Od redakcji 5/2018

Ei5 I oklW dniu 8 kwietnia 2008 r. miała miejsce jedna z największych w naszym kraju awarii energetycznych. W wyniku silnych wiatrów i opadów śniegu uszkodzone zostały linie elektroenergetyczne zasilające aglomerację szczecińską, wskutek czego ponad 0,5 mln mieszkańców zostało pozbawionych energii elektrycznej.

Więcej…

Instalacje i systemy elektryczne

Nowe obudowy metalowe w ofercie firmy NOARK Electric

Obudowy metalowe Noark ElectricNOARK Electric wprowadza na rynek nową linię obudów metalowych, które przystosowane są do instalowania większej liczby urządzeń. Obudowy do montażu natynkowego oznaczono typem MFS, wykonania podtynkowe oznaczono typem MFF.

 

Parametry ogólne
Obudowy metalowe natynkowe MFS i podtynkowe MFF (fot. 1) znajdują różnego rodzaju zastosowanie, zarówno w domach, jak i w przemyśle. Podczas ich projektowania szczególną uwagę zwrócono na uniwersalność – płaskie wykonanie, umożliwiające montaż w wąskich ścianach, innowacyjne rozwiązania techniczne przystosowujące obudowy do różnorodnych aplikacji, nowoczesny i elegancki wygląd oraz szeroki dobór akcesoriów. Dużo uwagi poświęcono tematyce komfortu i łatwości montażu wewnątrz lub na zewnątrz ścian.

Więcej...

Metody i urządzenia do kompensacji mocy biernej

Trójkąt mocy i idea kompensacji mocy biernejUrządzenia elektryczne zasilane napięciem przemiennym oprócz energii czynnej również mogą pobierać energię bierną, która z fizykalnego punktu widzenia nie jest zamieniana na pracę, choć niekiedy jest niezbędna do jej wykonania. Przykładowo jest ona potrzebna do wytworzenia pola magnetycznego w silnikach, dławikach, transformatorach. Wówczas mówimy o energii biernej indukcyjnej. Może również służyć do wytworzenia pola elektrycznego w kondensatorach i innych pojemnościach np. kabli – wtedy mówimy o energii biernej pojemnościowej. Energię bierną pobierają także odbiorniki nieliniowe np. świetlówki kompaktowe. Pamiętajmy, że dostawcy energii elektrycznej zarabiają na energii czynnej, a nie na biernej, zatem zależy im na tym, aby mogli przesyłać jak największą ilość energii czynnej przy jak najmniejszych stratach.

Powszechnie znany jest tzw. trójkąt mocy przedstawiony na rysunku 1. Z idealną sytuacją mamy do czynienia, gdy P=S, czyli gdy moc bierna Q jest równa zeru. W praktyce sieć powinna mieć zawsze charakter lekko indukcyjny (np. tgφ=0,1), co zapobiega np. samowzbudzaniu się silników. Aby to osiągnąć stosuje się kompensację mocy biernej polegającą na tym, że moc bierną pobieraną przez odbiorniki równoważy się mocą bierną pobieraną przez kompensator o tej samej lub zbliżonej wartości, lecz o przeciwnym znaku. Koncepcję kompensacji mocy biernej przedstawiono na rysunku 2.

Więcej...

Systemy rozdzielnic teletechnicznych HAGER

Rozdzielnica nn HagerNowe rozdzielnice oferowane przez firmę HAGER umożliwiają łatwe tworzenie instalacji telekomunikacyjnych obok aparatury zabezpieczającej dla instalacji elektrycznych. Potrzeba stosowania takich rozwiązań wynika z niedawnej zmiany przepisów dotyczących wymagań dla budynków publicznych i mieszkalnych wielorodzinnych. Sprawne tworzenie infrastruktury telekomunikacyjnej to przede wszystkim oszczędność czasu dla instalatora, ale także brak konieczności zmian w konstrukcji budynku dla nowych instalacji.

Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1289) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ustanawia nowe warunki prowadzenia instalacji telekomunikacyjnej w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Zgodnie z nowym prawem, instalacja telekomunikacyjna powinna zapewnić świadczenie usług telekomunikacyjnych, możliwość podłączenia do publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz powinna być wykonana w sposób gwarantujący możliwość wymiany i instalowania odpowiedniej liczby elementów telekomunikacyjnych. Ma również umożliwić instalację dodatkowej infrastruktury, np. kabli antenowych wraz z osprzętem i urządzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji budynku.

Więcej...

Nowe rozwiązania w systemie rozdzielnic xEnergy firmy EATON

Firma EATON nieustannie rozwija swoje produkty, aby sprostać rosnącym wymaganiom, stawianym przez użytkowników i producentów rozdzielnic. Ulepszenia te obejmują również system rozdzielnic xEnergy, który jest nieustannie wzbogacany o nowoczesne i praktyczne rozwiązania, zwiększające bezpieczeństwo aplikacji oraz obsługi.

System rozdzielnic xEnergy

Więcej...

Cyfryzacja – ogromne, niewykorzystane możliwości

Rozdzielnica ABB Unigear DigitalRośnie zaufanie do cyfrowych rozwiązań dla przemysłu i energetyki. Firma ABB od lat pokazuje, że cyfryzacja w tym przypadku to nie tylko zabezpieczenia i sterowniki, ale również urządzenia połączone w efektywny system i kompleksowe zarządzanie majątkiem sieciowym.

Cyfryzacja w energetyce sięga do źródeł – do przetwarzania prądu i napięcia. Niedawno ABB otrzymała pierwsze w Polsce zamówienie na rozdzielnicę UniGear Digital. To urządzenie, które łączy funkcje sterowania, pomiarów i komunikacji. W polu rozdzielnicy SN zainstalowane są sensory, które mierzą wielkości prądów i napięć. Dane te zbierane są przez przekaźniki polowe, które dokonują konwersji danych na postać cyfrową, co pozwala na sprawną komunikację między wszystkimi przekaźnikami zainstalowanymi w rozdzielnicy oraz systemem nadrzędnym. Pierwszym użytkownikiem tej rozdzielnicy w Polsce będzie jedna z hut szkła.

Więcej...

System szynoprzewodów Power Xpert firmy EATON w zakresie prądów znamionowych 25-6300 A

Szynoprzewody EATON typu MPSzynoprzewody Power Xpert® firmy EATON to propozycja dla osób poszukujących wysokich parametrów technicznych i atrakcyjnej konstrukcji. Stały rozwój od ponad 30 lat gwarantuje ekonomiczne i niezawodne rozwiązania, które rozwinęły się w szerokim zakresie i mogą być zastosowane praktycznie w każdej instalacji.

Szynoprzewody Power Xpert® są integralną częścią produktów oferowanych przez firmę EATON. Uzupełniają zakres wyposażenia stacji zasilających, tj.: rozdzielnic średniego i niskiego napięcia, wyłączników, mechanizmów sterowania silnikiem oraz produktów OEM.

Więcej...

Szafy i obudowy ETA

Szafa modułowa firmy ETA ze stali malowanej proszkowoFirma ASTAT jest dystrybutorem szaf sterowniczych i rozdzielczych oraz różnego typu obudów, m.in. firmy ETA. Firma ETA specjalizuje się w produkcji innowacyjnych szaf i obudów do aplikacji przemysłowych i elektronicznych.

Dzięki długoletniej działalność firma ETA ma ugruntowaną pozycję na rynku włoskim, a także zdobywa rynki światowe poprzez grono partnerów zagranicznych, do których należy również ASTAT. W ofercie firmy znajdują się m.in. rozwiązania szaf sterowniczych szeregowych – model E NUX, pojedynczych typu monoblok – seria E MOX oraz E COMP, szafek naściennych (ST) i skrzynek zaciskowych (SD), pulpitów sterowniczych oraz akcesoriów do tych produktów. Analogiczne rozwiązania są oferowane w wykonaniu ze stali nierdzewnej (gatunek 304L oraz 316L).

Jednym z tzw. flagowych rozwiązań jest szafa szeregowa model E NUX w wersji do samodzielnego montażu „flat-pack" oraz wersja zmontowana, o której informujemy poniżej.

Więcej...

Bezpieczeństwo i niezawodność w rozdziale energii

10 1Power Xpert UX to innowacyjna w swojej budowie, wywodząca się z rodziny rozdzielnic Unitole, bazująca na ponad czterdziestoletnim doświadczeniu w produkcji wyłączników próżniowych oraz poddana pełnej certyfikacji wg IEC 62271-100 oraz 62271-200 - nowa rozdzielnica dwuczłonowa średniego napięcia firmy EATON. Jako rozdzielnica w izolacji powietrznej przeznaczona dla przemysłu, cechuje się bezpieczeństwem obsługi, niezawodnością oraz dużą wydajnością.

Rozdzielnica Power Xpert UX wykonana jest na napięcie znamionowe do 24 kV oraz prąd znamionowy do 4000 A (do 17,5 kV) i 2500 A (24 kV). Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany może wynosić do 50 kA/3 s dla napięć do 17,5 kV oraz 25 kA/3 s dla napięcia 24 kV. Rozdzielnica ma typową budowę przedziałową z wydzielonym przedziałem głównym (z członem ruchomym), szyn zbiorczych, kablowym i obwodów pomocniczych. Ze względu na konstrukcję modułową liczba pól dla zestawienia danej rozdzielnicy jest ograniczona tylko ilością dostępnego miejsca. Rozdzielnica może zostać także obustronnie rozbudowana o nowe pola.

Więcej...

Niezawodność i pewność dostawy energii elektrycznej obiektów przemysłowych

W majowym i czerwcowym zeszycie czasopisma „Elektroinstalator" zamieściliśmy artykuły dotyczące układów zasilania zarówno obiektów o zróżnicowanym charakterze użytkowania jak i budynków użyteczności publicznej. Poniżej, w ostatnim artykule z tego cyklu, autor informuje o układach zasilania obiektów przemysłowych w kontekście niezawodności i pewności dostawy energii elektrycznej.

 

Zasady zasilania zakładów przemysłowych

Stosowane w kraju układy zasilania zakładów przemysłowych – podobnie jak obiektów użyteczności publicznej – są bardzo różnorodne. Ma to ścisły związek z jednej strony ze zróżnicowanymi wartościami zapotrzebowanych mocy zakładów przemysłowych, wymaganiami dotyczącymi niezawodności i pewności ich zasilania i konfiguracjami sieci elektroenergetycznej, a z drugiej z technicznymi i ekonomicznymi możliwościami realizacji określonych rozwiązań, lokalizacją zakładu przemysłowego i odległością od stacji energetyki zawodowej. Szczególnie istotny wpływ na poziom napięcia zasilania zakładu przemysłowego ma wielkość jego mocy zapotrzebowanej (tablica).

6 1

Więcej...

Nowa generacja odbiorników sterujących xComfort, zapewniających większą funkcjonalność w kompaktowej obudowie.

Firma EATON wprowadza na rynek nową generację odbiorników sterujących opracowanych dla sprawdzonego systemu bezprzewodowego xComfort. Urządzenia te umożliwiają szybszą i bardziej efektywną instalację systemów automatyki budynkowej w domach prywatnych, jak również w małych i średnich budynkach komercyjnych lub biurowych. Umożliwiają również łatwiejszą i bardziej wydajną modernizację budynków.

20140805eaton

Więcej...

Pilot do Twojego domu? Już go masz...

2014-06-18-1Firma ZAMEL wprowadziła do oferty jednostkę centralną EXTA FREE CONTROLLER mini EFC-02. Dzięki niej EXTA FREE to już nie tylko system bezprzewodowego sterowania, ale inteligentny dom oznaczający innowacyjną technologię i komfort za przystępną cenę.

System EXTA FREE wzbogacony o jednostkę centralną EXTA FREE CONTROLLER mini umożliwia sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, roletami okiennymi oraz innymi urządzeniami w budynku nie tylko z poziomu nadajników radiowych, ale także za pomocą smartfonów i tabletów. Na tle rozwiązań konkurencyjnych system EXTA FREE wyróżnia łatwy i szybki montaż, intuicyjna obsługa oraz najniższe koszty instalacji (najtańszy zestaw dostępny jest już od kilkuset złotych).

Więcej...

Rozdzielnice niskiego napięcia w budownictwie mieszkaniowym

2014-06-14-1Rozdzielnica, również mieszkaniowa, to element instalacji elektrycznej, który zawiera m.in. urządzenia i podzespoły przeznaczone do łączenia, zabezpieczenia, rozdziału oraz pomiaru energii elektrycznej. W zależności od miejsca zamontowania i spełnianych funkcji w budynku występują rozdzielnice główne, piętrowe, a także szafki (skrzynki) rozdzielcze w mieszkaniach, w których umieszcza się najczęściej wyłączniki instalacyjne i różnicowoprądowe oraz aparaty do ochrony przepięciowej. Szczególną rolę odgrywają rozdzielnice w inteligentnych budynkach, w których zamontowano dodatkowo modułową aparaturę sterującą odbiornikami energii.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem