Od redakcji 5/2019

Ei5Większość elektrowni i elektrociepłowni, jakie produkują prąd dla naszego kraju powstała przed 1989 r. Jeszcze starsze są elektrownie wodne. Spora ich część działa od lat 50 XX wieku. W najbliższych latach część przestarzałych elektrowni zostanie wyłączona, wskutek tego do 2032 r. stracimy blisko 12 GW mocy wytwórczych. Prognozuje się, że za 10 lat Polska straci 30 proc. krajowej energii. Jeśli do tego czasu nie powstaną nowe elektrownie, czekają nas czasowe wyłączenia prądu.

W dniu 4 czerwca 2018 r., podczas pierwszych letnich upałów padł rekord zapotrzebowania na moc, którego polskie elektrownie nie były w stanie zaspokoić i potrzebne były dostawy prądu z zagranicy. Podobna sytuacja miała miejsce w 2015 r., kiedy na skutek upałów znacznie wzrosło zużycie prądu. Wtedy to najwięksi odbiorcy energii musieli ograniczyć pobór mocy z sieci.

Więcej…

Instalacje i systemy elektryczne

Sekrety inteligentnego domu (2) – oszczędności

24Branża inteligentnych domów rozwija się dynamicznie. Rozwiązania Smarthome pojawiają się coraz częściej w świadomości inwestorów budujących domy i wykańczających swoje mieszkania. Wraz z zainteresowaniem klientów rośnie liczba wykonawców automatyki. Swoją ofertę o zakres inteligentnych domów rozszerzają wykonawcy instalacji elektrycznych, systemów alarmowych, instalatorzy napędów i stolarki otworowej oraz firmy wykańczające nieruchomości pod klucz.

Trudno się zatem dziwić, że w wielu przypadkach inwestorzy, którzy poszukują wykonawcy są bardziej wyedukowani na temat korzyści płynących z wdrożenia systemu, niż sami wykonawcy. Z jednej z ankiet przeprowadzonej wśród klientów wynika, że ich głównymi bodźcami do zainteresowania się tematyką Smarthome była chęć obcowania z nowoczesną technologią i zwiększenie komfortu.

Więcej...

Inteligentna instalacja oświetlenia – nkt instal lumen

5Współczesne instalacje oświetlenia są coraz bardziej rozbudowane. Za pomocą jednego przycisku na ścianie lub pilota można sterować ilością i natężeniem oświetlenia, kreując dowolne sceny świetlne. Tego typu instalacje wymagają stosowania odpowiednich przewodów zasilających, które zapewnią pełne bezpieczeństwo i fachowe wykonawstwo.

W nowo budowanych obiektach przykłada się coraz większą uwagę do projektowania inteligentnych instalacji oświetlenia. Tego typu technologie pozwalają na wygodne włączanie lub wyłączanie wszystkich lub wybranych grup źródeł światła w całym domu z jednego miejsca. Wiele możliwości pod tym względem daje także technologia LED, która umożliwia kreowanie dowolnych efektów świetlnych.

Więcej...

Sekrety inteligentnego domu (1) – bezpieczeństwo

3Podczas codziennych prac instalacyjnych słyszymy czasami historie o problemach czy wręcz zagrożeniach, jakie niesie system automatyki budynku, czyli mówiąc potocznie − inteligentny dom. Część z tych historii być może miała miejsce, część nie – ale może się wydarzyć.

Ten artykuł jest pierwszym z nowego cyklu „Sekrety inteligentnego domu". Cyklu, który autor chciałby tworzyć wspólnie z czytelnikami. A przy okazji dzielić się wiedzą, aby proponowane rozwiązania automatyki budynków były jeszcze lepsze. Na końcu każdego artykułu znajdzie się zapowiedź następnego i kontakt do autora, który planuje wykorzystywanie doświadczeń czytelników i przedstawianie ich na łamach czasopisma „Elektroinstalator" w zakresie projektowania, wykonawstwa czy eksploatacji instalacji w inteligentnym budynku.

Więcej...

Automatyka małych i średnich budynków

1Postęp i rozwój w obszarze budownictwa w ostatnich latach znacząco nabrał tempa. Zmiany zachodzą na całym świecie i to nie tylko w kwestii jakości budowanych obiektów, projektowania, zastosowanych materiałów i rozwiązań, ale również w zakresie sposobów zarządzania budynkami.

Budynki w naszym najbliższym otoczeniu nie tylko powinny wyróżniać się ciekawą architekturą, ale przede wszystkim – być komfortowe i łatwe w obsłudze. Tak samo ważne jest zwrócenie uwagi na niższe koszty eksploatacyjne i zmniejszenie zużycia energii.

Więcej...

System EATON Diagnose − większe bezpieczeństwo w rozdzielnicy

4W zakładach przemysłowych systemy rozdziału energii mają szczególne znaczenie. Od ich bezawaryjności, żywotności i krótkiego czasu wymaganego na okresowe prace konserwacyjne zależy zapewnienie ciągłości pracy i produkcji. Firma EATON opracowała system EATON Diagnose, który umożliwia diagnostykę systemu i optymalizuje czasokresy między przeglądami.

System EATON Diagnose opiera się na urządzeniach mierzących temperaturę na szynach miedzianych – zarówno zbiorczych, jak i rozdzielczych − w sposób ciągły. Dzięki temu można wykryć i zapobiegać dowolnym potencjalnym usterkom już na bardzo wczesnym etapie ich powstawania. Usterki takie mogą być zidentyfikowane poprzez przyrost temperatury w dłuższym okresie czasu, co nie zostałoby zwykle wykryte podczas badania termowizyjnego, ponieważ przy takim pomiarze nie jest dostępna żadna wartość odniesienia.

Więcej...

Wkładki bezpiecznikowe i podstawy do zabezpieczania trakcji kolejowych oraz pojazdów szynowych

Przejęcie przez EATON marki Cooper Bussmann pozwoliło rozszerzyć ofertę produktów w zakresie bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. Lista wkładek bezpiecznikowych oraz akcesoriów obejmuje 9 tys. produktów, w tym bezpieczniki dedykowane do systemów zasilania trakcji kolejowych, tramwajowych, metra oraz stosowania wewnątrz pojazdów szynowych.

3Ze względu na duże zróżnicowanie systemów trakcyjnych oraz konstrukcji pojazdów szynowych poniższy artykuł wskazuje grupy produktów, które można zastosować w poszczególnych częściach instalacji trakcyjnej oraz w samych pojazdach szynowych.

Więcej...

Nowoczesne rozwiązania rozdzielnic SN

Rozdzielnice SN są jednymi z najważniejszych elementów instalacji elektroenergetycznych, dlatego powinny stanowić optymalne rozwiązanie dostosowane do parametrów instalacji, warunków w których urządzenia te są zamontowane i eksploatowane oraz oczekiwań inwestora (użytkownika) [4].

1

Takie rozdzielnice powinny charakteryzować się wysokim poziomem technicznym, niezawodnością działania, prostotą i łatwością wprowadzania różnorodnych modyfikacji. Ponadto muszą to być rozwiązania nowoczesne, zgodne z obowiązującymi trendami w technice i w technologii dotyczącej materiałów stosowanych w elektroenergetyce. I na ten aspekt zwrócono uwagę w artykule.

Więcej...

Wykrywanie łuku elektrycznego

Przykład pola rozdzielnicy, w której wystąpiło zwarcie łukowe (fot. ENERGOTEST)Nie ma wątpliwości co do tego, że zwarcia łukowe, które mogą wystąpić w instalacjach elektrycznych, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia ludzi. Należy przy tym zwrócić uwagę na straty materialne powstające w obiektach przemysłowych. Łuk elektryczny w rozdzielnicy wynika niejednokrotnie z błędnego montażu urządzeń oraz z niewłaściwej pracy zabezpieczeń przeciwzwarciowych i przeciwprzeciążeniowych.

Zniszczone sieci elektroenergetyczne, uszkodzone maszyny i urządzenia elektryczne, przestoje linii produkcyjnych to tylko wybrane skutki działania łuku elektrycznego. Kluczową rolę odgrywają zatem systemy oraz rozwiązania konstrukcyjne, które z jednej strony pozwalają na szybkie zidentyfikowanie zagrożenia łukowego, zaś z drugiej, na zminimalizowanie skutków jego działania. Pod tym kątem projektowane są rozdzielnice elektryczne będące nieodzownymi elementami infrastruktury zasilającej każdego obiektu.

Więcej...

SIVACON S8 – rozdzielnice odporne na działanie łuku elektrycznego. Bezpieczeństwo personelu i urządzeń.

Rozdzielnica Sivacon S8Dla SIEMENSA podstawową cechą charakteryzującą każdą rozdzielnicę jest jej bezpieczeństwo - przede wszystkim dla obsługi oraz dla sprzętu w niej zainstalowanego. Rozdzielnice SIVACON S8 przechodzą wymagające testy po to, aby użytkownik miał pewność, że ma przed sobą produkt najwyższej jakości i może go obsługiwać bez obaw o swoje bezpieczeństwo.

Skutki ewentualnego zwarcia łukowego wewnątrz rozdzielnicy są w najwyższym stopniu zminimalizowane, aby uchronić użytkownika przed kosztownymi przestojami związanymi z brakiem zasilania i naprawami. System rozdzielnic SIVACON S8 nie tylko uzyskał weryfikację konstrukcji przez testy zgodnie z normą PN/EN 61439-1/2, lecz także został poddany nieobowiązkowym próbom odporności na wewnętrzne zwarcia łukowe zgodnie z IEC/TR 61641.

Więcej...

RITTAL prezentuje nową generację klimatyzatorów Blue e+

Aby wyraźnie zwiększyć efektywność energetyczną, RITTAL w swojej nowej generacji klimatyzatorów Blue e+ po raz pierwszy stawia na innowacyjną, opatentowaną technologię hybrydową.Pod nazwą Blue e+ RITTAL wprowadza na rynek całkowicie nową generację klimatyzatorów, będącą milowym krokiem w kwestii ekonomiczności. Poza znacznie wyższą efektywnością energetyczną w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami, urządzenia zaskakują także elastycznością, bezpieczeństwem i obsługą. Dostawca systemów szaf sterowniczych ponownie podkreśla swoje aspiracje do bycia liderem technologii klimatyzacji systemowej.

Szacuje się, że w całej Europie do sieci jest podłączonych około 2 milionów klimatyzatorów szaf sterowniczych, które przy zakładanej mocy przyłączeniowej 2 terawatów (po 1 kW na urządzenie) stanowią istotny pod względem gospodarczym potencjał zużycia i odpowiadają za emisję ok. 4 mln ton CO2. RITTAL postawił sobie za cel zmniejszenie zapotrzebowania klimatyzatorów na energię na tyle, aby wnieść znaczący wkład w ochronę klimatu i zmierzyć się z rosnącymi cenami energii.

Więcej...

Rozdzielnice niskich napięć

Rozdzielnice niskiego napięcia należą do grupy najważniejszych elementów instalacji elektroenergetycznych w obiektach: energetyki zawodowej, przemysłowych, handlowych, usługowych, biurowych i użyteczności publicznej.

Rozdzielnice cechuje duża różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych oraz sposobu wykonania osłon części będących pod napięciem. To sprawia, że można je klasyfikować pod kątem różnych kryteriów. W zależności od przeznaczenia i zastosowania wyróżnia się rozdzielnice: energetyczno-dystrybucyjne, przemysłowe, mieszkaniowe, budowlane i słupowe [1]. W zależności od funkcji pełnionej w sieci dystrybucyjnej wyróżnia się rozdzielnice: główne, oddziałowe lub manewrowo-stycznikowe. Natomiast z punktu widzenia zasady konstrukcji wyróżnia się rozdzielnice: tablicowe, skrzynkowe i szafowe [1].

Widok rozdzielnicy nn typu MNS z systemem INSUM firmy ABB [6]

Obecnie na rynku krajowym jest dostępnych bardzo wiele typów rozdzielnic niskiego napięcia opartych na rozwiązaniach krajowych lub stanowiących wersje licencyjne rozdzielnic produkowanych przez największe koncerny branży elektrotechnicznej. Scharakteryzowano je w formie skrótowej w artykule.

Więcej...

Rozdzielnice prefabrykowane SN

Przekrój poprzeczny pola rozdzielnicy SN w izolacji powietrznej MultiCell – 2S marki JM-TronikRozdzielnice należą do grupy najważniejszych elementów instalacji elektroenergetycznych w obiektach: energetyki zawodowej, przemysłowych, handlowych, usługowych, biurowych i użyteczności publicznej. Stanowią bowiem zespół urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi, konstrukcją mechaniczną i osłonami, który wspólnie tworzy układ zdolny do rozdzielania energii elektrycznej przy jednym poziomie napięcia, jak również do łączenia i zabezpieczenia obwodów zasilających i odbiorczych [1].

Ze względu na wartość napięcia znamionowego rozdzielnice dzieli się m.in. na: rozdzielnice średniego napięcia (SN) [1 kV < UN ≤ 60 kV] i rozdzielnice niskiego napięcia (nn) [UN ≤ 1 kV]. W artykule w formie skrótowej przeanalizowano rozwiązania rozdzielnic SN.

Rozdzielnice SN
Rozdzielnice średniego napięcia są budowane na napięcia znamionowe o wartościach: 7,2; 12; 17,5; 24 i 36 kV do wykorzystania w sieciach średniego napięcia: 6, 10, 15, 20 i 30 kV, przy czym najczęściej są to rozwiązania na 17,5 i 24 kV [5]. Zdarzają się też rozwiązania rozdzielnic na wyższe napięcia znamionowe do 40,5 kV, ale są to szczególne przypadki, rzadko występujące.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem