Od redakcji 8/2019

EL8 2019 okaldka internetSzanowni Państwo,

Odbiorniki nieliniowe są źródłem harmonicznych prądów i napięcia. Harmoniczne są jednym z najstarszych zaburzeń systemów energoelektronicznych. Powodują spadek napięcia na transformatorze i indukują odkształcone napięcie, które zasila odbiorniki w układzie elektrycznym. Najefektywniejszą metodą radzenia sobie z tym zjawiskiem jest filtracja aktywna. Filtry aktywne mogą kompensować harmoniczne prądu, napięcia i moc bierną, dokonywać symetryzacji obciążenia oraz eliminować zjawisko migotania światła. Odsyłam do artykułu o prądach wyższych harmonicznych i metodach walki z nimi.

Więcej…

Charakterystyka instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych

Obiekty mieszkalne obejmują zarówno jedno-, jak i wielorodzinne budynki mieszkalne. Dodatkowo w przypadku obiektów jednorodzinnych mogą obejmować budynki gospodarcze zlokalizowane na terenie posesji i wykorzystywane przez właścicieli dla własnych potrzeb. Obiekty te są grupą o bardzo zróżnicowanym charakterze.

Jednorodzinne budynki mieszkalne mogą być zasilane z zewnętrznej sieci kablowej lub napowietrznej niskiego napięcia. Natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych zasilanie może być dodatkowo realizowane bezpośrednio ze stacji transformatorowej znajdującej się w budynku [6]. Wybór sposobu zasilania budynku uzależniony jest od mocy obliczeniowej (zapotrzebowanej) potrzebnej do zasilania budynku oraz możliwości technicznych sieci niskiego napięcia w miejscu lokalizacji budynku [3].

Ei 6 Dolega rysunek-2 na sklady


Zasadniczo, instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych obejmują: przyłącze (kablowe lub napowietrzne), złącze, rozdzielnicę główną, uziom budynku, główną szynę uziemiającą (wyrównawczą), wewnętrzne linie zasilające (WLZ), instalacje pomieszczeń ogólnych i instalacje odbiorcze. Przy czym w zależności od rodzaju budynku, jego wielkości i wyposażenia w urządzenia elektryczne stosuje się różne rozwiązania wymienionych elementów. Poniżej scharakteryzowano najważniejsze z nich.

Przyłącza i złącza
Przyłącze jest odcinkiem lub elementem sieci elektroenergetycznej łączącym zewnętrzną sieć zasilającą (należącą do operatora systemu dystrybucyjnego OSD działającego na obszarze, gdzie zlokalizowany jest budynek mieszkalny) ze złączem znajdującym się w budynku. W zależności od rodzaju sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na danym obszarze przyłącze może być wykonane jako kablowe lub napowietrzne. Przyłącza kablowe spotyka się głównie w miastach i na terenach podmiejskich silnie zurbanizowanych, natomiast przyłącza napowietrzne dotyczą przeważnie budynków zlokalizowanych na terenach wiejskich.

 

(...)

Dr hab. inż. Waldemar Dołęga

 

Artykuł w całości w numerze 6/2017 Ei

 

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem