Od redakcji 7-8/2017

Szanowni Państwo,Okladka
Od nowego roku czasopismo „Elektroinstalator” będzie miało nowego wydawcę. Opiekuńcze skrzydła nad tym najstarszym w branży elektroinstalacyjnej tytułem roztoczyło Wydawnictwo SIGMA-NOT.

Więcej…

Okresowe badania instalacji elektrycznych w budynkach

Okresowych sprawdzeń, konserwacji i napraw wymagają wszystkie użytkowane urządzenia i instalacje. Dotyczy to także instalacji elektrycznych. Przeprowadzania okresowego sprawdzania instalacji elektrycznych wymagają przepisy, ale także zdrowy rozsądek, ponieważ niesprawne instalacje stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt. Mogą być również przyczyną pożaru budynku.

Przepisy
Ustawa Prawo budowlane [1] zobowiązuje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do przeprowadzania kontroli okresowych budynków i ich wyposażenia określając terminy, w jakich należy kontrolę dokonywać.

14Zgodnie z art. 62 co najmniej raz w roku należy sprawdzać stan techniczny elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Natomiast raz na 5 lat należy sprawdzać instalacje elektryczne w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, rezystancji izolacji przewodów oraz rezystancji uziemień. Ponadto należy przeprowadzać kontrolę bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia zagrożenia wywołanego działaniem człowieka lub sił natury, np. w wyniku wyładowań atmosferycznych (art. 61 pkt. 2 oraz art. 62 ustęp 1 pkt. 4). W trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli (art. 62 ustęp 1 pkt. 1a). Przepisy wykonawcze do ustawy określają warunki użytkowania budynków, w tym instalacji elektrycznych stanowiących ich wyposażenie.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji [3] wprawdzie dotyczy budynków mieszkalnych, ale wskazane jest stosowanie zawartych w nim postanowień także w przypadku użytkowania instalacji elektrycznych w innych obiektach, ponieważ ich zastosowanie zapewnia bezpieczeństwo ludzi i ich mienia.

We wspomnianym akcie prawnym instalacji elektrycznych dotyczą poniższe paragrafy. Zgodnie z treścią § 4 w celu właściwego użytkowania budynku należy przeprowadzać kontrole okresowe. Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową budynku powinna przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku. Protokoły sporządzane w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać określenie:

  1. stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą;
  2. rozmiarów zużycia lub uszkodzenia kontrolowanych elementów;
  3. zakresu niezbędnych robót remontowych i kolejności ich wykonywania.

(...)

Janusz Strzyżewski

Pełna wersja artykułu w EI 3/2017 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem