Od redakcji 6/2018

okladkaWedług statystyk Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, przypuszczalnymi przyczynami blisko 4000 pożarów (w tym 2700 w obiektach mieszkalnych) powstających każdego roku w obiektach budowlanych są wady instalacji elektrycznych i elektrycznych urządzeń grzejnych, nieprawidłowa ich eksploatacja oraz elektryczność statyczna.

Więcej…

Maszyny i urządzenia elektryczne

Agregaty prądotwórcze


Niezawodność i pewność zasilania ma istotne znaczenie dla większości obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej (biurowych, handlowych, usługowych, sportowych, kulturalnych, szkolnych, służby zdrowia, lotnisk, dworców kolejowych i autobusowych, poczty itp.) i wielorodzinnych mieszkalnych. Są to obiekty rozmaite i zasilane w różny sposób, a wynika to w głównej mierze z ich charakteru, wartości zapotrzebowanych mocy, różnych wymagań dotyczących niezawodności i pewności zasilania, różnych konfiguracji sieci elektroenergetycznej, odległości od stacji energetyki zawodowej oraz technicznych i ekonomicznych możliwości realizacji określonych rozwiązań [8].

7Wprowadzenie

Większość użytkowanych obecnie odbiorników energii elektrycznej to urządzenia, które wymagają ciągłego zasilania energią elektryczną o określonych parametrach. Każdy, nawet najmniejszy zapad, zanik lub zakłócenie powstałe w sieci elektroenergetycznej może spowodować straty związane z przestojami urządzeń, ich wadliwą pracą lub uszkodzeniem [9].

Więcej...

Zasilacze UPS

34Zadaniem zasilacza bezprzerwowego, zwanego też zasilaczem awaryjnym lub po prostu UPS-em, jest utrzymanie zasilania innych urządzeń elektrycznych w momencie zaniku napięcia zasilania lub wystąpienia nieprawidłowych parametrów tegoż napięcia.

Od kilku lat na polskim rynku można obserwować intensywny rozwój branży zasilaczy UPS, co wynika głównie z coraz większej liczby instytucji czy firm, które nie mogą pozwolić sobie na utratę zasilania, bowiem generuje to bardzo wysokie koszty lub stwarza niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego – np. unieruchomienie linii produkcyjnej, utrata niezapisanych danych, czy niebezpieczeństwo dla życia ludzkiego powstałe podczas utraty zasilania na sali operacyjnej szpitala.

Więcej...

Kompensacja mocy biernej w rozdzielnicach nn SIVACON S8

10Firma TAURUS-TECHNIC, znana na rynku polskim m.in. z produkcji wysokiej jakości kompletnych systemów kompensacji mocy biernej nn/SN, współpracuje od wielu lat z firmą SIEMENS jako jej licencjonowany partner, integrator jej rozdzielnic SIVACON 8PT i S8. Firma TAURUS-TECHNIC w produkowanych przez siebie na podstawie projektów i rozwiązań SIEMENSA rozdzielnicach SIVACON implementuje również swoje własne rozwiązania z zakresu kompensacji mocy biernej niskiego napięcia, co sprawia, że oferta firmy jest kompletna i spełnia wymagania nawet najbardziej wymagających Klientów.

Zgodnie z koncepcją SIEMENSA licencjonowany SIVACON Technology Partner, jakim jest firma TAURUS-TECHNIC, dysponuje wyspecjalizowaną kadrą inżynierską i techniczną z wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiednimi narzędziami. Czynniki te pozwalają szybko i pewnie zaproponować i zrealizować optymalne rozwiązania dla najbardziej zaawansowanych, nawet bardzo skomplikowanych systemów rozdzielczych.

Więcej...

Układy zasilania rezerwowego (2)

Wśród układów zasilania rezerwowego można wyróżnić rozwiązania w pełni elektryczne, jak i zawierające elementy mechaniczne. Te pierwsze opisano w Elektroinstalatorze 6/2015 w pierwszej części artykułu. W drugiej części prezentujemy zespoły prądotwórcze oraz układy typu DRUPS (Diesel Rotary UPS).

34Zespoły prądotwórcze
Zespól prądotwórczy może stanowić źródło zasilania rezerwowego w sytuacji, gdy brak jest możliwości doprowadzenia do obiektu zasilania rezerwowego z sieci elektroenergetycznej (rys. 10). W jego skład wchodzą następujące podstawowe elementy:

  • silnik spalinowy benzynowy lub wysokoprężny;
  • generator prądu przemiennego (prądnica synchroniczna jedno- lub trójfazowa);
  • regulator prędkości obrotowej;
  • regulator napięcia generatora;
  • układ wzbudzenia generatora;
  • układ sterowania;
  • układ rozruchu;
  • aparatura łączeniowa.

Więcej...

Zasilanie gwarantowane przez dynamiczne zasilacze UPS

Określenia „UPS" oznaczającego w wolnym tłumaczeniu system zasilania bezprzerwowego przyjęło się używać do opisu statycznych, bezprzerwowych zasilaczy awaryjnych, składających się z przekształtników energoelektronicznych i wykorzystujących baterie do podtrzymania zasilania. W rzeczywistości UPS jest jakimkolwiek systemem spełniającym funkcję bezprzerwowego podtrzymywania zasilania, wykorzystującym różne sposoby magazynowania energii (wirujące zasobniki energii, koła zamachowe, ogniwa paliwowe, baterie chemiczne).

Elementy składowe systemu dynamicznego HITEC

Jednym z rodzajów systemów zasilania bezprzerwowego są dynamiczne zasilacze UPS (DRUPS – Diesel Rotary UPS) opisane w normie IEC 88528-11 „Wirujące bezprzerwowe systemy zasilania - Wymagania i metody badań". Historia zasilaczy dynamicznych sięga lat pięćdziesiątych poprzedniego wieku i została zapoczątkowana przez firmę HOLEC (później HITEC POWER PROTECTION). Od tego czasu technologia ta jest rozwijana i stanowi bardzo poważną alternatywę w systemach bezprzerwowego zasilania, co potwierdza wzrost popularności tych systemów.

Więcej...

Układy zasilania rezerwowego (1)

Nowa seria zasilaczy UPS marki EVER – SINLINE RT i RT XLUkłady zasilania rezerwowego stanowią podstawowe zabezpieczenie przed przerwami w dostawach energii dla odbiorników wrażliwych. Wśród nich znajdują się rozwiązania oparte na specyficznych układach sieci, urządzenia energoelektroniczne z akumulatorami, agregaty prądotwórcze oraz systemy DRUPS. W pierwszej części artykułu przedstawione zostaną układy sieci z rezerwą jawną i ukrytą oraz zasilacze UPS z akumulatorami.

Wprowadzenie
Odbiorca korzystający z energii elektrycznej dostarczanej z sieci elektroenergetycznej musi liczyć się z występowaniem przerw w jej dostawie. Niektóre z nich zależą bezpośrednio od dostawców energii, a ściślej rzecz biorąc od przedsiębiorstw zarządzających sieciami zasilającymi. Przy czym mogą to być przerwy planowane lub nieplanowane. Pierwsze z nich związane są z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, przebudową lub rozbudową sieci elektroenergetycznej. Groźniejsze są przerwy nieplanowe, ponieważ nie można się przygotować na ich wystąpienie. Spowodowane są przypadkowym uszkodzeniem infrastruktury zasilającej. Tego typu awarie najczęściej spowodowane są przez warunki atmosferyczne oddziałujące bezpośrednio na napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego (230/400 V), średniego (15-20 kV) napięcia, a także linie przesyłowe wyższych napięć.

Więcej...

Zasilanie gwarantowane dla różnego rodzaju potrzeb

Mapa produktowa jednofazowych zasilaczy gwarantowanych UPS firmy EATONW sieci elektroenergetycznej wyszczególniono dziewięć głównych zakłóceń. Są to: zaniki zasilania, zapady napięcia, przepięcia, długotrwałe obniżenie lub podwyższenie amplitudy napięcia, szumy linii, przepięcia łączeniowe, wahania częstotliwości, zakłócenia harmoniczne. W oparciu o trzy znormalizowane topologie (off-line, line-interactive, on-line), firma EATON oferuje szeroki zakres rozwiązań zasilaczy gwarantowanych UPS dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przed wymienionymi problemami sieci zasilającej.

Topologia off-line jest najczęściej używaną topologią UPS. Zasilacze tego typu są stosowane m.in. do ochrony komputerów PC lub terminali kasowych przed zanikiem zasilania, zapadem napięcia oraz przepięciami. W trybie pracy normalnej, zasilacze tego typu dostarczają energię do urządzeń bezpośrednio z sieci zasilającej. Energia jest filtrowana, ale bez aktywnej konwersji, natomiast akumulatory są z sieci doładowywane. W przypadku zaniku zasilania lub zakłóceń UPS dostarcza energię z akumulatorów. Topologia ta jest niedroga i zapewnia wystarczającą ochronę dla środowisk biurowych. W ofercie firmy EATON zasilacze wykonane w topologii off-line to zasilacze Serii 3 (gdyż zabezpieczają przed trzema podstawowymi problemami sieci zasilającej) np.: UPS EATON 3S.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem