Od redakcji 5/2018

Ei5 I oklW dniu 8 kwietnia 2008 r. miała miejsce jedna z największych w naszym kraju awarii energetycznych. W wyniku silnych wiatrów i opadów śniegu uszkodzone zostały linie elektroenergetyczne zasilające aglomerację szczecińską, wskutek czego ponad 0,5 mln mieszkańców zostało pozbawionych energii elektrycznej.

Więcej…

Instalacje i systemy elektryczne

Selektywność zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Współczesne instalacje elektryczne wyposaża się w różnego rodzaju zabezpieczenia, do których należą bezpieczniki i wyłączniki nadprądowe oraz różnicowoprądowe. Aby instalacja działała poprawnie, a zainstalowane zabezpieczenia były skuteczne, należy zapewnić selektywne ich działanie, zwane inaczej działaniem wybiórczym. Wówczas zamiast o selektywności mówi się o wybiórczości działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych.

 

Selektywność działania zabezpieczeń polega na takim ich doborze, że w przypadku uszkodzenia jednego z obwodów instalacji zadziała tylko to zabezpieczenie, które znajduje się najbliżej miejsca uszkodzenia w kierunku źródła zasilania, przy czym zachowana pozostaje ciągłość działania pozostałych nieuszkodzonych obwodów instalacji elektrycznej.

Więcej...

Układy zasilania budynków publicznych pod specjalnym nadzorem

W majowym zeszycie czasopisma „Elektroinstalator” zamieściliśmy artykuł dr. inż. Waldemara Dołęgi na temat układów zasilania obiektów o zróżnicowanym charakterze użytkowania. W niniejszym numerze autor informuje o niezawodności i pewności dostaw energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej.

 

Układy zasilania obiektów użyteczności publicznej

Określenie „Obiekty użyteczności publicznej” obejmuje wszystkie obiekty, w których – z założenia ich funkcji – przebywać będą mniejsze lub większe grupy ludzi, zarówno pracownicy jak i osoby nie będące tam zatrudnione. Obiekty te są grupą o bardzo zróżnicowanym charakterze. Należą do nich m.in. budynki biurowe, obiekty handlowe, usługowe, sportowe (stadiony, hale sportowe), placówki kulturalne (teatry, kina, sale widowiskowe), szkoły, przedszkola, żłobki, obiekty służby zdrowia (szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie), dworce kolejowe i autobusowe, budynki poczty itp.

Więcej...

Wymiana danych w systemach BMS

2014-05-12-1Systemy klasy BMS stały się nieodzownym elementem instalacji elektrycznych nowoczesnego budownictwa. Celem zapewnienia prawidłowej pracy poszczególnych podzespołów systemu automatyki budynkowej należy uwzględnić odpowiednie protokoły transmisji danych. Za podstawę w tym zakresie uznaje się standardy KNX, BACnet, M-Bus, S-Bus, LonWorks oraz Profibus.

 

W praktyce wyróżnia się trzy poziomy struktury BMS (ang. Building Management System). Pierwszy poziom związany jest z zarządzaniem, na które składają się przede wszystkim aspekty obejmujące wizualizację procesu, a także analizę danych oraz komunikację. To właśnie na poziomie zarządzania wymieniane są dane między użytkownikiem a systemem automatyki – poprzez komputer PC i panele operatorskie.

Więcej...

Układy zasilania obiektów o zróżnicowanym charakterze użytkowania

W niniejszym numerze czasopisma „Elektroinstalator” zamieszczamy pierwszy artykuł z cyklu poświęconego układom zasilania obiektów o zróżnicowanym charakterze użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki niezawodności i pewności dostawy energii elektrycznej. Poniżej prezentujemy układy zasilania takich obiektów.

 

Układy sieci zasilającej

Stosowane w kraju układy sieci zasilającej zależą w głównej mierze od: sposobu powiązania elementów (konfiguracji układu), wymagań niezawodnościowych oraz napięcia i funkcji, jaką pełnią. W artykule przedstawiono rozwiązania i klasyfikację układów sieci pod kątem wspomnianych kryteriów. Rozwiązania zaprezentowano w uproszczonej formie oddającej istotę układu.

Więcej...

Filmy szkoleniowe dla producentów rozdzielnic xEnergy

20140506eaton160Firma EATON opublikowała serię filmów szkoleniowo-informacyjnych dla producentów rozdzielnic nn, które w jasny sposób pokazują, jak osiągać najlepsze rezultaty w trakcie pracy z xEnergy – modułowym systemem głównego rozdziału nn.

Seria składa się z pięciu filmów, przedstawiających sposób montażu dla pięciu wariantów zabudowy, dostępnych w systemie xEnergy (pól zasilających, pól odpływowych o montażu na stałe, w wykonaniu wtykowym i kasetowym oraz pól ogólnego zastosowania) oraz pokazujących, jak dopasować do siebie kluczowe elementy.

Więcej...

Szeroka gama rozdzielnic RM6 dowolnie konfigurowalnych

2014-03-12-1Gama rozdzielnic RM6 od 3 do 24 kV przeznaczonych do sieci pierścieniowych jest znana i ceniona od kilkunastu lat na rynkach całego świata. Milion pól RM6 zainstalowanych w sieciach SN chroni ludzi i mienie na wszystkich kontynentach. Wysoka jakość i niezawodność rozdzielnic RM6 została dostrzeżona i doceniona również przez polskich klientów. Tylko w roku 2011 na polskim rynku zostało sprzedanych ponad tysiąc jednostek funkcyjnych tejże rozdzielnicy.

 

W 2012 r. oferta rozdzielnic RM6 została rozszerzona o urządzenia dowolnie konfigurowalne. Rozdzielnice te zapewniają wszelkie możliwe konfiguracje funkcji zestawionych w kompaktowej obudowie, które pasują do każdej aplikacji SN.

Więcej...

Układy łagodnego rozruchu DS7 w kasetach xEnergy XW

2014-03-10-1Rozwiązania kasetowe xEnergy XW firmy EATON są nieustannie rozwij ane. W ostatnim czasie wprowadzono możliwość stosowania w nich układów łagodnego rozruchu DS7 dla układów napędowych do 15 kW. Jednocześnie wykorzystując wbudowane w układach DS7 złącze systemu SmartWire-DT, uproszczono sposób sterowania nimi.

 

Pola kasetowe xEnergy XW

Pola kasetowe XW to nowoczesne rozwiązanie, umożliwiające sterowanie zarówno napędami, jak i odbiorami liniowymi. Jest ono w pełni kompatybilne z całym systemem xEnergy, co pozwala na stosowanie jednego systemu rozdzielnic niezależnie od rodzaju pól (np. zasilających lub odpływowych o montażu aparatury na stałe) oraz jego rozbudowę lub modernizację w dowolnym momencie eksploatacji. Szyny rozdzielcze można obciążyć prądem do 2000 A, a krótkotrwała zdolność zwarciowa wynosi 80 kA.

Więcej...

Zasilanie awaryjne instalacji – dobór urządzeń oraz obsługa zasilania

2014-03-06-1W artykule przedstawiamy praktyczne informacje dotyczące doboru parametrów urządzeń, które mają zasilać odbiorniki znajdujące się w budynku. Doradzamy też w zakresie obsługi zasilania awaryjnego oraz jego monitoringu.

 

Dobór urządzeń do odbiorników

Po wyborze konkretnego typu źródła zasilania awaryjnego, trzeba odpowiednio określić jego moc. Każde źródło ma oczywiście podaną moc nominalną, ale też możliwości przeciążenia w określonym czasie. Zazwyczaj nie pochylamy się nad tym problemem, bo przy zasilaniu sieciowym mamy do czynienia z transformatorami, które bardzo dobrze znoszą chwilowe przeciążenia, nawet o dużych wartościach. Źródła zasilania awaryjnego na ogół zachowują się inaczej.

Więcej...

Instalacje magistralne KNX

Idea instalacji magistralnej zakłada rozdzielenie obwodu zasilania energią elektryczną od obwodów sterowania odbiornikami. Instalacja taka składa się więc z dwóch odrębnych, odseparowanych od siebie obwodów: przewodów instalacyjnych takich jak w tradycyjnej instalacji, służących do doprowadzenia energii do odbiornika oraz obwodów sterujących czyli magistralnych, służących do przesyłania informacji i sterowania instalacją. System magistralny okazał się najlepszym do sterowania instalacją w budynku.

 

Główną zaletą systemów magistralnych KNX jest to, że topologia układu została opracowana z myślą o zastosowaniu jej do instalacji w budynkach. Jej poszczególne części i hierarchiczna struktura odpowiadają strukturze budynku i w porównaniu z innymi systemami sterowania (np. master-slave), są znacznie łatwiejsze do wkomponowania w tę strukturę.

Więcej...

Zasilanie awaryjne instalacji – włączanie źródła awaryjnego w istniejący układ oraz przełączanie źródeł zasilania

Kontynuując tematykę artykułów o zasilaniu awaryjnym instalacji przedstawiamy informacje dotyczące wydzielenia odbiorów, priorytetów w zakresie zasilania awaryjnego, kwestii bezpieczeństwa i pewności funkcjonowania układu.

 

Chcąc włączyć w układ energetyczny budynku źródło zasilania awaryjnego, musimy w pierwszej kolejności określić, czy źródło to ma zapewniać zasilanie awaryjne dla całego obiektu, czy tylko dla wybranej grupy odbiorów. Od tego zależy potrzebna moc urządzenia, ale też i sposób wpięcia go w układ zasilania obiektu.

Więcej...

Zasilanie awaryjne instalacji – rodzaje zasilania

2014-01-06-1W poprzednim numerze czasopisma „Elektroinstalator” omówiono aspekty składające się na tzw. pewność zasilania, powody zaniku napięcia oraz najczęściej spotykane konfiguracje zasilania. Kontynuując cykl o zasilaniu awaryjnym instalacji, przedstawiam dostępne na rynku rozwiązania, z których można korzystać na wypadek braku zasilania zewnętrznego.

 

Współczesne instalacje bez wyjątku, w mniejszym lub większym stopniu są uzależnione od stałych dostaw energii elektrycznej. Dlatego aby zabezpieczyć ich funkcjonowanie w razie braku zasilania zewnętrznego, trzeba dysponować własnym źródłem energii. Są w tym zakresie do wykorzystania dwie podstawowe możliwości:

Więcej...

Rodzina rozdzielnic Xiria

2013-12-26-1Xiria to nazwa rodziny produktów firmy EATON – rozdzielnic średniego napięcia nowej generacji. Pierwsze rozdzielnice Xiria w wykonaniu kompaktowym (blokowym) pojawiły się na rynku 10 lat temu.

 

Typowy zestaw kompaktowej rozdzielnicy pierścieniowej składa się z 3 pól: dwóch pól liniowych kablowych i jednego pola zabezpieczającego (wyłącznikowego). Wskutek szybkiego zaakceptowania i globalnego zainteresowania większą liczbą konfiguracji, firma EATON opracowała w rezultacie bloki cztero-, pięcio- i dwupolowe.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem