Od redakcji 4/2019

EL4 2019 okladka ifaceOd dnia 1 lipca 2017 r. producentów kabli i przewodów z Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy prawne. Określa je rozporządzenie Construction Product Regulation (nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.), w skrócie CPR. Rozporządzenie CPR uchyla dotychczasową Dyrektywę 89/106/EWG* i ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, w tym kabli i przewodów.

Więcej…

Połączenia wyrównawcze w obiektach budowlanych

1Przewody wyrównawcze są ważnym elementem warunkującym odpowiedni poziom ochrony od porażeń elektrycznych. Od ich prawidłowego doboru i ciągłości zależy w dużym stopniu bezpieczne użytkowanie instalacji elektrycznych. Odpowiednie zalecenia zamieszczono zarówno w przepisach jak i normach. Ważne zapisy zawierają również Wytyczne opracowane przez SEP.

Przepisy
W warunkach technicznych dla budynków zawartych w rozporządzeniu [1] przewodom wyrównawczym poświęcono § 183 ust. 1 pkt 7. W punkcie tym widnieje nakaz stosowania w instalacjach elektrycznych połączenia głównego i miejscowych połączeń wyrównawczych łączących przewody ochronne z częściami przewodzącymi instalacji i przewodzącymi częściami konstrukcji budynku.

Ponadto zgodnie z treścią § 116 ust. 3 instalację wodociągową wykonaną z materiałów przewodzących prąd elektryczny należy przed i za wodomierzem połączyć przewodem metalowym z systemem przewodów wyrównawczych. Połączenie to należy wykonać zgodnie z normą dotyczącą uziemień i przewodów wyrównawczych. Warunki techniczne zawierają tylko bardzo ogólne zalecenia, natomiast w szczegółach odsyłają do norm.

Normy
Teoretyczne zalecenia dotyczące połączeń wyrównawczych zawarte są w szeregu polskich norm. Wymieniono je w materiałach źródłowych. Praktyczne zalecenia zawiera Norma SEP oraz Komentarz, oraz Wytyczne także opracowane przez SEP i wydane w jednym zeszycie [2]. Opracowanie SEP bazuje na zaleceniach rozrzuconych po różnych normach i z tego względu stanowi bardzo poręczny materiał dla każdego elektryka.

Dla prawidłowego stosowania zaleceń normatywnych niezbędne jest dokładne zdefiniowanie stosowanych w nich pojęć. W normie [8] zawarto m.in. następujące definicje:

  • część przewodząca dostępna – część przewodząca urządzenia, którą można dotknąć, nie będąca normalnie pod napięciem, a która może znaleźć się pod napięciem, jeżeli zawiedzie izolacja podstawowa;
  • część przewodząca obca – część przewodząca nie będąca częścią instalacji elektrycznej i mogąca przyjmować potencjał elektryczny, zwykle potencjał elektryczny lokalnej ziemi;
  • połączenie wyrównawcze – połączenie elektryczne pomiędzy częściami przewodzącymi w celu wyrównania potencjałów (ekwipotencjalizacji);
  • połączenie wyrównawcze ochronne – połączenie wyrównawcze dla celów bezpieczeństwa (np. ochrony przed porażeniem elektrycznym);
  • ziemia (lokalna) – część ziemi, która jest połączona elektrycznie z uziomem i której potencjał elektryczny niekoniecznie jest równy zeru;
  • ochrona przy uszkodzeniu – ochrona przed porażeniem elektrycznym przy pojedynczym uszkodzeniu.

W myśl zaleceń zawartych w Wytycznych SEP [2] w skład każdej instalacji elektrycznej powinna wchodzić główna szyna wyrównawcza, do której przyłącza się uziom, przewód ochronno-neutralny PEN sieci zasilającej (w układzie TN-C) lub ochronny PE (w układzie TN-S) oraz wszystkie główne połączenia wyrównawcze. Łączy się z nią również połączenia miejscowe wykonywane w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym. W Wytycznych SEP zalecono, aby główna szyna wyrównawcza była zlokalizowana w pobliżu złącza. Jeżeli złącze umieszczone jest w wydzielonym pomieszczeniu technicznym, wskazane jest – obok złącza − zainstalowanie również głównej szyny wyrównawczej (rys. 1).

(...)

mgr inż. Janusz Strzyżewski

Pełna wersja artykułu w EI 1/2017 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem