Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Co elektroinstalator powinien wiedzieć o zmianach w podatku CIT i VAT?

Nowy rok przynosi zazwyczaj wiele zmian. W tym, jak zawsze zmian podatkowych. Warto, zatem zapoznać się z najważniejszymi z nich. Dotyczą one przede wszystkim wszystkich elektroinstalatorów i przedsiębiorców, którzy opłacają podatek VAT i CIT.

Odsetki za zwłokę w zobowiązaniach elektroinstalatorów w 2016 r.
Elektroinstalatora zainteresuje z pewnością fakt, że zarówno w podatku CIT, jak i VAT zaszło sporo zmian, o których warto powiedzieć. Ponadto zmieniły się regulacje dotyczące odsetek za zwłokę w zobowiązaniach podatkowych. To wszystko stanowi przedmiot zainteresowania niniejszego artykułu.

Korekta przychodów i kosztów od elektroinstalatorów
Obecnie rozliczenia faktury korygującej i innych dokumentów korygujących w zakresie korekty przychodu elektroinstalatorów oraz kosztów uzyskania przychodów (korekta podstawy opodatkowania w CIT) będą odbywały się w bieżącym okresie rozliczeniowym. Zmiana ma na celu brak kłopotliwego i pracochłonnego korygowania zeznań podatkowych z lat poprzednich i zapłaty powstałych wskutek tego zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz brak konieczności zapłaty odsetek od zaliczek na podatek dochodowy.

Ulgi i zwolnienia dla firm
Przedsiębiorcę – elektroinstalatora, zainteresuje z pewnością fakt, że w zakresie ułatwień o charakterze podatkowym zniesiono opodatkowanie aportu własności intelektualnej i przemysłowej pod warunkiem wniesienia wkładu do spółki w najbliższych w latach 2016 i 2017. Preferencja polega na odstąpieniu od ustalenia przychodu i kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej, w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, wniesiony przez podmiot komercjalizujący. Omawiana preferencja nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego w firmie jest autorskie prawo do programu komputerowego.

Wymogi związane z dokumentacją transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
Zostały wprowadzone standardy dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ma to między innymi utrudnić wyprowadzanie ich zysków za granicę. Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. dotyczą obowiązków raportowania. Uchylono przepis dotyczący kasowego rozliczenia „przeterminowanych" faktur w podatkach dochodowych Zgodnie z art. 15 b ustawy o CIT w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wynikających z faktury lub innego dokumentu i nieuregulowania tych kwot w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Zmiany związane z wprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego
Wprowadzono regulację, zgodnie, z którą kwoty stanowiące równowartość umorzonych zobowiązań w ramach postępowania restrukturyzacyjnego nie stanowią podlegających opodatkowaniu przychodów. Poza tym wprowadzono regulację, zgodnie, z którą umorzone w ramach postępowania restrukturyzacyjnego kredyty i pożyczki bankowe mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Otwarcie i wprost wymieniono też postępowanie restrukturyzacyjne, jako jeden ze sposobów uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności. Dokonano również szeregu zmian dostosowawczych związanych z zastąpieniem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu postępowaniem o zatwierdzenie układu.

Preferencje podatkowe związane z tworzeniem zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli przez elektroinstalatorów
Wprowadzono preferencje podatkowe, względem tych pracodawców, którzy ponoszą wydatki związane z tworzeniem zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli, bądź finansują część wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z opieką nad dziećmi. Zmiana dotyczy kosztów uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są także trzy kategorie wydatków:

  • koszty poniesione przez pracodawcę na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola,
  • koszty związane z prowadzeniem zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola,
  • koszty z tytułu dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego oraz uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola.

Powyższe kategorie wydatków stanowią koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

(...)


Przemysław Gogojewicz

Pełna wersja artykułu w EI 1/2016 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem