Od redakcji 5/2018

Ei5 I oklW dniu 8 kwietnia 2008 r. miała miejsce jedna z największych w naszym kraju awarii energetycznych. W wyniku silnych wiatrów i opadów śniegu uszkodzone zostały linie elektroenergetyczne zasilające aglomerację szczecińską, wskutek czego ponad 0,5 mln mieszkańców zostało pozbawionych energii elektrycznej.

Więcej…

Instalacje i systemy elektryczne

Rozdzielnice SN w technologii SF6

Rozdzielnica TPM podukcji ZPUERozdzielnicą elektryczną nazywa się element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej), który zawiera urządzenia i podzespoły elektryczne. Są one przeznaczone do łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych i ich kombinacji. Rozdzielnice elektryczne SN są nieodzownym elementem systemu dystrybucji energii elektrycznej.

Sieć średniego napięcia (SN) jest siecią elektroenergetyczną, w której napięcie elektryczne wynosi od 1 do 60 kV. Średnie napięcie jest szeroko stosowane w sieciach elektroenergetycznych do przesyłania energii na średnie odległości oraz jej rozdziału. Służy jako napięcie pośrednie pomiędzy napięciem wysokim używanym do przesyłu energii na znaczne odległości a napięciem niskim doprowadzanym do odbiorcy końcowego. W Polsce najczęściej spotyka się sieci SN o napięciu 15 kV. W przypadku niewielkich obszarów stosowane są także napięcia: 3, 5, 6, 10, 20, 30 (Mierzeja Helska) oraz 40 i 60 kV (Śląsk). Napięcia od 3 do 10 kV zazwyczaj znajdują zastosowanie w sieciach miejskich. Z kolei napięcia od 30 do 60 kV spotykane są w sieciach terenowych.

Więcej...

Funkcjonalne i ergonomiczne szafy teleinformatyczne MMC

Szafa teleinformatyczna MMCC&C Partners, jeden z największych krajowych dostawców m.in. kompleksowych rozwiązań teleinformatycznych, zabezpieczeniowych i telekomunikacyjnych wprowadził w styczniu 2015 r. nowe szafy teleinformatyczne. Ich producentem jest firma Multimedia Connect (MMC), lider francuskiego rynku w dziedzinie systemów okablowania strukturalnego, wchodzący w skład grupy TKH.

W ofercie C&C Partners są dostępne od stycznia br. trzy nowe serie szaf stojących 19" w wersji Classic, Technic i Server. Nowe linie zostały specjalnie opracowane z myślą o potrzebach zarówno elektroinstalatorów, jak i osób na co dzień obsługujących sieci LAN i centra danych. Nowe szafy teleinformatyczne w ofercie C&C Partners zapewniają optymalne środowisko dla sprzętu IT.

Więcej...

Praca w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych

Na placu budowy mogą występować linie elektroenergetyczne służące samej budowie, lub linie docelowego zasilania wznoszonych obiektów. Mogą także być to linie „obce" przebiegające w pobliżu prowadzonych prac. Praca w pobliżu linii energetycznych może być niebezpieczna − wymaga wielkiej rozwagi i dyscypliny.

Najpewniejszym sposobem eliminacji zagrożenia jest wyłączenie linii spod napięcia na czas prowadzenia robót. W wielu przypadkach nie jest to jednak możliwie. Szerokość strefy niebezpiecznej zależy od rodzaju linii, wykonywanych prac oraz od napięcia linii elektroenergetycznej. Szerokość stref niebezpiecznych w pobliżu linii napowietrznych (z przewodami nieizolowanymi) zestawiono w tablicy 1.

Szerokość stref niebezpiecznych w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych (wg Rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych − Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401)

Więcej...

System rozdzielnic xEnergy do 5000 A

System rozdzielnic xEnergy jest rozwiązaniem firmy EATON przeznaczonym do rozdziału energii dla prądów do 5000 A – od budynków użyteczności publicznej, takich jak biura, mieszkania, hotele, centra handlowe czy szpitale, po centra przetwarzania danych, przemysł spożywczy i produkcyjny oraz zakłady oczyszczania i uzdatniania wody.

Rozdzielnica niskiego napięcia Eaton xEnergy

System rozdzielnic xEnergy charakteryzuje się konstrukcją dostosowaną do wymagań komfortowego montażu i obsługi przez użytkownika. Uzyskano to poprzez takie rozwiązania jak modułowość, elastyczność przy konfiguracji i przejrzystość przedziału przestrzenno-funkcjonalnego od wygrodzenia wewnętrznego w formie 1 do formy 4. W systemie xEnergy dostępny jest także szereg akcesoriów dodatkowych, znajdujących zastosowanie podczas łączenia pól, oszynowania i okablowania.

Więcej...

Ściemnianie w KNX

W nowoczesnych budynkach wykorzystuje się różne magistralne systemy zarządzania. Niektóre z nich są wyspecjalizowane w regulacji oświetlenia, jak np. 1-10 V czy DALI, inne jak KNX czy LON można wykorzystywać zarówno do sterowania oświetleniem (także pojedynczymi oprawami), jak i wszelkimi innymi procesami zachodzącymi w budynku.

Ściemniacz czterokanałowy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych systemów zarządzania budynkami jest system KNX. Pozwala on na zintegrowanie całego technicznego wyposażenia budynku w jeden układ urządzeń wymieniających między sobą informacje. W ramach systemu KNX różni producenci oferują wiele rozwiązań technicznych służących do regulacji lamp.

Więcej...

Obudowy uniwersalne CS firmy EATON

Rozdzielnica z aparaturą zabezpieczającą i sterującą, w której zastosowano obudowę uniwersalną CSObudowy uniwersalne CS z płytą montażową to rozdzielnice wysokiej jakości, które znajdują szerokie zastosowanie w automatyce i przemyśle. Szafy tego typu nadają się szczególnie do ochrony aparatury sterowniczej przed wilgocią i zanieczyszczeniami, ponieważ charakteryzują się wysokim stopniem ochrony (IP66).

CS to obudowy metalowe wykonane z wysokiej jakości stali o grubości 2 mm. Stal lakierowano proszkowo (paleta RAL 7035). W ofercie znajduje się 45 rozmiarów. Obudowy te są przystosowane do montażu na zewnątrz budynków przy zastosowaniu daszka ochronnego. Typ rozdzielnicy opisuje jednocześnie jej wymiary (np. CS 32/150 oznacza odpowiednio: wysokość 300, szerokość 200 i głębokość 150 mm). To znacznie upraszcza proces doboru rozdzielnicy. W rozdzielnicach CS można stosować panele operatorskie lub aparaturę z serii RMQ nie zmniejszając przy tym stopnia ochrony IP66. Wynika to z faktu, że aparatura ta ma wysoki stopień ochrony IP69K.

Więcej...

Jakie są koszty instalacji KNX?

System KNX pozwala panować nad urządzeniami obiektu i w łatwy sposób zapewnia ich kontrolę. Takie zalety systemu umożliwiają optymalizację jego kosztów eksploatacji. Należy zatem zastanowić się, czy instalacja KNX warta jest swojej ceny oraz jaka jest różnica w kosztach inwestycji i eksploatacji w odniesieniu do tradycyjnej instalacji elektrycznej?

Koszty instalacji KNX w poszczególnych fazach budowy w porównaniu do instalacji konwencjonalnej

System KNX łączy ze sobą poprzez magistralę różne elementy instalacji w obiektach budowlanych i co za tym idzie − pozwala w prosty sposób zarządzać odbiornikami znajdującymi się w obiekcie (m.in. ogrzewaniem, klimatyzacją, oświetleniem, sterowaniem roletami, bramami, przepływem energii). Dzięki temu uzyskuje się wysoki komfort użytkowania budynku połączony z wysokim poziomem bezpieczeństwa.

Więcej...

Zasilanie w energię elektryczną oraz zasady eksploatacji instalacji tymczasowych

Teren budowy zasilany z linii niskiego napięciaW numerze 10/2014 czasopisma „Elektroinstalator" zamieściliśmy artykuł Janusza Strzyżewskiego na temat zagadnień ogólnych i wybranych przepisów dotyczących sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie budowy. Poniżej autor przedstawia informację o zasilaniu i eksploatacji instalacji tymczasowych, jakie występują na terenie budowy.

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb robót budowlanych
Teren budowy może być zasilany z sieci energetyki zawodowej lub z zespołu prądotwórczego, a także z sieci wewnątrzzakładowej, gdy prace są prowadzone na terenie większego zakładu. Dla małych budów, np. budownictwa jednorodzinnego lub zagrodowego korzysta się często z uczynności sąsiada i czerpie energię z jego instalacji. Takie działanie można jednak realizować tylko na określonych warunkach. Sąsiad musi mieć zawartą umowę na pobieranie energii dla potrzeb swojej budowy oraz dysponować nadwyżką mocy umownej. Nie powinno się zasilać terenu budowy z instalacji, w której energia rozliczana jest wg taryfy przeznaczonej dla budynków mieszkalnych z uwagi na różnice w taryfach opłat. Takie postępowanie jest nadużyciem i grozi konsekwencjami finansowymi. Dla rozliczenia kosztów najpewniejszą metodą jest zamontowanie podlicznika.

Więcej...

WLZ w budynkach wielorodzinnych i blokach mieszkaniowych

W skład instalacji elektrycznej typowego budynku wchodzi kilka podstawowych elementów, do których należą przyłącze, złącze, wewnętrzne linie zasilające, instalacje w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia, odbiorcze i w poszczególnych mieszkaniach. Zastosowane rozwiązania zależą od rodzaju budynku, jego wielkości, usytuowania i stopnia wyposażenia w urządzenia elektryczne. Niewątpliwie instalacje zawsze muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami bezpieczeństwa. W artykule opisano i przedstawiono podstawowe funkcje, jakie pełni wewnętrzna linia zasilająca (WLZ).

Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) jest zespołem elementów instalacji elektrycznej łączących złącze z licznikiem energii elektrycznej odbiorcy. Wielkość budynku i liczba mieszkań warunkują wielkość i złożoność wewnętrznej linii zasilającej. W skład WLZ mogą wchodzić również rozdzielnice główne budynku.

Więcej...

Korzyści wynikające z zastosowania rozdzielnic SN w izolacji stałopowietrznej na przykładzie oferty firmy EATON

Rozdzielnica XIRIARozdzielnice SN w izolacji stałopowietrznej stanowią nowoczesną alternatywę dla rozwiązań, w których medium izolacyjnym i łączeniowym jest gaz SF6. Firma EATON już od kilkudziesięciu lat projektuje swoje rozdzielnice bazując na połączeniu izolacji stałej i tradycyjnej izolacji powietrznej, kładąc duży nacisk na odpowiedni rozkład pola elektromagnetycznego. Zachowanie małych wymiarów rozdzielnic jest możliwe także dzięki zastosowaniu komór próżniowych, które realizują funkcje łączeniowe. Przykładem takiego rozwiązania jest rodzina rozdzielnic Xiria.

 

Bezpieczeństwo obsługi
Bezpieczeństwo eksploatacji rozdzielnic Xiria było podstawowym kryterium podczas powstawania projektu rozdzielnicy. Jedną z najważniejszych zalet rozdzielnicy Xiria jest wyeliminowanie ryzyka zwarć wewnętrznych, które mogą doprowadzić do powstania wewnętrznego łuku elektrycznego.

Więcej...

Wpływ odbiorników nieliniowych na sieć zasilającą

Spektrum harmoniczne typowego komputera osobistego (PC)Idealne źródło zasilania prądu przemiennego (AC) to niezakłócony sygnał sinusoidalny o częstotliwości 50 Hz. Wszystkie urządzenia elektryczne AC są przystosowane do takiego zasilania. Występujące w sieci harmoniczne (określane w stosunku do prądu lub napięcia) to sygnały o częstotliwości stanowiącej wielokrotność częstotliwości znamionowej. Zakłócają one swoją obecnością sygnał zasilający, zniekształcając jego przebieg. W efekcie wywołują zmianę parametrów zasilania odbiorców z sieci energetyki zawodowej.

Wprowadzenie
W ostatnim czasie problem odkształcania napięcia narasta w wyniku powszechnego stosowania przez odbiorców nieliniowych urządzeń elektroenergetycznych i energoelektronicznych, wyposażonych w układy przetwarzania energii. Każde z tych urządzeń do swojego działania wymaga zastosowania elementów odkształcających sinusoidalne przebiegi prądu i wprowadzających wyższe harmoniczne.

Więcej...

Uziomy, uziemienia i połączenia wyrównawcze

Od każdej instalacji elektrycznej wymaga się, aby była bezpieczna i chroniła nas m.in. przed porażeniem prądem elektrycznym. Bezpieczeństwo to zapewnia się na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest zastosowanie uziemień i połączeń wyrównawczych.

Jeśli nie ma możliwości uzyskania skutecznej ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania, wykonuje się połączenia wyrównawcze. Stosuje się je dla zmniejszenia występujących napięć dotykowych. Instalacja połączeń wyrównawczych jest zespołem połączeń części przewodzących zaprojektowanym w celu niedopuszczenia do wystąpienia pomiędzy nimi niebezpiecznego napięcia dotykowego np. w wyniku zwarcia L-PE, zwarcia L-PEN, przerwania przewodu PE czy zamiany przewodów L i PEN. W świetle przepisów jest to jeden ze środków ochrony przeciwporażeniowej uzupełniającej – nie dopuszcza do porażenia prądem elektrycznym, gdy zarówno ochrona podstawowa jak i dodatkowa nie zadziałała poprawnie. Kolejnym elementem chroniącym przed porażeniem są uziomy – metalowe elektrody umieszczone w warstwie gruntu zapewniające połączenie przedmiotów uziemianych i gruntu o możliwie małej rezystancji.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem