Od redakcji 7-8/2017

Szanowni Państwo,Okladka
Od nowego roku czasopismo „Elektroinstalator” będzie miało nowego wydawcę. Opiekuńcze skrzydła nad tym najstarszym w branży elektroinstalacyjnej tytułem roztoczyło Wydawnictwo SIGMA-NOT.

Więcej…

Analizator jakości zasilania HIOKI PQ3100

18Nowy, przenośny analizator jakości zasilania PQ3100 (fot. 1) wyprodukowany przez japońską firmę HIOKI łączy funkcje pomiaru, rejestracji i analizy danych pomiarowych.

Analizator PQ3100 ma cztery kanały pomiarowe napięcia i cztery prądu. Wszystkie kanały są przystosowane do pomiaru napięć i prądów zarówno przemiennych jak i stałych. Mierzone napięcie doprowadza się bezpośrednio przewodami, a prąd za pośrednictwem czujników cęgowych. Funkcja pomiaru napięć i prądów stałych przydaje się m.in. przy monitorowaniu i analizowaniu jakości zasilania energią słoneczną i wiatrową.

Analizator spełnia wymagania normy IEC 61000-4-30 na klasę S i zapewnia jego użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa (kategorie pomiarowe: III 1000 V i IV 600 V). Przyrządem można dokonywać pomiarów w różnych układach: od jednofazowych-dwuprzewodowych do trójfazowych-czteroprzewodowych. Oferuje go firma Labimed Electronics.

Nowy analizator jest produkowany równolegle z analizatorem PW3198, wprowadzonym na rynek przyrządów pomiarowych kilka lat temu. W załączonej tablicy porównano własności obu tych przyrządów.

Parametry mierzone i rejestrowane
PQ3100 mierzy i rejestruje napięcia przemienne i stałe, prądy przemienne i stałe, moce, energie i harmoniczne. Parametry obliczane i rejestrowane wraz z pomiarem napięcia przemiennego i prądem przemiennym wyszczególniono w załączonej tablicy. Po uaktualnieniu oprogramowania firmowego przyrząd będzie też obliczał wartości wskaźników migotania światła.

Doprowadzanie sygnałów pomiarowych
Gniazda pomiarowe napięcia i prądu są umieszczone w jednym rzędzie, w górnej części obudowy analizatora (fot. 2). Do gniazd pomiarowych napięcia dołącza się przewody kompletu L1000-05 zakończone wtykami banankowymi, bezpiecznymi (z osłonką). Z kolei do gniazd pomiarowych prądu dołącza się przewody czujników cęgowych. Należy zaznaczyć, że gniazda czujników w PQ3100 są przystosowane do wtyków PL14 stosowanych wyłącznie przez HIOKI. Przewodem zakończonym takim wtykiem doprowadza się do analizatora nie tylko sygnał pomiarowy czujnika, lecz również zasilanie z przyrządu do czujnika. Własność ta przydaje się głównie, gdy zastosowany do pomiaru prądu czujnik cęgowy (na przykład elastyczny lub typu AC/DC) wymaga użycia osobnego zasilacza. Aby umożliwić używanie wraz z analizatorem PQ3100 czujników cęgowych starszych wersji, z przewodem zakończonym wtykiem BNC, firma HIOKI oferuje opcjonalną przejściówkę ze standardu BNC na PL14 o oznaczeniu L9910.

19rzewodnik pomiarowo-konfiguracyjny Quick-Set
Jest to łatwy do przyswojenia przewodnik ekranowy, który szybko prowadzi użytkownika przez kolejne kroki procedury pomiarowej, poczynając od sporządzenia potrzebnych dołączeń, przez konfigurację przyrządu i na rozpoczęciu rejestracjikończąc. Pierwszym krokiem procedury jest wybranie typu układu (na przykład 3P4W – trójfazowy-czteroprzewodowy) i połączenie okablowania pomiarowego z przyrządem, a w drugim dołączenie przewodów napięcia i przewodów czujników cęgowych do obiektu pomiarowego. W trzecim kroku przyrząd sprawdza automatycznie poprawność wykonanych dołączeń i wyświetla wynik tego sprawdzenia.

Gdy wynik oceny jest negatywny, można wyświetlić ekran pomocy ekranowej. Na przykład, jeśli wynik negatywny sprawdzenia jest spowodowany odwrotnym założeniem cęgów jednego z czujników, przyrząd poinformuje użytkownika o tym i że w takim przypadku nie będzie mógł dokładnie zmierzyć mocy i współczynnika mocy. W czwartym kroku procedury trzeba wybrać, które parametry mają być rejestrowane i odstęp czasowy rejestracji, a w ostatnim, piątym, pozostaje już tylko, naciskając odpowiedni przycisk, rozpoczęcie procesu rejestracji.

Należy jeszcze dodać, że wybór rejestrowanych parametrów ułatwia pogrupowanie ich w zestawy. Naciskając tylko jeden przycisk, można wybrać np. zdarzenia napięciowe (przyrząd wychwytuje zdarzenia związane tylko z napięciem − na przykład problemy zasilania takie jak anomalie sprzętu), pomiar prądu rozruchowego (próg pomiarowy zostaje ustawiony na 200% prądu skutecznego, a napięcie jest doprowadzane do wejścia kanału 1), rejestrację tylko danych trendów (wszystkie elementy zdarzeń zostają wyłączone) lub pomiar zgodnie z normą EN 50160 (odstęp rejestracji zostaje ustawiony automatycznie na 10 minut).

(...)

mgr inż. Leszek Halicki

Pełna wersja artykułu w EI 8/2016 do zakupu na portalu www.magazyn-online.com oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem