Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Oświetlenie miejsca pracy elektroinstalatora

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom w pomieszczeniach stałej pracy światła dziennego (I OSK 1985/13 − Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie). Dzienne światło słoneczne jest oświetleniem podstawowym. Jako takie powinno więc stanowić podstawę oświetlenia pomieszczenia. Nie znaczy to jednak, że nie można wykorzystywać innego źródła światła. Światło jest ważne dla ludzkiego zdrowia i samopoczucia.

Wpływa na nastrój, emocje i umysł ludzi. Może podtrzymywać i regulować rytmy okołodobowe i wpływać na stan fizjologiczny i psychologiczny człowieka. Badania wykazują, że zjawiska te w powiązaniu z kryteriami projektowania oświetlenia zdefiniowanymi w nowo opublikowanej normie PN-EN 12464-1:2012 mogą tworzyć tzw. nie obrazowe natężenie oświetlenia i wygląd barwy światła.

Zmienne w czasie warunki oświetlenia stworzone przez wyższe poziomy natężenia oświetlenia, rozkład luminancji i szerszy zakres temperatur barwowych niż określono to w nowej normie ze światłem dziennym i dedykowanymi rozwiązaniami sztucznego oświetlenia, mogą stymulować ludzi i poprawiać ich samopoczucie.

Zgodnie z art. 214 § 1 Kodeksu pracy na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pomieszczeń pracy odpowiednich do rodzaju wykonywanych robót. Natomiast z § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) wynika ogólna zasada, zgodnie z którą pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne jak i higieniczne warunki pracy.

W szczególności w pomieszczeniach tego rodzaju należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, również tzw. uciążliwościami.

Jak stanowi § 25 ww. rozporządzenia, w pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy. Z treści powyższego przepisu wynika, że możliwość wydania zgody na zastosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego, w pomieszczeniach stałej pracy istnieje w sytuacji, gdy zastosowana technologia produkcji uzasadnia wydanie takiej zgody (Wyrok WSA w Warszawie II SA/Wa 1567/10).

Stanowisko pracy elektroinstalatora − normy ogólne
Stanowisko pracy – to nic innego jak przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę.

We wszystkich miejscach, w których mogą przebywać pracownicy, pracodawca jest obowiązany zapewnić oświetlenie elektryczne w porze nocnej. Także wtedy, jeżeli oświetlenie dzienne jest niewystarczające. Wymagania dotyczące oświetlenia określają Polskie Normy. Instalacje i urządzenia elektryczne (w tym oświetleniowe) powinny być tak wykonane i eksploatowane, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków.

W pomieszczeniach pracy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia (wysoka temperatura, hałas, drgania, promieniowanie, gazy, pyły, pary itp.) powinny być zastosowane rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawanie się tych czynników do innych pomieszczeń pracy oraz do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Niezbędne w takim przypadku jest dodatkowe oświetlenie tych miejsc. Do pomieszczeń i stanowisk pracy położonych na różnych poziomach powinny prowadzić dodatkowo oświetlone bezpieczne dojścia stałymi schodami lub pochylniami.

Pomieszczenia pracy, w których przebywają pracownicy, nie mogą być zamykane w sposób uniemożliwiający wyjście z pomieszczenia. Jeżeli istnieją względy wymagające zamykania pomieszczeń w czasie pracy przed osobami nieupoważnionymi, należy stosować przy drzwiach zamki uniemożliwiające wejście z zewnątrz, a jednocześnie umożliwiające wyjście z pomieszczenia bez użycia klucza. W takiej sytuacji należy przewidzieć możliwość powiadamiania pracowników znajdujących się w takich pomieszczeniach o niebezpieczeństwie grożącym z zewnątrz. Do tego również może służyć odpowiednia zmiana natężenia oświetlenia.

Szyby w oknach oraz inne przedmioty i powierzchnie szklane, znajdujące się w pomieszczeniach pracy, narażone na uszkodzenia w związku z rodzajem prowadzonych prac, powinny być od strony, po której mogą znajdować się ludzie, osłonięte siatką zabezpieczającą przed odłamkami szkła. Miejsca takie należy również doświetlić.


(...)

Przemysław Gogojewicz

Pełna wersja artykułu w EI 6/2016 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem