Od redakcji 7-8/2017

Szanowni Państwo,Okladka
Od nowego roku czasopismo „Elektroinstalator” będzie miało nowego wydawcę. Opiekuńcze skrzydła nad tym najstarszym w branży elektroinstalacyjnej tytułem roztoczyło Wydawnictwo SIGMA-NOT.

Więcej…

Miernik rezystancji izolacji IR3455

14Przenośny miernik rezystancji izolacji 3455 produkowany przez japońską firmę HIOKI został poddany zabiegom modernizacyjnym, których efektem jest m.in. szerszy zakres pomiaru (aż do 10 TΩ).

Nowy IR3455 (fot.) mierzy rezystancję izolacji napięciem stałym od 250 V do 5 kV. Nadaje się idealnie do sprawdzania stanu izolacji transformatorów, kabli, silników i innego sprzętu elektrycznego. Wyniki pomiarów wskazuje na wielofunkcyjnym wyświetlaczu cyfrowym i jednocześnie na analogowym bargrafie. Przyrząd jest już dostępny w firmie Labimed Electronics.

Pomiar rezystancji izolacji
Konfigurując IR3455 do pomiaru rezystancji izolacji ustawia się przede wszystkim napięcie pomiarowe. Wybiera się je szybko ze zbioru: 250; 500 V; 1; 2,5;5 kV lub ustawia dłużej, choć dokładniej, ze skokiem równym 25 V, w zakresie od 250V do 1kV, lub ze skokiem równym 100 V w zakresie od 1 do 5 kV. Ustawioną wartość napięcia (do 5,50 kV) odczytuje się na ekranie miernika w sekcji monitora napięcia.

Prąd, który płynie przez badany obiekt w trakcie pomiaru rezystancji izolacji zależy od ustawionego napięcia pomiarowego (patrz tablica). Po zwarciu ze sobą gniazd pomiarowych płynie prąd zwarciowy nie mniejszy niż 2 mA.

15Dostępny zakres pomiaru rezystancji izolacji jest różny i zależy jak w każdym przyrządzie tego typu od ustawionego napięcia pomiarowego. Im napięcie pomiarowe większe, tym też jest większa górna wartość graniczna mierzonej rezystancji (patrz tablica). Podzakresy pomiarowe rezystancji, a jest ich siedem (patrz tablica), przyrząd wybiera automatycznie.

Użytkownik rozpoczyna pomiar, naciskając przez co najmniej 1 s przycisk „MEASURE ON/OFF". Pomiar kończy się po ponownym naciśnięciu tego przycisku lub po upływie ustawionego czasu, którym steruje wewnętrzny układ czasowy (timer). Jeśli w trakcie pomiaru rezystancji izolacji zostanie przekroczony zakres pomiarowy przyrządu, to na wyświetlaczu zaczyna pulsować ostrzegawczy symbol „>".

Po zakończeniu pomiaru przyrząd wyświetla jednocześnie wynik pomiaru rezystancji izolacji, bieżące napięcie pomiarowe oraz czas, który upłynął od rozpoczęcia pomiaru. Zapisuje też w swojej pamięci dane pomiarowe: rezystancji izolacji (wartość cyfrową i wskazanie bargrafu), napięcia pomiarowego, bieżącego napięcia wyjściowego, prądu upływowego, czasu, który upłynął od początku pomiaru, współczynników absorpcji dielektrycznej (DAR) oraz indeksu polaryzacji (DI). Użytkownik może te wszystkie dane przeglądać na wyświetlaczu przyrządu. Znikają one samoistnie po wyłączeniu zasilania. W razie potrzeby korzystania z tych danych w przyszłości trzeba zapisać je w innej, nieulotnej pamięci przyrządu.

Funkcja uśredniania
Gdy po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji (w tym też przy pomiarze prądu upływowego) wskazanie przyrządu nie może się ustabilizować, to w takiej sytuacji należy włączyć funkcję uśredniania „AVERAGE", która umożliwi odczytanie wyniku. W trybie uśredniania wskazania wyświetlacza są odświeżane co 4 sekundy.

Automatyczne rozładowywanie
Jeśli badany obiekt ma charakter pojemnościowy, to w trakcie pomiaru z użyciem wysokiego napięcia gromadzi się w nim ładunek elektryczny. Wielkość zgromadzonego ładunku zależy nie tylko od własności pojemnościowych obiektu, lecz również od wartości napięcia pomiarowego i czasu pomiaru. Jest on dla użytkownika bardzo niebezpieczny. Stąd też specjalny układ elektroniczny miernika IR3455 zaczyna automatycznie rozładowywać ładunek natychmiast po zakończeniu pomiaru. Proces ten trwa tak długo, aż napięcie obiektu pomiarowego spadnie poniżej 10 V, a użytkownik może obserwować malejące wskazanie na wyświetlaczu cyfrowym przyrządu. Czas rozładowywania jest różny, zależnie od własności pojemnościowych badanego obiektu.

Przyrząd włącza automatycznie rozładowywanie nie tylko po zakończeniu pomiaru, ale również, gdy w trakcie pomiaru zostanie naciśnięty wyłącznik zasilania lub, gdy napięcie baterii spadnie poniżej dopuszczalnego poziomu. W obu tych przypadkach pomiar jest automatycznie zatrzymywany, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat ostrzegawczy.

(...)

mgr inż. Leszek Halicki,
Labimed Electronics

Pełna wersja artykułu w EI 1/2017 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem