Od redakcji 5/2018

Ei5 I oklW dniu 8 kwietnia 2008 r. miała miejsce jedna z największych w naszym kraju awarii energetycznych. W wyniku silnych wiatrów i opadów śniegu uszkodzone zostały linie elektroenergetyczne zasilające aglomerację szczecińską, wskutek czego ponad 0,5 mln mieszkańców zostało pozbawionych energii elektrycznej.

Więcej…

Instalacje i systemy elektryczne

System EATON Diagnose − większe bezpieczeństwo w rozdzielnicy

4W zakładach przemysłowych systemy rozdziału energii mają szczególne znaczenie. Od ich bezawaryjności, żywotności i krótkiego czasu wymaganego na okresowe prace konserwacyjne zależy zapewnienie ciągłości pracy i produkcji. Firma EATON opracowała system EATON Diagnose, który umożliwia diagnostykę systemu i optymalizuje czasokresy między przeglądami.

System EATON Diagnose opiera się na urządzeniach mierzących temperaturę na szynach miedzianych – zarówno zbiorczych, jak i rozdzielczych − w sposób ciągły. Dzięki temu można wykryć i zapobiegać dowolnym potencjalnym usterkom już na bardzo wczesnym etapie ich powstawania. Usterki takie mogą być zidentyfikowane poprzez przyrost temperatury w dłuższym okresie czasu, co nie zostałoby zwykle wykryte podczas badania termowizyjnego, ponieważ przy takim pomiarze nie jest dostępna żadna wartość odniesienia.

Więcej...

Wkładki bezpiecznikowe i podstawy do zabezpieczania trakcji kolejowych oraz pojazdów szynowych

Przejęcie przez EATON marki Cooper Bussmann pozwoliło rozszerzyć ofertę produktów w zakresie bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. Lista wkładek bezpiecznikowych oraz akcesoriów obejmuje 9 tys. produktów, w tym bezpieczniki dedykowane do systemów zasilania trakcji kolejowych, tramwajowych, metra oraz stosowania wewnątrz pojazdów szynowych.

3Ze względu na duże zróżnicowanie systemów trakcyjnych oraz konstrukcji pojazdów szynowych poniższy artykuł wskazuje grupy produktów, które można zastosować w poszczególnych częściach instalacji trakcyjnej oraz w samych pojazdach szynowych.

Więcej...

Nowoczesne rozwiązania rozdzielnic SN

Rozdzielnice SN są jednymi z najważniejszych elementów instalacji elektroenergetycznych, dlatego powinny stanowić optymalne rozwiązanie dostosowane do parametrów instalacji, warunków w których urządzenia te są zamontowane i eksploatowane oraz oczekiwań inwestora (użytkownika) [4].

1

Takie rozdzielnice powinny charakteryzować się wysokim poziomem technicznym, niezawodnością działania, prostotą i łatwością wprowadzania różnorodnych modyfikacji. Ponadto muszą to być rozwiązania nowoczesne, zgodne z obowiązującymi trendami w technice i w technologii dotyczącej materiałów stosowanych w elektroenergetyce. I na ten aspekt zwrócono uwagę w artykule.

Więcej...

Wykrywanie łuku elektrycznego

Przykład pola rozdzielnicy, w której wystąpiło zwarcie łukowe (fot. ENERGOTEST)Nie ma wątpliwości co do tego, że zwarcia łukowe, które mogą wystąpić w instalacjach elektrycznych, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia ludzi. Należy przy tym zwrócić uwagę na straty materialne powstające w obiektach przemysłowych. Łuk elektryczny w rozdzielnicy wynika niejednokrotnie z błędnego montażu urządzeń oraz z niewłaściwej pracy zabezpieczeń przeciwzwarciowych i przeciwprzeciążeniowych.

Zniszczone sieci elektroenergetyczne, uszkodzone maszyny i urządzenia elektryczne, przestoje linii produkcyjnych to tylko wybrane skutki działania łuku elektrycznego. Kluczową rolę odgrywają zatem systemy oraz rozwiązania konstrukcyjne, które z jednej strony pozwalają na szybkie zidentyfikowanie zagrożenia łukowego, zaś z drugiej, na zminimalizowanie skutków jego działania. Pod tym kątem projektowane są rozdzielnice elektryczne będące nieodzownymi elementami infrastruktury zasilającej każdego obiektu.

Więcej...

SIVACON S8 – rozdzielnice odporne na działanie łuku elektrycznego. Bezpieczeństwo personelu i urządzeń.

Rozdzielnica Sivacon S8Dla SIEMENSA podstawową cechą charakteryzującą każdą rozdzielnicę jest jej bezpieczeństwo - przede wszystkim dla obsługi oraz dla sprzętu w niej zainstalowanego. Rozdzielnice SIVACON S8 przechodzą wymagające testy po to, aby użytkownik miał pewność, że ma przed sobą produkt najwyższej jakości i może go obsługiwać bez obaw o swoje bezpieczeństwo.

Skutki ewentualnego zwarcia łukowego wewnątrz rozdzielnicy są w najwyższym stopniu zminimalizowane, aby uchronić użytkownika przed kosztownymi przestojami związanymi z brakiem zasilania i naprawami. System rozdzielnic SIVACON S8 nie tylko uzyskał weryfikację konstrukcji przez testy zgodnie z normą PN/EN 61439-1/2, lecz także został poddany nieobowiązkowym próbom odporności na wewnętrzne zwarcia łukowe zgodnie z IEC/TR 61641.

Więcej...

RITTAL prezentuje nową generację klimatyzatorów Blue e+

Aby wyraźnie zwiększyć efektywność energetyczną, RITTAL w swojej nowej generacji klimatyzatorów Blue e+ po raz pierwszy stawia na innowacyjną, opatentowaną technologię hybrydową.Pod nazwą Blue e+ RITTAL wprowadza na rynek całkowicie nową generację klimatyzatorów, będącą milowym krokiem w kwestii ekonomiczności. Poza znacznie wyższą efektywnością energetyczną w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami, urządzenia zaskakują także elastycznością, bezpieczeństwem i obsługą. Dostawca systemów szaf sterowniczych ponownie podkreśla swoje aspiracje do bycia liderem technologii klimatyzacji systemowej.

Szacuje się, że w całej Europie do sieci jest podłączonych około 2 milionów klimatyzatorów szaf sterowniczych, które przy zakładanej mocy przyłączeniowej 2 terawatów (po 1 kW na urządzenie) stanowią istotny pod względem gospodarczym potencjał zużycia i odpowiadają za emisję ok. 4 mln ton CO2. RITTAL postawił sobie za cel zmniejszenie zapotrzebowania klimatyzatorów na energię na tyle, aby wnieść znaczący wkład w ochronę klimatu i zmierzyć się z rosnącymi cenami energii.

Więcej...

Rozdzielnice niskich napięć

Rozdzielnice niskiego napięcia należą do grupy najważniejszych elementów instalacji elektroenergetycznych w obiektach: energetyki zawodowej, przemysłowych, handlowych, usługowych, biurowych i użyteczności publicznej.

Rozdzielnice cechuje duża różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych oraz sposobu wykonania osłon części będących pod napięciem. To sprawia, że można je klasyfikować pod kątem różnych kryteriów. W zależności od przeznaczenia i zastosowania wyróżnia się rozdzielnice: energetyczno-dystrybucyjne, przemysłowe, mieszkaniowe, budowlane i słupowe [1]. W zależności od funkcji pełnionej w sieci dystrybucyjnej wyróżnia się rozdzielnice: główne, oddziałowe lub manewrowo-stycznikowe. Natomiast z punktu widzenia zasady konstrukcji wyróżnia się rozdzielnice: tablicowe, skrzynkowe i szafowe [1].

Widok rozdzielnicy nn typu MNS z systemem INSUM firmy ABB [6]

Obecnie na rynku krajowym jest dostępnych bardzo wiele typów rozdzielnic niskiego napięcia opartych na rozwiązaniach krajowych lub stanowiących wersje licencyjne rozdzielnic produkowanych przez największe koncerny branży elektrotechnicznej. Scharakteryzowano je w formie skrótowej w artykule.

Więcej...

Rozdzielnice prefabrykowane SN

Przekrój poprzeczny pola rozdzielnicy SN w izolacji powietrznej MultiCell – 2S marki JM-TronikRozdzielnice należą do grupy najważniejszych elementów instalacji elektroenergetycznych w obiektach: energetyki zawodowej, przemysłowych, handlowych, usługowych, biurowych i użyteczności publicznej. Stanowią bowiem zespół urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi, konstrukcją mechaniczną i osłonami, który wspólnie tworzy układ zdolny do rozdzielania energii elektrycznej przy jednym poziomie napięcia, jak również do łączenia i zabezpieczenia obwodów zasilających i odbiorczych [1].

Ze względu na wartość napięcia znamionowego rozdzielnice dzieli się m.in. na: rozdzielnice średniego napięcia (SN) [1 kV < UN ≤ 60 kV] i rozdzielnice niskiego napięcia (nn) [UN ≤ 1 kV]. W artykule w formie skrótowej przeanalizowano rozwiązania rozdzielnic SN.

Rozdzielnice SN
Rozdzielnice średniego napięcia są budowane na napięcia znamionowe o wartościach: 7,2; 12; 17,5; 24 i 36 kV do wykorzystania w sieciach średniego napięcia: 6, 10, 15, 20 i 30 kV, przy czym najczęściej są to rozwiązania na 17,5 i 24 kV [5]. Zdarzają się też rozwiązania rozdzielnic na wyższe napięcia znamionowe do 40,5 kV, ale są to szczególne przypadki, rzadko występujące.

Więcej...

Przegląd obudów instalacyjnych firmy NOARK ELECTRIC

Plastikowe obudowy instalacyjne NOARK ELECTRICNOARK ELECTRIC oferuje szeroką gamę obudów i rozdzielnic do zastosowań domowych i przemysłowych. Użytkownik może wybierać spośród obudów plastikowych, plastikowych z metalowymi drzwiami, czy w pełni metalowych. Wykonania natynkowe i podtynkowe, wysoki poziom ochrony IP, zróżnicowane wielkości oraz szeroki dobór akcesoriów ułatwiają instalatorowi dobór obudowy pod daną instalację.

Dobór obudów instalacyjnych
Obudowy służą do montażu w nich aparatów modułowych na szynach TH-35, których celem jest zasilanie i zabezpieczanie instalacji elektrycznej. Aby prawidłowo dobrać rozdzielnicę należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Pierwszą istotną cechą jest umieszczenie obudowy. Jeżeli będzie montowana na ścianie, należy wybrać wersję natynkową, a w przypadku montażu w ścianie dedykowane będzie wykonanie podtynkowe. Ważnym parametrem przy doborze obudów jest stopień ochrony IP (rys. 1) określający stopień szczelności przed wnikaniem ciał obcych, kurzu i wody do wnętrza obudowy. Im wyższe cyfry znajdują się przy symbolu IP, tym rozdzielnica jest bardziej szczelna. Kolejną istotną cechą jest liczba modułów, jaką należy zainstalować w obudowie. Od tego zależy wielkość obudowy, określana przez liczbę rzędów oraz liczbę modułów w rzędzie. Pozostałymi kwestiami, na które należy zwrócić uwagę są materiał z jakiego wykonana jest obudowa (plastik, metal), rodzaj drzwiczek (białe, przezroczyste), liczba zacisków N/PE itp.

Więcej...

Druga generacja mieszkaniowych rozdzielnic podtynkowych KLV

Rozdzielnica serii KLVW ofercie firmy EATON dostępne są cztery różne modele szafek podtynkowych KLV, oznaczone kolejno symbolami UPS, HWS, UPM oraz HWM. Nowością jest wersja HWS. Technicznie ma ona takie same funkcje jak wersja UPS, przeznaczona jest jednak do zastosowania w ścianach zbudowanych z regipsu.

Wersja UPS to standardowa najpopularniejsza szafka podtynkowa z szynami TH, znana z pierwszej generacji rozdzielnic KLV pochodzących z serii Global Line. Jest ona przeznaczona do montowania w ścianach murowanych.

Wszystkie obudowy to wzory klasyczne: z metalowymi, białymi, płaskimi drzwiami (F) lub super płaskimi drzwiami (SF), harmonizującymi się z powierzchnią tynku i wykonanymi z blachy stalowej fosforyzowanej i lakierowanej proszkowo. Standardem jest kolor z palety RAL o oznaczeniu 9016 - biały, na specjalne zamówienie można otrzymać rozdzielnice w kolorze srebrnym, antracytowym, czarnym, szarym, brązowym czy czerwonym.

Więcej...

Power Xpert FMX – jednosystemowa, modułowa rozdzielnica SN w izolacji stałopowietrznej

Rozdzielnica FMXRozdzielnice Power Xpert FMX przeznaczone są dla stacji elektroenergetycznych dystrybucji pierwotnej energetyki zawodowej oraz aplikacji przemysłowych. Zastosowanie nowoczesnych wyłączników próżniowych w wersji plug-in, wyposażonych w napęd elektromagnetyczny, kombinacja izolacji stałej i powietrznej, nowatorski sposób przeprowadzania prób napięciowych kabli SN oraz wysoki parametr łukoochronności, uzyskany dzięki zastosowaniu absorberów ceramicznych, gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo dla obsługi. Przy projektowaniu rozdzielnicy duże znaczenie miało również ograniczenie liczby przeglądów i czynności konserwacyjnych.

Charakterystyka ogólna
System FMX obejmuje kompletny zakres pól o prądzie znamionowym do 2000A, prądzie znamionowym wytrzymywanym krótkotrwale do 25 kA i podziałce zaczynającej się już od 500 mm. Zarówno wersje na 12kV oraz 24kV wykorzystują tę samą obudowę. Rozdzielnica FMX jest odpowiednia do aplikacji w głównych stacjach zasilających, podstacjach dystrybucyjnych oraz do specjalnych wymagań w przemyśle, w budynkach komercyjnych i rządowych oraz projektach infrastrukturalnych. Konstrukcja sprawia, że system FMX szczególnie sprawdza się tam, gdzie niezbędna jest niezawodność, bezpieczeństwo, ekonomia (np. kompaktowość) oraz zastosowanie rozwiązań nie stanowiących zagrożenia dla środowiska naturalnego (brak substancji toksycznych). Medium izolacyjne stanowi kombinacja izolacji powietrznej i stałej, natomiast czynności łączeniowe realizowane są przez komory próżniowe z dyfuzją łuku elektrycznego. Wykonanie przyścienne znacznie zmniejsza ilość miejsca wymaganego do instalacji.

Więcej...

Rozdzielnice modułowe typu IKA firmy EATON

Obudowy z serii IKA fi rmy EATONRozdzielnice natynkowe IKA firmy EATON zostały dostosowane do wymagań stawianych we współczesnym budownictwie. Dzięki swojej budowie zapewniają bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i aparatury zainstalowanej wewnątrz. Charakteryzują się one wysoką jakością wykonania oraz łatwością eksploatacji, a ich budowa umożliwia łatwy dostęp do zamontowanej aparatury.

Bezpieczeństwo
Obudowy IKA cechują się stopniem ochrony IP65 oraz zostały wykonane w II klasie ochronności. Poziom ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi wynosi IK08 w oparciu o normę EN 60529. Rozdzielnice wykonuje się z dwóch rodzajów materiałów: z poliwęglanu, który ma zastosowanie w wykonaniu przemysłowym (UV) szafek IKA oraz z ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy – w przypadku wersji ST oraz OT). Oba materiały pomyślnie przeszły próbę rozżarzonego drutu, w temperaturze 850°C dla poliwęglanu lub 650°C w przypadku ABS. Materiały, z których wykonano obudowy IKA charakteryzują się wysoką odpornością na środki chemiczne, oddziaływanie atmosferyczne oraz na promieniowanie UV. Obudowy zostały wykonane zgodnie z normą IEC/EN 62208.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem