Od redakcji 12/2023

eI 12Szanowni Państwo,

Wdrożony w 2021 r. rynek mocy przekształcił jednotowarowy rynek energii elektrycznej, gdzie handlowi podlegały tylko wytworzone lub pobrane wolumeny energii elektrycznej, w rynek dwutowarowy, gdzie drugim towarem stała się dostępność mocy. Założeniem systemu wprowadzonego rynkiem mocy jest wynagrodzenie wypłacane wytwórcom energii elektrycznej z tytułu gotowości zarówno do dostarczenia mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), jak i do zaniechania bądź redukcji poboru (usługa DSR).

Więcej…

Analizator mocy HIOKI PW6001 (2)

Mierniki i analizatory mocy produkowane przez japońską firmę HIOKI należą do najlepszych w swojej klasie. Należy też do nich PW6001 − nowy, flagowy analizator tej firmy.

PW6001 (fot. 1) wyróżnia się dokładnością pomiaru mocy równą ±0,02%, umożliwiając tym rzeczywistą jej analizę. Może prowadzić ją w maksymalnie 6 kanałach, a przy połączeniu synchronicznym nawet w 12. Zwiększona w porównaniu z poprzednimi analizatorami HIOKI odporność na zewnętrzne zakłócenia elektryczne i wahania temperatury otoczenia pozwala uzyskać wyjątkową stabilność pomiaru. Analizator mocy PW6001 oferuje firma LABIMED ELECTRONICS, wyłączny dystrybutor przyrządów pomiarowych HIOKI w Polsce.

Analizator mocy HIOKI PW6001

W niniejszym, drugim już artykule o analizatorze mocy PW6001 przedstawiono kolejne własności tego przyrządu, w tym funkcje synchronizacji, analizy silnika, wyprowadzania sygnału analogowego, współpracy z komputerem i inne.

Wersje analizatora PW6001
Analizator PW6001 jest produkowany w 12 wersjach. Przyrządy oznaczone symbolami od PW6001-01 do PW6001-06 to wersje podstawowe różniące się między sobą tylko liczbą wbudowanych kanałów, którą oznaczają dwie ostatnie cyfry symbolu. Kolejne analizatory oznaczone od PW6001-11 do PW6001-16 są wersjami wyposażonymi w funkcje analizy silnika i wyjścia przetwornika c/a. Podobnie jak w wersjach podstawowych ostatnie dwie cyfry symbolu analizatora oznaczają liczbę dostępnych kanałów.

Funkcja synchronizacji
Po połączeniu dwóch analizatorów PW6001 przewodem optycznym uzyskuje się dostęp do funkcji synchronizacji, przy czym długość przewodu połączeniowego nie może przekroczyć 500 m. Jeden z połączonych analizatorów pracuje wtedy jako urządzenie nadrzędne (master), a drugi jako urządzenie podrzędne (slave). Użytkownik synchronizowanych przyrządów ma do wyboru dwa tryby pracy: „synchronizacji numerycznej" i „synchronizacji przebiegu".

Tryb „synchronizacji numerycznej" pozwala zwiększyć liczbę kanałów analizy maksymalnie do 12. Korzysta się z niego przy pomiarach wielopunktowych. Dane liczbowe parametrów mocy (z wyjątkiem danych przebiegu i harmonicznych) są przesyłane w czasie rzeczywistym z urządzenia „slave" do urządzenia „master" i wyświetlane na ekranie tego ostatniego. W trybie „synchronizacji numerycznej" można też wykonywać obliczenia sprawności między połączonymi urządzeniami oraz zapisywać na nośniku pamięci w urządzeniu „master" dane z dwóch przyrządów.

W trybie „synchronizacji przebiegu" są przesyłane w czasie rzeczywistym dane przebiegów uzyskane przy próbkowaniu z szybkością 5 MSa/s i rozdzielczością 18 bitów. Przebiegi zmierzone przez urządzenie „slave" są wyświetlane na ekranie urządzenia „master" bez wprowadzenia jakichkolwiek modyfikacji. Tryb ten pozwala na poszerzenie własności pomiarowych obu analizatorów na przykład o pomiar różnicy faz napięcia między dwoma osobnymi urządzeniami. Izolacja wprowadzana przez przewód optyczny zapewnia bezpieczeństwo pomiaru. Jest to ważne, gdy potencjały uziemienia w obu punktach pomiaru są różne. W trybie „synchronizacji przebiegu" na ekranie urządzenia „master" mogą być wyświetlane przebiegi pochodzące maksymalnie z 6 kanałów urządzeń „master" i „slave", przy czym dane przebiegu przesyłane z urządzenia „slave" mogą pochodzić maksymalnie z 3 kanałów tego urządzenia. Reasumując, własności trybu „synchronizacji przebiegu" to: wyświetlanie w czasie rzeczywistym przebiegów na ekranie urządzenia „master", analiza harmonicznych i analiza składowej podstawowej dla przyrządów „master" i „slave" oraz jednoczesny pomiar parametrów przebiegów na urządzeniu master przy użyciu urządzenia „slave" jako wyzwalającego. Należy jednak zaznaczyć, że „synchronizacja przebiegu" działa wyłącznie wtedy, gdy współpracujące ze sobą urządzenia „master" i „slave" to wersje co najmniej trzykanałowe.

Gniazdo do dołączenia przewodu optycznego łączącego urządzenia „master" i „slave" znajduje się na tylnej płycie analizatora (fot. 2).

Filtr dolnoprzepustowy
Ważne zadanie spełnia w analizatorze PW6001 układ filtrujący. Zawiera on analogowy filtr dolnoprzepustowy o częstotliwości odcięcia ok. 500 kHz i cyfrowy filtr IIR o charakterystyce równoważnej charakterystyce filtru Butterworth'a. Filtr, gdy jest włączony, redukuje w dużym stopniu sygnały zakłócające, umożliwiając w wielu sytuacjach pomiarowych wyświetlenie potrzebnego przebiegu (np. przebiegu składowej podstawowej). Użytkownik konfigurując filtr przed pomiarem wybiera wartość częstotliwości odcięcia ze zbioru siedmiu wartości (500 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 50 kHz, 100 kHz i 500 kHz), dostosowując tym własności filtru do obiektu pomiarowego. Włączenie filtru wiąże się jednak z koniecznością dodania do dokładności pomiaru analizatora wartości równej ±0,1%.

 

(...)

 

mgr inż. Leszek Halicki

Pełna wersja artykułu w EI 5/2015 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem