Od redakcji 7-8/2017

Szanowni Państwo,Okladka
Od nowego roku czasopismo „Elektroinstalator” będzie miało nowego wydawcę. Opiekuńcze skrzydła nad tym najstarszym w branży elektroinstalacyjnej tytułem roztoczyło Wydawnictwo SIGMA-NOT.

Więcej…

Maszyny i urządzenia elektryczne

Produkty Noratel w instalacjach branży alarmowej i kontroli dostępu

W instalacjach alarmowych oraz kontroli dostępu wykorzystywana jest aparatura niskonapięciowa, w tym elementy indukcyjne takie jak transformatory i zasilacze. Noratel jest wiodącym producentem urządzeń tego rodzaju.

 

Firma należy do międzynarodowej grupy producentów i dystrybutorów urządzeń niskiego napięcia, której początki sięgają 1920 r. W chwili obecnej grupa zrzesza 15 spółek na całym świecie, w tym 7 zakładów produkcyjnych. Polski zakład w Dobrej pod Szczecinem zatrudnia około 350 osób i dysponuje powierzchnią produkcyjną ok. 10 tys. m2, jest przy tym najbardziej uniwersalnym ze wszystkich w grupie. Noratel jest też największą i najbardziej wszechstronną firmą w branży w zakresie niskiego napięcia w Polsce i Europie. Wszystkie wyroby wykonywane są z najwyższej jakości komponentów uznanych producentów, którzy są regularnie auditowani przez Noratel. Wytwarzane przez Noratel urządzenia są przed przekazaniem do magazynu w 100% sprawdzane przez służby kontroli jakości. Nie stosuje się kontroli wyrywkowej. Produkcja jest powtarzalna ze względu na obowiązujące w firmie procedury, każdy wyrób ma swoją dokumentację i listę materiałową, w oparciu o którą powstaje. Zapewnia to niekwestionowaną jakość produktu finalnego. Wyspecjalizowana kadra pracuje w zakładzie od 20 lat. Stąd produkowane wyroby cieszą się uznaniem klientów ze względu na wysoką niezawodność.

 

Więcej...

EVER poszerza rodzinę zasilaczy On-Line

20130821ever160Firma EVER, polski producent zasilaczy awaryjnych, wprowadza na rynek POWERLINE RT 6000 oraz POWERLINE RT 10000. Urządzenia te są przeznaczone dla klientów korporacyjnych.

POWERLINE RT 6000 i POWERLINE RT 10000 należą do grupy zaawansowanych technologicznie zasilaczy On-Line (VFI), skonstruowanych w topologii podwójnej konwersji, która zapewnia właściwe parametry napięcia dostarczanego do zabezpieczanych urządzeń bez względu na zakłócenia energetyczne i rodzaj zasilanych odbiorników. Wymienione jednostki opracowano z myślą o obsłudze profesjonalnego sprzętu IT, serwerów, osprzętu sieciowego, stacji projektowych (CAD, graficznych), stacji roboczych z monitorami i urządzeniami peryferyjnymi oraz układów sterowania.

Więcej...

Zasilacz Emparro od MURRELEKTRONIK

Emparro to innowacyjny zasilacz o wysokiej wydajności i niewielkich stratach energii. Połączenie funkcji „Power Boost” z ograniczeniem prądu wyjścia umożliwia łatwe uruchamianie dużych obciążeń. Szeroki zakres napięcia wejściowego sprawia, że Emparro można stosować na całym świecie.

2013-06-51Nowocześni konstruktorzy i użytkownicy maszyn zwracają szczególną uwagę na zużycie energii, dlatego w nowej serii zasilaczy położono nacisk na efektywność. Wydajność zasilaczy Emparro osiąga 95%, co oznacza, że tylko 5% energii pozostaje niewykorzystane. Typowe zasilacze cechują się sprawnością około 90%. Emparro zmniejsza straty energii o połowę, co ma pozytywny wpływ na portfel użytkownika.

Więcej...

Zasilacz awaryjny polisą bezpieczeństwa

Nad rodzimą energetyką zbierają się ciemne chmury. Specjaliści ostrzegają, że za kilka lat polska energetyka może przestać się bilansować. To zła wiadomość zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw.

Najnowszy raport „Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce" wskazuje na szereg czynników mających destrukcyjny wpływ na rozwój sektora energetycznego. Autorzy opracowania, wywodzący się z ING Banku Śląskiego oraz PWC, zauważają, że z planowanych w 2008 roku planów budowy 21,5 GW nowych mocy pozostało już tylko 12,1 GW. Ich obawy podziela dr inż. Wojciech Myślecki, doradca ds. programów strategicznych w BZ WBK S.A. Jego zdaniem Polska znalazła się w decyzyjnym, regulacyjnym i inwestycyjnym pacie.

Więcej...

Remonty miejskich stacji transformatorowych

30W ostatnich latach energetyka zawodowa coraz większe środki przeznacza na modernizację infrastruktury sieciowej. Jednym z kluczowych elementów sieci są stacje transformatorowe SN/nn. Często obiekty te wymienia się na nowe. W przypadkach gdy jest to ekonomicznie uzasadnione, stacje transformatorowe poddaje się zabiegom remontowym. Ważne, by robić to dobrze.

Stacje transformatorowe są urządzeniami energetycznymi służącymi do transformacji energii elektrycznej z poziomu średniego napięcia (SN) na niskie napięcie (nn) i rozdziału tej energii po stronie nn. Ze względu na te funkcje instaluje się je w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorców energii elektrycznej, w takich miejscach jak osiedla mieszkaniowe, obiekty handlowe, ciągi piesze i komunikacyjne itp. W zdecydowanej większości miejskie stacje transformatorowe są urządzeniami wyeksploatowanymi o kilkudziesięcioletniej historii. W celu zmniejszenia ich awaryjności i poprawy bezpieczeństwa obsługi w stacjach tych wymienia się urządzenia SN i nn. Remontuje się również elewację zewnętrzną.

 

30b

 

Należy pamiętać, że obiekty te nie mogą stwarzać zagrożenia dla osób przebywających w ich bezpośrednim otoczeniu (fot. 1).Nieremontowane stacje transformatorowe z przerdzewiałymi drzwiami i kratami stwarzają potencjalne zagrożenie dla otoczenia w przypadku, gdyby doszło w nich na przykład do zwarć z wystąpieniem łuku elektrycznego. Tego typu obiekty energetyczne są często także przedmiotem włamań i aktów wandalizmu. Jak zatem widać, istotnym czynnikiem mającym wpływ zarówno na bezpieczeństwo otoczenia, jak i zabezpieczającym pracujące pod napięciem urządzenia jest odpowiedniej konstrukcji stolarka (fot. 2). Drzwi i kraty wentylacyjne powinny być tak skonstruowane, aby z jednej strony w maksymalny sposób utrudniały osobom niepowołanym dostęp do wnętrza stacji, z drugiej jednak muszą one zapewniać jak najlepszą wentylację grawitacyjną urządzeniom pracującym wewnątrz (transformator, rozdzielnice).Czym zatem powinna cechować się odpowiednia stolarka do stacji transformatorowych?Przede wszystkim jej konstrukcja powinna być dwupłaszczowa wykonana z blach o odpowiedniej grubości.

 

31

 

Aby na wiele lat drzwi i kraty wentylacyjne były zabezpieczone przed korozją, muszą być one wykonane z wysokiej jakości blachy ocynkowanej i dodatkowo malowane farbą proszkową. Jak pokazują badania (np. testy korozyjne Kesternicha), kombinacja blachy ocynkowanej i malowania proszkowego zabezpiecza daną konstrukcję przed korozją na wiele lat. Klasa C4 zakłada odporność na korozję powyżej 15 lat eksploatacji bez zabiegów konserwacyjnych (fot. 3). Aby przy zamykaniu i uderzaniu skrzydłem drzwi o ościeżnicę nie uszkodzić zewnętrznych powierzchni, dobrze wyposażyć je w odporną na działanie czynników atmosferycznych uszczelkę (fot. 3 – oznaczenie 1). Ościeżnica powinna być solidnie przymocowana do ścian budynku – po dwie śruby z jednej strony to zdecydowanie za mało (2). Solidnie wykonane drzwi muszą być w pewny sposób połączone z ościeżnicą. Dobrym rozwiązaniem są zawiasy wykonane w taki sposób, aby nie były one dostępne ani widoczne z zewnątrz. Wykonanie zawiasów ze stali nierdzewnej również zabezpiecza konstrukcję przed możliwością powstawania rdzy (3). Ryglowanie powinno się odbywać przy użyciu solidnych baskwili przynajmniej w dwóch miejscach (góra i dół) (4).Elementem niezbędnym z punktu widzenia eksploatacji jest blokada otwartych drzwi przed zamknięciem (5).

 

 

...pełna wersja artykułu w EI 04/2013

Produkty Noratel w instalacjach niskiego napięcia

29W instalacjach niskiego napięcia wymagane są przeglądy okresowe, zgodnie z przepisami normy PN-HD 60364-6:2008. W trakcie przeglądu stwierdza się, czy instalacja spełnia swoje funkcje lub czy należy jej te funkcje przywrócić. W celu przywrócenia utraconych funkcji może zaistnieć konieczność przeprowadzenia modernizacji.

Szczegółowe zasady dokonywania przeglądów określa wspomniana norma, jednakże osoba dokonująca przeglądu ustala dalszy ciąg postępowania, np. zakres inwestycji mających na celu doprowadzenie instalacji do wymaganego stanu. Wówczas może zaistnieć potrzeba wymiany aparatury niskonapięciowej, w tym elementów indukcyjnych; transformatorów, dławików, zasilaczy lub przekładników.

Noratel jest wiodącym producentem aparatury niskiego napięcia. Wyroby produkowane są w zakładzie w Dobrej pod Szczecinem. Firma należy do międzynarodowej grupy producentów i dystrybutorów, której początki sięgają 1920 r. Obecnie grupa zrzesza 15 spółek na całym świecie, w tym 7 zakładów produkcyjnych. Zakład w Dobrej jest najbardziej uniwersalnym ze wszystkich w grupie. Zatrudnia około 350 osób a powierzchnia produkcyjna wynosi 10 tys. m2. To też największa i najbardziej wszechstronna firma w branży niskiego napięcia w Polsce i Europie. Wszystkie wyroby wykonywane są z najwyższej jakości komponentów uznanych producentów, przed przekazaniem do magazynu są w 100% sprawdzane przez służby kontroli jakości. Wyspecjalizowana kadra pracuje w zakładzie od 20 lat. Stąd produkowane wyroby cieszą się uznaniem klientów ze względu na wysoką ja-kość i niezawodność.

Spółka produkuje transformatory niskiego napięcia, separacyjne i bezpieczeństwa jedno i trójfazowe z przeznaczeniem dla różnych branż, w tym tak specjalistycznych jak medyczna i morska. Zajmuje się również produkcją dławików, w Polsce największym uznaniem cieszą się dławiki silnikowe, sieciowe, ochronne i kompensacyjne. Noratel ma także bogatą ofertę zasilaczy, zarówno indukcyjnych jak i impulsowych. Od 2011 r. produkuje przekładniki prądowe i napięciowe wykorzystywane w przemyśle, energetyce oraz pozostałych branżach. Produkcję w Polsce rozpoczęto wraz z przejęciem duńskiego zakładu Garre, który od lat dostarczał przekładniki na rynek zachodnioeuropejski i skandynawski. Dostosowano w związku z tym park maszynowy oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do nowych potrzeb, by móc spełnić wymogi klientów.

Przekładniki Noratel spełniają wymagania normy prądowej EN 60044-1 i napięciowej EN 60044-2 oraz posiadają znak CE. Od kwietnia 2012 r. mogą być produkowane ze znakiem UL. Firma dysponuje uznaniem E300828 na przekładniki prądowe i napięciowe. Oferuje rozwiązania typowe oraz pod indywidualne potrzeby klientów. Przekładniki prądowe i napięciowe mogą być oferowane ze Świadectwem Wzorcowania Głównego lub Okręgowego Urzędu Miar.

 

 

Małgorzata Żytkowiak– dyrektor sprzedażyN oratel Sp. z o.o.

 

Elektroniczne ogrzewacze wody firmy STIEBEL ELTRON – wysoki komfort i wydajność użytkowania

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej przy zastosowaniu elektronicznych ogrzewaczy wody jest najbardziej ekonomicznym sposobem – dotyczy to zarówno budownictwa jedno-, wielorodzinnego, jak również kuchni, sanitariatów, biur, przedsiębiorstw, a także zakładów produkcyjnych. Bardzo wysoka sprawność elektronicznych ogrzewaczy oraz możliwość podłączenia kilku punktów poboru wody do jednego urządzenia pozwala nie tylko na oszczędność energii, ale i obniżenie kosztów inwestycyjnych.

Oferowana przez firmę STIEBEL ELTRON gama produktów jest bardzo szeroka. W zależności od potrzeb można zastosować ogrzewacze trójfazowe oraz jednofazowe sterowane elektronicznie. Urządzenia te spełniają najwyższe normy jakościowe i funkcjonalne, a oryginalne wzornictwo, wysoka klasa ogrzewaczy oraz ich niezawodność to cechy, których oczekują inwestorzy.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem