Od redakcji 5/2019

Ei5Większość elektrowni i elektrociepłowni, jakie produkują prąd dla naszego kraju powstała przed 1989 r. Jeszcze starsze są elektrownie wodne. Spora ich część działa od lat 50 XX wieku. W najbliższych latach część przestarzałych elektrowni zostanie wyłączona, wskutek tego do 2032 r. stracimy blisko 12 GW mocy wytwórczych. Prognozuje się, że za 10 lat Polska straci 30 proc. krajowej energii. Jeśli do tego czasu nie powstaną nowe elektrownie, czekają nas czasowe wyłączenia prądu.

W dniu 4 czerwca 2018 r., podczas pierwszych letnich upałów padł rekord zapotrzebowania na moc, którego polskie elektrownie nie były w stanie zaspokoić i potrzebne były dostawy prądu z zagranicy. Podobna sytuacja miała miejsce w 2015 r., kiedy na skutek upałów znacznie wzrosło zużycie prądu. Wtedy to najwięksi odbiorcy energii musieli ograniczyć pobór mocy z sieci.

Więcej…

Charakterystyka instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych

Obiekty mieszkalne obejmują zarówno jedno-, jak i wielorodzinne budynki mieszkalne. Dodatkowo w przypadku obiektów jednorodzinnych mogą obejmować budynki gospodarcze zlokalizowane na terenie posesji i wykorzystywane przez właścicieli dla własnych potrzeb. Obiekty te są grupą o bardzo zróżnicowanym charakterze.

Jednorodzinne budynki mieszkalne mogą być zasilane z zewnętrznej sieci kablowej lub napowietrznej niskiego napięcia. Natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych zasilanie może być dodatkowo realizowane bezpośrednio ze stacji transformatorowej znajdującej się w budynku [6]. Wybór sposobu zasilania budynku uzależniony jest od mocy obliczeniowej (zapotrzebowanej) potrzebnej do zasilania budynku oraz możliwości technicznych sieci niskiego napięcia w miejscu lokalizacji budynku [3].

Ei 6 Dolega rysunek-2 na sklady


Zasadniczo, instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych obejmują: przyłącze (kablowe lub napowietrzne), złącze, rozdzielnicę główną, uziom budynku, główną szynę uziemiającą (wyrównawczą), wewnętrzne linie zasilające (WLZ), instalacje pomieszczeń ogólnych i instalacje odbiorcze. Przy czym w zależności od rodzaju budynku, jego wielkości i wyposażenia w urządzenia elektryczne stosuje się różne rozwiązania wymienionych elementów. Poniżej scharakteryzowano najważniejsze z nich.

Przyłącza i złącza
Przyłącze jest odcinkiem lub elementem sieci elektroenergetycznej łączącym zewnętrzną sieć zasilającą (należącą do operatora systemu dystrybucyjnego OSD działającego na obszarze, gdzie zlokalizowany jest budynek mieszkalny) ze złączem znajdującym się w budynku. W zależności od rodzaju sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na danym obszarze przyłącze może być wykonane jako kablowe lub napowietrzne. Przyłącza kablowe spotyka się głównie w miastach i na terenach podmiejskich silnie zurbanizowanych, natomiast przyłącza napowietrzne dotyczą przeważnie budynków zlokalizowanych na terenach wiejskich.

 

(...)

Dr hab. inż. Waldemar Dołęga

 

Artykuł w całości w numerze 6/2017 Ei

 

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem