Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

Do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Fotowoltaika – zagadnienia prawne

39Na wstępie warto raz jeszcze wspomnieć, że Fotowoltaika – PV jest dziedziną zajmującą się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Termin fotowoltaika pochodzi od greckiego słowa „photos" – światło, oraz słowa „volt" – jednostka napięcia elektrycznego, pochodząca od nazwiska włoskiego fizyka Alessandro Giuseppe Volty.

Działalność gospodarcza, a wytwarzanie energii na własne potrzeby
Na wstępie trzeba poinformować, że przedstawione informacje są na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii – nowelizowanej jednak obecnie przez Sejm RP i podkomisje. Zagadnienia wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne, jak również w celu sprzedaży pojawiały się już dawno. Jednakże wiedza techniczna dopiero współcześnie daje możliwości ku temu, by energie magazynować, wykorzystywać i sprzedawać na rynku.

W 2015 roku w Unii Europejskiej uruchomiono nowe elektrownie o mocy 29 GW, tj. ponad 10% więcej, niż rok wcześniej. Niemal połowa przypadła na elektrownie wiatrowe, a jedna trzecia na słoneczne. Kolejny rok z rzędu ubyło elektrowni węglowych, gazowych, atomowych i na olej opałowy. W Polsce niemal całość nowych mocy powstało w farmach wiatrowych. W I kw. 2015 w Polsce było blisko 40 MW mocy zainstalowanej z PV.

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, zwana „działalnością gospodarczą w zakresie małych instalacji" (od 40 do 200 kW), jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, zwanego „rejestrem wytwórców energii w małej instalacji".

Ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadziła długo oczekiwany system wsparcia dla inwestorów zainteresowanych m.in. budową własnych elektrowni słonecznych. Forma wsparcia zależna jest od wielkości instalacji.

Mikroinstalacje budowane na potrzeby domów, czyli prosumenckie o mocy do 10 kW otrzymały możliwość sprzedaży nadwyżek energii po taryfach gwarantowanych w wysokości 0,75 zł/kWh dla instalacji o mocy do 3 kW oraz 0,65 zł/kWh dla instalacji o mocy 3-10 kW. Ze stawek tych korzystać mogą zarówno osoby fizyczne (bez zakładania działalności gospodarczej), jak i firmy (bez uzyskiwania koncesji).

Maksymalna moc instalacji, które będą mogły korzystać z tej formy wsparcia nie może przekroczyć 300 MW dla instalacji o mocy do 3 kW oraz 500 MW dla instalacji o mocy 3-10 kW. Pozostałe instalacje będą mogły nabyć prawo do sprzedaży energii po stawkach wyższych niż rynkowe w wyniku aukcji, które będą organizowane minimum raz na rok. W przypadku klientów indywidualnych i firm, nabyte prawo do sprzedaży energii obowiązywać będzie przez 15 lat od chwili uruchomienia instalacji. Z prawa tego będą mogli skorzystać właściciele wszystkich instalacji uruchomionych po 1.01.2016 r.

Zmiany, które już weszły w życie od 1 stycznia 2016 to:

  • definicja mikroinstalacji – jako instalacji produkującej energię ze źródeł odnawialnych o mocy do 40 kW i podłączonych do sieci o napięciu niższym niż 110 kV,
  • definicja małej instalacji – jako instalacji produkującej energię ze źródeł odnawialnych o mocy do 200 kW i podłączonych do sieci o napięciu niższym niż 110 kV,
  • zwolnienie z opłat za przyłączenie do sieci mikro instalacji oraz obniżenie do połowy opłaty za przyłączenie do sieci instalacji o mocy do 5 MW (ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów),
  • obowiązek nałożony na przedsiębiorstwo energetyczne podłączenia do sieci mikroinstalacji,
  • których moc nie przekracza mocy przyłączeniowej do budynku,
  • przeniesienie kosztu montażu układu zabezpieczającego oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego
  • na przedsiębiorstwo energetyczne,
  • umożliwienie sprzedaży nadwyżki energii do sieci z mikroinstalacji bez konieczności otwierania działalności gospodarczej,
  • określenie stawki zakupu energii ze źródła odnawialnego na poziomie 80% średniej ceny hurtowej energii z roku ubiegłego,
  • zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłaszania zamiaru budowy systemu fotowoltaicznego o mocy do 40 kW.

Ministerstwo Gospodarki (Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki, zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii a problematyką OZE zajmuje się Ministerstwo Energii).

Wg założeń poprzedniej RM i Sejmu VII kadencji wejście w życie ustawy uchwalonej 20 lutego 2015 roku miało nastąpić od 1 stycznia 2016 roku. Natomiast wg najnowszych informacji wejście w życie systemu aukcji OZE wcale nie jest przesądzone – wynika z wypowiedzi Krzysztofa Tchórzewskiego. Minister energii zapowiedział również, że wsparcie dla prosumentów „nie będzie zachęcać". Według ministra energii sektor OZE w Polsce rozwija się lepiej, niż planowano, więc, zamiast szybko wypełniać cel 15 proc. OZE do 2020 roku, warto się zastanowić, jak to zrobić. Tchórzewski uważa, że w polskim miksie energetycznym zbyt duży udział mają elektrownie wiatrowe, które są „niesterowalne, nie zapewniają stabilnych dostaw mocy i wymagają zabezpieczania przez źródła konwencjonalne".

A ponieważ system aukcyjny stawiałby energetykę wiatrową w dobrej pozycji, ministerstwo postanowiło ten system wstrzymać. Minister przyznał zresztą, że samo wejście w życie systemu aukcji OZE nie jest jeszcze przesądzone. Aby „zrównoważyć" rozwój OZE w Polsce, minister energii chce większego rozwoju biogazowni, które są stabilnym źródłem mocy oraz przywrócić współspalanie, ale „na innych zasadach, niż dotychczas", różnych od „prostego mieszania węgla z biomasą". Krzysztof Tchórzewski zapowiedział również, że wsparcie dla mikroinstalacji „nie będzie zachęcać", żeby energetyka prosumencka nie stała się biznesem. Warto tu przypomnieć, że Krzysztof Tchórzewski był jednym z dziewięciu posłów, którzy wstrzymali się od głosu, gdy Sejm 20 lutego 2015 odrzucił poprawki Senatu do ustawy o OZE, dzięki czemu zachowała się w niej tzw. poprawka prosumencka.

W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego wykorzystania promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną), wiatru, zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, stałej biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych.

Pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych (kopalnych), bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.


(...)

Przemysław Gogojewicz

Pełna wersja artykułu w EI 2/2016 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

Prenumerata

 

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem