Od redakcji 5/2019

Ei5Większość elektrowni i elektrociepłowni, jakie produkują prąd dla naszego kraju powstała przed 1989 r. Jeszcze starsze są elektrownie wodne. Spora ich część działa od lat 50 XX wieku. W najbliższych latach część przestarzałych elektrowni zostanie wyłączona, wskutek tego do 2032 r. stracimy blisko 12 GW mocy wytwórczych. Prognozuje się, że za 10 lat Polska straci 30 proc. krajowej energii. Jeśli do tego czasu nie powstaną nowe elektrownie, czekają nas czasowe wyłączenia prądu.

W dniu 4 czerwca 2018 r., podczas pierwszych letnich upałów padł rekord zapotrzebowania na moc, którego polskie elektrownie nie były w stanie zaspokoić i potrzebne były dostawy prądu z zagranicy. Podobna sytuacja miała miejsce w 2015 r., kiedy na skutek upałów znacznie wzrosło zużycie prądu. Wtedy to najwięksi odbiorcy energii musieli ograniczyć pobór mocy z sieci.

Więcej…

Instalacje i systemy elektryczne

Zasady doboru przewodów instalacyjnych w wielorodzinnych obiektach mieszkalnych

Projektowanie instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkalnym jest procesem złożonym, długotrwałym i wieloetapowym. Ma na celu uzyskanie rozwiązania technicznie uzasadnionego, spełniającego postawione wymagania i opłacalnego ekonomicznie.

 

W procesie projektowania takiej instalacji można wyróżnić następujące kroki: ustalenie

  • wartości mocy zapotrzebowanej,
  • określenie obwodów rozdzielczych i ich rozmieszczenia,
  • dobór przewodów i kabli,
  • zabezpieczenie przewodów i kabli,
  • sprawdzenie kryteriów selektywności działania zabezpieczeń.

W czerwcowym numerze czasopisma „Elektroinstalator” przedstawiono dwa pierwsze elementy wymienionych wyżej czynności projektowych, natomiast poniżej będą omówione trzy pozostałe.

Więcej...

Zmodernizowana rozdzielnica SM6 zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo

Doświadczenie SCHNEIDER ELECTRIC w zakresie średnich napięć to ponad 40 lat produkcji rozdzielnic prefabrykowanych i ponad 30 lat rozwoju techniki łączeniowej bazującej na sześciofl uorku siarki (SF6). To również ponad 1 100 000 pól rozdzielnicy SM6 zainstalowanych na całym świecie. Doświadczenie to pozwala zaprezentować nową konstrukcję rozdzielnicy SM6, opartą o zmodernizowane obudowy, odporne na działanie łuku wewnętrznego.

 

Modułowa rozdzielnica SM6 zawiera ujednolicony zestaw jednostek funkcyjnych w izolacji powietrznej, wyposażonych w aparaturę łączeniową w izolacji SF6 lub próżniowej. Zestawiając różnorodne funkcje rozdzielnicy, zyskuje się możliwość realizacji dowolnej aplikacji SN dla napięć do 24 kV.

 

2013-09-18-1

Blok zdalnego sterowania i nadzoru T200

 

Więcej...

Aluminiowy system oszynowania w rozdzielnicach Prisma Plus – Linergy Evolution

Nowy system oszynowania Linergy Evolution, przeznaczony do montażu w rozdzielnicach Prisma Plus, zapewnia poprawę bezpieczeństwa i niezawodności oraz możliwość dostosowania szaf rozdzielczych w zakresie do 4000 A. Bazując na popularności pionowych szyn linergy, funkcjonujących od 2006 r., SCHNEIDER ELECTRIC poszerzył ofertę o rozwiązania oparte na aluminium.

 

2013-09-11-1a

 

Podstawowe korzyści, wynikające z zastąpienia miedzi tym metalem, to redukcja kosztów i ciężaru konstrukcji oraz ochrona środowiska, przez zmniejszenie ilości odpadów.

Więcej...

Cieplno-elektromagnetyczna analiza numeryczna pracy rozdzielnicy elektrycznej niskiego napięcia

Postęp technologiczny wymaga od inżynierów projektowania niezawodnych rozdzielnic elektrycznych, które spełniają coraz wyższe oczekiwania odbiorców. W związku z tym konieczne jest stosowanie coraz bardziej zaawansowanych narzędzi projektowych. W przedstawionym artykule zaprezentowano model numeryczny sprzężonych zjawisk cieplno-elektromagnetycznych występujących w tego typu urządzeniach.

 

Opracowany model uwzględniał m.in. złożony mechanizm przepływu ciepła (konwekcja, przewodzenie, promieniowanie), złożony sposób generacji strat ciepła w szynach (straty Joule’a, efekt bliskości i zjawisko naskórkowości), cieplne i elektryczne opory w zestykach. Model wykorzystano do symulacji pracy rzeczywistej rozdzielnicy niskiego napięcia. Oprócz badań symulacyjnych przeprowadzono szereg testów pomiarowych do wyznaczenia pola temperatury i prędkości. Uzyskane wyniki pokazują zadowalającą zgodność między opracowanym modelem numerycznym a przeprowadzonymi badaniami eksperymentalnymi.

Więcej...

Innowacyjne systemy szynoprzewodowe SIVACON 8PS fi rmy SIEMENS

Z systemami szynoprzewodów realizowane są nowoczesne i przyszłościowe rozwiązania dla przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Niskie obciążenia ogniowe tych systemów, wysoka wytrzymałość zwarciowa, jak również łatwe projektowanie i szybki montaż pozwalają w porównaniu do instalacji kablowych osiągnąć znaczne korzyści.

 

2013-07-18-1

 

Nowoczesnym instalacjom elektrycznym w komercyjnych obszarach rynku stawiane są rozliczne wymagania, z których najważniejsze to łatwe i przejrzyste projektowanie oraz instalacja, długa żywotność, wysoka dostępność, niskie obciążenie ogniowe i możliwość elastycznego dopasowania do zmian w budynku. Te wymagania spełnione są w większości przez zastosowanie odpowiednich systemów szynoprzewodowych.

Systemy szynoprzewodów są stosowane do przesyłu energii pomiędzy transformatorami, rozdzielnicami głównymi, dalej do podrozdzielnic i ostatecznie poprzez różnorodne skrzynki odpływowe do odbiorcy końcowego.

Systemy szynoprzewodowe SIVACON 8PS umożliwiają elastyczne dopasowanie zasilania energią do zmieniających się warunków produkcji, ustawienia maszyn i relokacji urządzeń bez konieczności przerw w pracy zakładu. Nowe linie zasilające mogą być łatwo i oszczędnie przebudowane (np. podczas przemieszczenia urządzeń i odbiorników) przy wykorzystaniu istniejących elementów.

Więcej...

Integracja systemu alarmowego z systemem inteligentnego budynku

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy integrować system alarmowy sygnalizacji włamania z system automatyki budynkowej. Jeżeli tak, to jak to zrobić? Jakie urządzenia najlepiej nadają się do integracji? Na te i inne pytania odpowiada niniejszy artykuł, do którego napisania zainspirowało mnie wprowadzenie na rynek nowego interfejsu pomiędzy zintegrowanym systemem zabezpieczeń Concept 4000 firmy INNER RANGE a magistralą inteligentnego budynku KNX.

 

2013-07-13-1

 

Wstęp

Odpowiedzmy sobie najpierw na pytanie: dlaczego wybrano na rynek europejski interfejs do systemu KNX? Protokół KNX (dawniej nazywany EIB), propagowany przez organizację KONNEX, jest aktualnie najszerzej wspieranym standardem automatyki małych i średnich budynków. Obejmuje cztery media transmisyjne: magistralę opartą na skrętce miedzianej TP (z ang. Twisted Pair), magistralę opartą na sieci zasilającej PL (z ang. Power Line), magistralę opartą o sieciowy protokół IP (z ang. Internet Protocol) oraz fale radiowe RF (z ang. Radio Frequency). Powstało wiele norm europejskich, międzynarodowych i krajowych, które opisują standard KNX (m.in. polskie normy PNEN 13321-1:2007 i PN-EN 13321- 2:2007). Nic więc dziwnego, że urządzenia do systemów KNX produkuje ponad sto firm z całego świata. Oferowane na rynku moduły są wcześniej kontrolowane w laboratoriach międzynarodowej organizacji KNX pod kątem kompatybilności ze standardem, co daje rzadko spotykane możliwości współpracy urządzeń produkowanych przez różne firmy. Elementy widoczne dla użytkownika charakteryzują się różnorodnym wzornictwem, pozwalającym zaspokoić gusta nawet najbardziej wymagających klientów. Ponadto wielu producentów innych rozwiązań automatyki do inteligentnych domów implementuje w swoich firmowych urządzeniach interfejsy do KNX. Do takich producentów należą np. niemieckie WAGO czy austriacki LOXONE. Wykorzystując interfejs pomiędzy systemem zabezpieczeń a KNX można więc integrować nie tylko natywne systemy automatyki, oparte o magistralę KNX, ale również inne systemy, wyposażone tylko w port KNX.

Więcej...

SmartStruxure Lite sterowanie na rynek małych i średnich instalacji

20130807schneider160Firma SCHNEIDER ELECTRIC wprowadza SmartStruxure Lite – system sterujący dla rynku małych i średnich instalacji. Teraz również budynki o niewielkiej powierzchni mogą być efektywnie sterowane i monitorowane obniżając tym samym koszty eksploatacji obiektu.

Zastosowanie SmartStruxure Lite umożliwia znaczną oszczędność kosztów bez negatywnego wpływu na komfort użytkownika budynku. Nowy system firmy SCHNEIDER ELECTRIC to ciekawa oferta uzupełniająca dotychczasowe rozwiązania pomiędzy lokalnym sterowaniem poszczególnych instalacji a centralnym systemem sterowania i zarządzania instalacjami w budynku. Podstawą rozwiązania są wielofunkcyjne urządzenia zarządzania (MPM), które łączą w jednym urządzeniu: programowalny sterownik, bramki i serwer sieci Web. Umożliwia to modernizację istniejących instalacji bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania i zapewnia kompatybilność z urządzeniami obsługującymi: Modbus®, EnOcean® (bezprzewodowy) i ZigBee® (bezprzewodowy).

Więcej...

Nowe, montowane na szynach zbiorczych podstawki bezpiecznikowe firmy RITTAL

20130704rittal160Układy zabezpieczeń w rozdzielnicach niskiego napięcia są konieczne w celu ochrony obwodów przed przeciążeniami. Obok wyłączników z napędem silnikowym i wyłączników mocy w roli zabezpieczeń często stosowane są bezpieczniki, ze względu na ich niezawodność i dobrą zdolność do ograniczania prądów zwarciowych. Firma RITTAL oferuje obecnie nowe, montowane na szynach zbiorczych podstawki bezpiecznikowe dla bezpieczników o rozmiarach D02-E18, DII-E27 i DIII-E33, przeznaczone do montażu na szynach 60 mm systemu RiLine60. Opracowanie to oferuje znaczne korzyści w zakresie instalacji, wysoki stopień bezpieczeństwa oraz prostą technologię przyłączania.
Bezpieczniki są rozwiązaniem znacznie bardziej ekonomicznym, niż na przykład wyłączniki z napędem silnikowym. Dlatego są często stosowane w aplikacjach, gdzie szczególną uwagę przykłada się do kosztów. Typowymi przykładami mogą być jednostki ogrzewania i sterowania temperaturą, systemy wentylacji i inne obszary, takie jak techniczne wyposażenie budynków. Opracowując nowe, montowane na szynach podstawki bezpiecznikowe, firma RITTAL szczególny nacisk kładła na wysoką jakość i łatwość instalacji.

Więcej...

Szynoprzewody LB Plus

Grupa LEGRAND jest jednym z czołowych producentów systemów szynoprzewodów oraz transformatorów suchych żywicznych średniego napięcia. Dzięki stałemu doskonaleniu technologii produkcji oraz systemów jakości, potwierdzonych certyfikatem ISO 9001:2008, oferuje uniwersalne i niezawodne, sprawdzone na całym świecie systemy szynoprzewodów o znamionowych wartościach prądu od 25 do 8000 A, stopniu ochrony od IP20 do IP55, z różną liczbą przewodników (2, 4, 6 lub 8) wykonanych z aluminium lub miedzi.

Wszystkie systemy szynoprzewodów poddawane są testom laboratoryjnym, mającym na celu potwierdzenie ich zgodności z normami IEC/ EN 60439-1 i -2. W artykule przedstawiono najnowszą serię szynoprzewodów oświetleniowych i małej mocy o nazwie LB Plus.

Więcej...

Zautomatyzowana rozdzielnica Xiria ze sterownikiem obiektowym (RTU)

2013-06-18-1Xiria to bezkonserwacyjna, szczelnie zamknięta, izolowana powietrzem, kompaktowa rozdzielnica pierścieniowa z łącznikami próżniowymi. Wyposażona w sterownik obiektowy RTU pozwala na pełne skomunikowanie z centrum zdalnego nadzoru z systemem SCADA. Umożliwia to zdalny nadzór i sterowanie, a co za tym idzie redukcję liczby awarii i przerw w dostawie energii.

Więcej...

Okken – system rozdzielnic kasetowych do 6300 A

2013-06-16W przemyśle istnieje wiele branż wymagających od układów zasilania najwyższej niezawodności. Aby sprostać tym wymaganiom, producenci prześcigają się w tworzeniu systemów zapewniających zasilanie w każdej sytuacji, niezależnie od warunków pracy czy nieprzewidzianych awarii. Również SCHNEIDER ELECTRIC, jako jeden z prekursorów w dziedzinie rozdziału energii, stara się zapewnić rozwiązania o najwyższej jakości i niezawodności. Jednym z nich są systemy rozdziału mocy oparte na rozdzielnicach typu Okken.

Więcej...

Modułowy system szaf ENUX dla automatyki i dystrybucji energii niskiego napięcia fi rmy ETA

     Firma ETA, mająca swoją siedzibę we Włoszech, specjalizuje się w produkcji innowacyjnych szaf oraz obudów do aplikacji przemysłowych i elektroniki. Dzięki długoletniej działalności fi rma cieszy się renomą oraz ugruntowaną pozycją na rynku europejskim.

 

     Głównym celem producenta jest połączenie funkcjonalności i wzornictwa w oferowanych produktach oraz aby produkt spełniał standardy przemysłowe, co jest zasadniczym warunkiem, aby stawić czoła konkurencji na rynku globalnym. Sukces fi rmy polega w głównej mierze na dokładnym planowaniu wszystkich operacji biznesowych, od R&D na etapie każdego procesu, kończąc na stałym monitorowaniu. Produkty spełniają potrzeby i życzenia klientów oraz zapewniają takie rozwiązania, których klienci sami oczekują.

 

 

2013-04-18-1

Szafa ENUX w wersji podstawowej

 

 

     Firma ETA oferuje wyjątkowo dużą różnorodność rozwiązań szaf i obudów dla automatyki przemysłowej i dystrybucji energii niskiego napięcia: od dużych szaf systemowych do szafek, pulpitów i rozwiązań dla specjalnych aplikacji.

     Ochrona środowiska i bogactw naturalnych, wzrost ich ponadczasowego znaczenia, inwestycja w nowy proces produkcji, długoterminowa wizja oraz oferowanie rozwiązania szafy wykonanej w nowoczes nej technologii o bardzo wysokiej jakości – oto czynniki, które przyczyniły się do powstania szafy przemysłowej ENUX.

 

 

2013-04-18-2

Szafa ENUX ze ścianami bocznymi

 

 

     Innowacyjność serii ENUX można dostrzec na wielu płaszczyznach: badania nad ochroną środowiska, wydajność, inwestycja w nowe, technologicznie zaawansowane maszyny, oszczędność energii w czasie procesu produkcji, nowa koncepcja konstrukcji i wybór wysoko wydajnych mechanicznie materiałów nowej generacji. Seria ta jest udoskonaloną wersją serii ARETA, cieszącej się od lat uznaniem konsumentów i zdobywającej liczne nagrody. Wszystkie akcesoria od szafy ARETA są w pełni kompatybilne z szafą ENUX, wymiary wewnętrzne i odległości są takie same jak w poprzedniej serii, co oznacza, że akcesoria od szafy ARETA można zamontować również w szafi e ENUX.

 

 

2013-04-19-1

Szafa ENUX z drzwiami przeszklonymi

 

 

     (...)

 

Na podstawie materiałów ASTAT Sp. z o.o.

 

Pełna wersja artykułu w EI 05/2013

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem