Od redakcji 4/2019

EL4 2019 okladka ifaceOd dnia 1 lipca 2017 r. producentów kabli i przewodów z Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy prawne. Określa je rozporządzenie Construction Product Regulation (nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.), w skrócie CPR. Rozporządzenie CPR uchyla dotychczasową Dyrektywę 89/106/EWG* i ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, w tym kabli i przewodów.

Więcej…

Instalacje i systemy elektryczne

Bezpieczna instalacja w domu drewnianym

2Ekologiczne budownictwo i związany z nim trend powoduje, że dom drewniany zyskuje coraz więcej zwolenników. Bezawaryjna i bezpieczna eksploatacja domu zbudowanego z bali lub desek drewnianych jest w dużej mierze uzależniona od prawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej.

Projektowanie i ułożenie instalacji elektrycznej powinny być zawsze wykonywane w zgodzie z obowiązującymi normami, dobrymi praktykami, a także z należytą starannością.

Więcej...

Połączenia wyrównawcze w obiektach budowlanych

1Przewody wyrównawcze są ważnym elementem warunkującym odpowiedni poziom ochrony od porażeń elektrycznych. Od ich prawidłowego doboru i ciągłości zależy w dużym stopniu bezpieczne użytkowanie instalacji elektrycznych. Odpowiednie zalecenia zamieszczono zarówno w przepisach jak i normach. Ważne zapisy zawierają również Wytyczne opracowane przez SEP.

Przepisy
W warunkach technicznych dla budynków zawartych w rozporządzeniu [1] przewodom wyrównawczym poświęcono § 183 ust. 1 pkt 7. W punkcie tym widnieje nakaz stosowania w instalacjach elektrycznych połączenia głównego i miejscowych połączeń wyrównawczych łączących przewody ochronne z częściami przewodzącymi instalacji i przewodzącymi częściami konstrukcji budynku.

Więcej...

Do czego jest potrzebna czwarta żyła?

13Instalacje oświetlenia w budynkach muszą nie tylko podlegać obowiązującym wymaganiom technicznym oraz ogólnym przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, lecz również gwarantować komfort obsługi i estetyczny wygląd pomieszczeń. Wieloobwodowe układy zasilające coraz większą liczbę opraw oświetleniowych wymagają stosowania odpowiednich wielożyłowych przewodów z jasnoniebieską żyłą „N", jak np. nkt instal lumen YDYpżo 4x1,5 mm2.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi należy zaopatrzyć w odpowiednie oświetlenie dzienne, dopasowane do jego kształtu, wielkości i przeznaczenia.

Więcej...

Dom inteligentny – system TaHoma

11Automatyczne otwieranie drzwi, zasuwanie rolet czy sterowanie oświetleniem za pomocą zaledwie jednego ruchu palcem to nie opis sceny z filmu fantastycznego, lecz rzeczywistość. Coraz popularniejsze staje się zarządzanie domem poprzez aplikacje, które pozwalają na zaoszczędzenie czasu oraz zapewnienie domownikom pełnego bezpieczeństwa.

Zainteresowanie domami inteligentnymi stale rośnie, a świadomi użytkownicy poszukują rozwiązań, które zagwarantują im komfort oraz pozwolą na zaoszczędzenie tak cennego dzisiaj czasu.

Więcej...

Zasilanie terenu budowy

8Teren budowy jest miejscem, na którym prowadzone są różnego rodzaju roboty budowlane. Może to być wznoszenie nowych budowli, ich remont lub rozbudowa, ale także rozbiórka istniejących obiektów. Specyficznym terenem budowy jest rejon, w którym realizowane są roboty liniowe i drogowe. W tym ostatnim przypadku rejon robót systematycznie się przesuwa.  Energia elektryczna na potrzeby budowy może być czerpana z sieci energetyki zawodowej, z własnej sieci wewnątrzzakładowej (gdy roboty prowadzone są na terenie większego zakładu) lub też z zespołu prądotwórczego.

Przy zasilaniu z sieci energetyki zawodowej optymalnym rozwiązaniem jest wybudowanie tak szybko jak to jest możliwe linii i urządzeń docelowego zasilania obiektu i czerpanie z nich energii na potrzeby budowy. Takie rozwiązanie wymaga uzgodnienia z dostawcą energii oraz zarządcą sieci przesyłowej.

Więcej...

Dobór i wyposażanie szaf dystrybucyjnych w okablowaniu strukturalnym

7Punkty dystrybucyjne to istotny element każdego okablowania strukturalnego. Przyjęta w normach struktura hierarchicznej gwiazdy wymusza projektowanie węzłów, w których zbiega się okablowanie – dlatego właściwy dobór rozwiązań dystrybucyjnych stanowi kluczową rolę zarówno podczas wykonania okablowania strukturalnego, jak również podczas jego użytkowania.

Produktami najczęściej dobieranymi do budowy punktów dystrybucyjnych są aktualnie szafy teleinformatyczne, w tym najpopularniejsze szafy 19". Szeroka gama produktów oraz praktycznie ich stała dostępność wraz z szerokim wyborem możliwego osprzętu powodują, że zaspokajają potrzeby najbardziej wymagających projektantów.

Więcej...

Powerconfig – aplikacja do konfiguracji aparatury w rozdzielnicach nn

5W dobie nowoczesnych technologii nieodłącznym elementem rozdzielnic niskiego napięcia stała się inteligentna aparatura rozdzielcza i pomiarowa, będąca elementem z pogranicza trzech dziedzin: elektryki, automatyki i informatyki. Stosowanie tak zaawansowanych urządzeń wymaga od producentów rozdzielnic zmiany podejścia w procesie prefabrykacji.

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu firma Siemens udostępnia w pełni darmową aplikację Powerconfig, usprawniającą pracę prefabrykatorów, automatyków oraz końcowych użytkowników rozdzielnicy. Umożliwia ona znaczną oszczędność czasu potrzebnego do konfiguracji inteligentnej aparatury rozdzielczej i pomiarowej, jednocześnie zwiększając jej funkcjonalność.

Więcej...

Weidmüller maxGUARD: innowacyjny system dystrybucji napięcia 24 V DC

3W ramach serii produktów Klippon® Connect firma WEIDMÜLLER oferuje pionierskie rozwiązania dla efektywnego planowania, instalacji i eksploatacji rozdzielnic elektrycznych. Zaliczamy do nich m.in. innowacyjny system dystrybucji napięcia 24 V DC maxGUARD. System ten zapewnia monitorowanie obciążenia i dystrybucję potencjałów w jednym kompletnym rozwiązaniu.

Bezawaryjna i przyjazna w obsłudze dystrybucja napięcia sterującego, która dodatkowo zapewnia oszczędność czasu i miejsca jest niezbędna dla wydajnej pracy maszyn i obiektów przemysłowych.

Więcej...

XIRIA-E – rozwiązania dla stacji abonenckich

1Rozdzielnica średniego napięcia Xiria-E firmy EATON, z uwagi na modułową budowę, dostępne pole pomiarowe oraz dużą elastyczność przy konfigurowaniu pól liniowych i transformatorowych stanowi idealne rozwiązanie dla stacji abonenckich. Brak konieczności wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych ogranicza koszty eksploatacji i znacznie ułatwia użytkowanie.

Rozdzielnica Xiria-E wykonana jest na napięcie znamionowe do 24 kV oraz prąd znamionowy 630 A. Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany standardowo wynosi 16 kA/1 s. Opcjonalnie dostępne są również wersje 16 kA/3 s, 20 kA/1 s i 20 kA/3 s. Wszystkie główne elementy obwodów pierwotnych takie jak aparatura łączeniowa i szyny zbiorcze oraz mechanizmy robocze umieszczone są w szczelnie zamkniętym przedziale głównym, wypełnionym suchym powietrzem.

Więcej...

Instalacja dobrze zaplanowana

7

Jak wynika z wieloarkuszowych norm PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, punktem wyjścia do zaprojektowania bezawaryjnej i efektywnej instalacji elektrycznej w budynku jest określenie mocy zapotrzebowanej, jednak nie ma jednolitego aktu w tym zakresie.

Szczegółowych zasad planowania instalacji elektrycznej warto poszukać w źródłach pomocniczych, jak chociażby prenorma N SEP-E 002.

Więcej...

Rozdzielnica SN typu Xiria firmy EATON

5Rozdzielnica małogabarytowa średniego napięcia typu Xiria firmy EATON to ekologiczne rozwiązanie dla sieci dystrybucyjnych. Poniżej zamieszczamy informację o trendach występujących w energetyce zawodowej, bezpieczeństwie obsługi, ekologicznych rozwiązaniach i ekonomicznych korzyściach stosowania rozdzielnic tego typu.

Trendy w energetyce zawodowej
Współczesne trendy w energetyce zawodowej w zakresie dystrybucji wtórnej wyraźnie wskazują na rozwiązania oparte na liniach kablowych SN, w których punktami węzłowymi są kontenerowe stacje transformatorowe i złącza kablowe zlokalizowane na terenach będących własnością zakładów energetycznych lub dzierżawionych na podstawie umów, które skonstruowane są w sposób gwarantujący ich pewną i swobodną obsługę.

Więcej...

Eaton 9PX 2,2 i 3 kW – duża moc zamknięta w małej obudowie

14Nowe zasilacze UPS amerykańskiej marki EATON doskonale sprawdzają się jako wysokiej jakości zabezpieczenie zasilania wirtualnych serwerów, elementów infrastruktury hiperkonwergentnej, urządzeń sieciowych i małych systemów przechowywania danych.

Chroniąc szereg różnych urządzeń w zakresie mniejszych obciążeń, zasilacze o mocy 2,2 oraz 3 kW wykazują zalety znane już użytkownikom większych modeli z serii 9PX (5-11 kVA). Ponieważ działają na zasadzie podwójnej konwersji, skutecznie zabezpieczają przed wszystkimi problemami związanymi z niską jakością zasilania.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem