Od redakcji 8/2019

EL8 2019 okaldka internetSzanowni Państwo,

Odbiorniki nieliniowe są źródłem harmonicznych prądów i napięcia. Harmoniczne są jednym z najstarszych zaburzeń systemów energoelektronicznych. Powodują spadek napięcia na transformatorze i indukują odkształcone napięcie, które zasila odbiorniki w układzie elektrycznym. Najefektywniejszą metodą radzenia sobie z tym zjawiskiem jest filtracja aktywna. Filtry aktywne mogą kompensować harmoniczne prądu, napięcia i moc bierną, dokonywać symetryzacji obciążenia oraz eliminować zjawisko migotania światła. Odsyłam do artykułu o prądach wyższych harmonicznych i metodach walki z nimi.

Więcej…

Zasady układania linii kablowych niskiego i średniego napięcia

Nasilające się w ostatnich latach anomalie pogodowe 6powinny wywołać trend zastępowania we wszystkich możliwych przypadkach linii napowietrznych SN i nn liniami kablowymi. Kable ułożone pod powierzchnią ziemi są odporniejsze od linii napowietrznych na ekstremalne warunki pogodowe. Roboty kablowe obejmują zarówno prace ziemne, jak i elektryczne. O ile większość prac ziemnych jest obecnie zmechanizowana, to układanie kabli odbywa się ręcznie przy użyciu rolek i wciągarek. Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zawartej w normie oraz w instrukcjach producentów kabli. Niezbędne jest jednocześnie zachowanie zasad BHP określonych w przepisach. Problemem jest brak Polskiej Normy. Lukę w tym zakresie wypełnia norma wydana przez COSiW SEP.

Bezpieczeństwo prowadzenia prac
Jak każde inne roboty także układanie kabli wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa pracy. Aktem prawnym zawierającym zasady bezpiecznego układania kabli jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej [1]. Zgodnie z treścią zapisu zawartego w § 2 powyższego rozporządzenia obowiązuje ono przy „ręcznych pracach transportowych”, rozumianych jako każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów, w tym przemieszczanie ich poprzez unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie. W tym samym paragrafie zawarto również definicję sprzętu pomocniczego. Zgodnie z zapisem zalicza się do niego środki mające na celu ograniczenie zagrożeń i uciążliwości związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz ułatwienie wykonywania tych czynności. Do wspomnianych środków zalicza się w szczególności: pasy, liny, łańcuchy, zawiesia, dźwignie, chwytaki, rolki, kleszcze, uchwyty, nosze, kosze, legary, ręczne wciągniki i wciągarki, krążki i wielokrążki linowe, przestawne pochylnie, taczki i wózki. Zgodnie z treścią § 26 przy przemieszczaniu ładunków za pomocą ręcznie napędzanych dźwignic należy zadbać, aby były one przymocowane do belek o odpowiedniej wytrzymałości, haków, dźwigarów lub innych konstrukcji, a wciągarki i przyciągarki były przymocowane do podłoża w sposób zabezpieczający przed ich przemieszczaniem podczas pracy.
Oprócz przestrzegania warunków BHP niezbędne jest ponadto stosowanie zasad wiedzy technicznej, której źródłem są normy i instrukcje producentów. W przypadku robót kablowych – jak wspomniano – brak jest jednak aktualnej normy wydanej przez Polski Komitet Normalizacyjny. Norma z lat 70. ubiegłego wieku [4] została przez PKN wycofana w 2004 r. bez zastąpienia. W tym samym roku została jednak wydana norma SEP, a następnie poddana aktualizacji w 2014 r. [3]. Ponieważ norma SEP nie ma statusu Polskiej Normy, nie jest umieszczona w załączniku do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla budynków [2]. Norma SEP pod względem układu i zakresu ujętych zagadnień jest zbliżona do starej normy PKN-u. Wprowadzono w niej natomiast szereg uzupełnień odpowiadających współczesnemu poziomowi wiedzy i stosowanym rozwiązaniom technicznym. Zawiera więc ona odpowiedni zasób wiedzy technicznej w zakresie projektowania, budowy i badań odbiorczych linii kablowych prądu stałego i przemiennego na napięcia znamionowe nie przekraczające 110 kV, a także sygnalizacyjnych linii kablowych. (...)

Janusz Strzyżewski

Pełna wersja artykułu w EI 7-8/2017

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem