Od redakcji 4/2022

ELektroinstalato42020 okl internet1Szanowni Państwo,

Współczesna medycyna opiera się na nowoczesnej aparaturze elektromedycznej przeznaczonej do diagnozowania, leczenia i ratowania ludzkiego życia. Tego rodzaju sprzęt powinien być niezawodny w działaniu, za co w głównym stopniu odpowiada bezpieczne i pewne źródło zasilania w energię elektryczną.

Więcej…

Instalacje i systemy elektryczne

Rozdzielnice prefabrykowane SN

Przekrój poprzeczny pola rozdzielnicy SN w izolacji powietrznej MultiCell – 2S marki JM-TronikRozdzielnice należą do grupy najważniejszych elementów instalacji elektroenergetycznych w obiektach: energetyki zawodowej, przemysłowych, handlowych, usługowych, biurowych i użyteczności publicznej. Stanowią bowiem zespół urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi, konstrukcją mechaniczną i osłonami, który wspólnie tworzy układ zdolny do rozdzielania energii elektrycznej przy jednym poziomie napięcia, jak również do łączenia i zabezpieczenia obwodów zasilających i odbiorczych [1].

Ze względu na wartość napięcia znamionowego rozdzielnice dzieli się m.in. na: rozdzielnice średniego napięcia (SN) [1 kV < UN ≤ 60 kV] i rozdzielnice niskiego napięcia (nn) [UN ≤ 1 kV]. W artykule w formie skrótowej przeanalizowano rozwiązania rozdzielnic SN.

Rozdzielnice SN
Rozdzielnice średniego napięcia są budowane na napięcia znamionowe o wartościach: 7,2; 12; 17,5; 24 i 36 kV do wykorzystania w sieciach średniego napięcia: 6, 10, 15, 20 i 30 kV, przy czym najczęściej są to rozwiązania na 17,5 i 24 kV [5]. Zdarzają się też rozwiązania rozdzielnic na wyższe napięcia znamionowe do 40,5 kV, ale są to szczególne przypadki, rzadko występujące.

Więcej...

Przegląd obudów instalacyjnych firmy NOARK ELECTRIC

Plastikowe obudowy instalacyjne NOARK ELECTRICNOARK ELECTRIC oferuje szeroką gamę obudów i rozdzielnic do zastosowań domowych i przemysłowych. Użytkownik może wybierać spośród obudów plastikowych, plastikowych z metalowymi drzwiami, czy w pełni metalowych. Wykonania natynkowe i podtynkowe, wysoki poziom ochrony IP, zróżnicowane wielkości oraz szeroki dobór akcesoriów ułatwiają instalatorowi dobór obudowy pod daną instalację.

Dobór obudów instalacyjnych
Obudowy służą do montażu w nich aparatów modułowych na szynach TH-35, których celem jest zasilanie i zabezpieczanie instalacji elektrycznej. Aby prawidłowo dobrać rozdzielnicę należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Pierwszą istotną cechą jest umieszczenie obudowy. Jeżeli będzie montowana na ścianie, należy wybrać wersję natynkową, a w przypadku montażu w ścianie dedykowane będzie wykonanie podtynkowe. Ważnym parametrem przy doborze obudów jest stopień ochrony IP (rys. 1) określający stopień szczelności przed wnikaniem ciał obcych, kurzu i wody do wnętrza obudowy. Im wyższe cyfry znajdują się przy symbolu IP, tym rozdzielnica jest bardziej szczelna. Kolejną istotną cechą jest liczba modułów, jaką należy zainstalować w obudowie. Od tego zależy wielkość obudowy, określana przez liczbę rzędów oraz liczbę modułów w rzędzie. Pozostałymi kwestiami, na które należy zwrócić uwagę są materiał z jakiego wykonana jest obudowa (plastik, metal), rodzaj drzwiczek (białe, przezroczyste), liczba zacisków N/PE itp.

Więcej...

Druga generacja mieszkaniowych rozdzielnic podtynkowych KLV

Rozdzielnica serii KLVW ofercie firmy EATON dostępne są cztery różne modele szafek podtynkowych KLV, oznaczone kolejno symbolami UPS, HWS, UPM oraz HWM. Nowością jest wersja HWS. Technicznie ma ona takie same funkcje jak wersja UPS, przeznaczona jest jednak do zastosowania w ścianach zbudowanych z regipsu.

Wersja UPS to standardowa najpopularniejsza szafka podtynkowa z szynami TH, znana z pierwszej generacji rozdzielnic KLV pochodzących z serii Global Line. Jest ona przeznaczona do montowania w ścianach murowanych.

Wszystkie obudowy to wzory klasyczne: z metalowymi, białymi, płaskimi drzwiami (F) lub super płaskimi drzwiami (SF), harmonizującymi się z powierzchnią tynku i wykonanymi z blachy stalowej fosforyzowanej i lakierowanej proszkowo. Standardem jest kolor z palety RAL o oznaczeniu 9016 - biały, na specjalne zamówienie można otrzymać rozdzielnice w kolorze srebrnym, antracytowym, czarnym, szarym, brązowym czy czerwonym.

Więcej...

Power Xpert FMX – jednosystemowa, modułowa rozdzielnica SN w izolacji stałopowietrznej

Rozdzielnica FMXRozdzielnice Power Xpert FMX przeznaczone są dla stacji elektroenergetycznych dystrybucji pierwotnej energetyki zawodowej oraz aplikacji przemysłowych. Zastosowanie nowoczesnych wyłączników próżniowych w wersji plug-in, wyposażonych w napęd elektromagnetyczny, kombinacja izolacji stałej i powietrznej, nowatorski sposób przeprowadzania prób napięciowych kabli SN oraz wysoki parametr łukoochronności, uzyskany dzięki zastosowaniu absorberów ceramicznych, gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo dla obsługi. Przy projektowaniu rozdzielnicy duże znaczenie miało również ograniczenie liczby przeglądów i czynności konserwacyjnych.

Charakterystyka ogólna
System FMX obejmuje kompletny zakres pól o prądzie znamionowym do 2000A, prądzie znamionowym wytrzymywanym krótkotrwale do 25 kA i podziałce zaczynającej się już od 500 mm. Zarówno wersje na 12kV oraz 24kV wykorzystują tę samą obudowę. Rozdzielnica FMX jest odpowiednia do aplikacji w głównych stacjach zasilających, podstacjach dystrybucyjnych oraz do specjalnych wymagań w przemyśle, w budynkach komercyjnych i rządowych oraz projektach infrastrukturalnych. Konstrukcja sprawia, że system FMX szczególnie sprawdza się tam, gdzie niezbędna jest niezawodność, bezpieczeństwo, ekonomia (np. kompaktowość) oraz zastosowanie rozwiązań nie stanowiących zagrożenia dla środowiska naturalnego (brak substancji toksycznych). Medium izolacyjne stanowi kombinacja izolacji powietrznej i stałej, natomiast czynności łączeniowe realizowane są przez komory próżniowe z dyfuzją łuku elektrycznego. Wykonanie przyścienne znacznie zmniejsza ilość miejsca wymaganego do instalacji.

Więcej...

Rozdzielnice modułowe typu IKA firmy EATON

Obudowy z serii IKA fi rmy EATONRozdzielnice natynkowe IKA firmy EATON zostały dostosowane do wymagań stawianych we współczesnym budownictwie. Dzięki swojej budowie zapewniają bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i aparatury zainstalowanej wewnątrz. Charakteryzują się one wysoką jakością wykonania oraz łatwością eksploatacji, a ich budowa umożliwia łatwy dostęp do zamontowanej aparatury.

Bezpieczeństwo
Obudowy IKA cechują się stopniem ochrony IP65 oraz zostały wykonane w II klasie ochronności. Poziom ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi wynosi IK08 w oparciu o normę EN 60529. Rozdzielnice wykonuje się z dwóch rodzajów materiałów: z poliwęglanu, który ma zastosowanie w wykonaniu przemysłowym (UV) szafek IKA oraz z ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy – w przypadku wersji ST oraz OT). Oba materiały pomyślnie przeszły próbę rozżarzonego drutu, w temperaturze 850°C dla poliwęglanu lub 650°C w przypadku ABS. Materiały, z których wykonano obudowy IKA charakteryzują się wysoką odpornością na środki chemiczne, oddziaływanie atmosferyczne oraz na promieniowanie UV. Obudowy zostały wykonane zgodnie z normą IEC/EN 62208.

Więcej...

Rozdzielnice SN w technologii SF6

Rozdzielnica TPM podukcji ZPUERozdzielnicą elektryczną nazywa się element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej), który zawiera urządzenia i podzespoły elektryczne. Są one przeznaczone do łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych i ich kombinacji. Rozdzielnice elektryczne SN są nieodzownym elementem systemu dystrybucji energii elektrycznej.

Sieć średniego napięcia (SN) jest siecią elektroenergetyczną, w której napięcie elektryczne wynosi od 1 do 60 kV. Średnie napięcie jest szeroko stosowane w sieciach elektroenergetycznych do przesyłania energii na średnie odległości oraz jej rozdziału. Służy jako napięcie pośrednie pomiędzy napięciem wysokim używanym do przesyłu energii na znaczne odległości a napięciem niskim doprowadzanym do odbiorcy końcowego. W Polsce najczęściej spotyka się sieci SN o napięciu 15 kV. W przypadku niewielkich obszarów stosowane są także napięcia: 3, 5, 6, 10, 20, 30 (Mierzeja Helska) oraz 40 i 60 kV (Śląsk). Napięcia od 3 do 10 kV zazwyczaj znajdują zastosowanie w sieciach miejskich. Z kolei napięcia od 30 do 60 kV spotykane są w sieciach terenowych.

Więcej...

Funkcjonalne i ergonomiczne szafy teleinformatyczne MMC

Szafa teleinformatyczna MMCC&C Partners, jeden z największych krajowych dostawców m.in. kompleksowych rozwiązań teleinformatycznych, zabezpieczeniowych i telekomunikacyjnych wprowadził w styczniu 2015 r. nowe szafy teleinformatyczne. Ich producentem jest firma Multimedia Connect (MMC), lider francuskiego rynku w dziedzinie systemów okablowania strukturalnego, wchodzący w skład grupy TKH.

W ofercie C&C Partners są dostępne od stycznia br. trzy nowe serie szaf stojących 19" w wersji Classic, Technic i Server. Nowe linie zostały specjalnie opracowane z myślą o potrzebach zarówno elektroinstalatorów, jak i osób na co dzień obsługujących sieci LAN i centra danych. Nowe szafy teleinformatyczne w ofercie C&C Partners zapewniają optymalne środowisko dla sprzętu IT.

Więcej...

Praca w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych

Na placu budowy mogą występować linie elektroenergetyczne służące samej budowie, lub linie docelowego zasilania wznoszonych obiektów. Mogą także być to linie „obce" przebiegające w pobliżu prowadzonych prac. Praca w pobliżu linii energetycznych może być niebezpieczna − wymaga wielkiej rozwagi i dyscypliny.

Najpewniejszym sposobem eliminacji zagrożenia jest wyłączenie linii spod napięcia na czas prowadzenia robót. W wielu przypadkach nie jest to jednak możliwie. Szerokość strefy niebezpiecznej zależy od rodzaju linii, wykonywanych prac oraz od napięcia linii elektroenergetycznej. Szerokość stref niebezpiecznych w pobliżu linii napowietrznych (z przewodami nieizolowanymi) zestawiono w tablicy 1.

Szerokość stref niebezpiecznych w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych (wg Rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych − Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401)

Więcej...

System rozdzielnic xEnergy do 5000 A

System rozdzielnic xEnergy jest rozwiązaniem firmy EATON przeznaczonym do rozdziału energii dla prądów do 5000 A – od budynków użyteczności publicznej, takich jak biura, mieszkania, hotele, centra handlowe czy szpitale, po centra przetwarzania danych, przemysł spożywczy i produkcyjny oraz zakłady oczyszczania i uzdatniania wody.

Rozdzielnica niskiego napięcia Eaton xEnergy

System rozdzielnic xEnergy charakteryzuje się konstrukcją dostosowaną do wymagań komfortowego montażu i obsługi przez użytkownika. Uzyskano to poprzez takie rozwiązania jak modułowość, elastyczność przy konfiguracji i przejrzystość przedziału przestrzenno-funkcjonalnego od wygrodzenia wewnętrznego w formie 1 do formy 4. W systemie xEnergy dostępny jest także szereg akcesoriów dodatkowych, znajdujących zastosowanie podczas łączenia pól, oszynowania i okablowania.

Więcej...

Ściemnianie w KNX

W nowoczesnych budynkach wykorzystuje się różne magistralne systemy zarządzania. Niektóre z nich są wyspecjalizowane w regulacji oświetlenia, jak np. 1-10 V czy DALI, inne jak KNX czy LON można wykorzystywać zarówno do sterowania oświetleniem (także pojedynczymi oprawami), jak i wszelkimi innymi procesami zachodzącymi w budynku.

Ściemniacz czterokanałowy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych systemów zarządzania budynkami jest system KNX. Pozwala on na zintegrowanie całego technicznego wyposażenia budynku w jeden układ urządzeń wymieniających między sobą informacje. W ramach systemu KNX różni producenci oferują wiele rozwiązań technicznych służących do regulacji lamp.

Więcej...

Obudowy uniwersalne CS firmy EATON

Rozdzielnica z aparaturą zabezpieczającą i sterującą, w której zastosowano obudowę uniwersalną CSObudowy uniwersalne CS z płytą montażową to rozdzielnice wysokiej jakości, które znajdują szerokie zastosowanie w automatyce i przemyśle. Szafy tego typu nadają się szczególnie do ochrony aparatury sterowniczej przed wilgocią i zanieczyszczeniami, ponieważ charakteryzują się wysokim stopniem ochrony (IP66).

CS to obudowy metalowe wykonane z wysokiej jakości stali o grubości 2 mm. Stal lakierowano proszkowo (paleta RAL 7035). W ofercie znajduje się 45 rozmiarów. Obudowy te są przystosowane do montażu na zewnątrz budynków przy zastosowaniu daszka ochronnego. Typ rozdzielnicy opisuje jednocześnie jej wymiary (np. CS 32/150 oznacza odpowiednio: wysokość 300, szerokość 200 i głębokość 150 mm). To znacznie upraszcza proces doboru rozdzielnicy. W rozdzielnicach CS można stosować panele operatorskie lub aparaturę z serii RMQ nie zmniejszając przy tym stopnia ochrony IP66. Wynika to z faktu, że aparatura ta ma wysoki stopień ochrony IP69K.

Więcej...

Jakie są koszty instalacji KNX?

System KNX pozwala panować nad urządzeniami obiektu i w łatwy sposób zapewnia ich kontrolę. Takie zalety systemu umożliwiają optymalizację jego kosztów eksploatacji. Należy zatem zastanowić się, czy instalacja KNX warta jest swojej ceny oraz jaka jest różnica w kosztach inwestycji i eksploatacji w odniesieniu do tradycyjnej instalacji elektrycznej?

Koszty instalacji KNX w poszczególnych fazach budowy w porównaniu do instalacji konwencjonalnej

System KNX łączy ze sobą poprzez magistralę różne elementy instalacji w obiektach budowlanych i co za tym idzie − pozwala w prosty sposób zarządzać odbiornikami znajdującymi się w obiekcie (m.in. ogrzewaniem, klimatyzacją, oświetleniem, sterowaniem roletami, bramami, przepływem energii). Dzięki temu uzyskuje się wysoki komfort użytkowania budynku połączony z wysokim poziomem bezpieczeństwa.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem