Od redakcji 12/2023

eI 12Szanowni Państwo,

Wdrożony w 2021 r. rynek mocy przekształcił jednotowarowy rynek energii elektrycznej, gdzie handlowi podlegały tylko wytworzone lub pobrane wolumeny energii elektrycznej, w rynek dwutowarowy, gdzie drugim towarem stała się dostępność mocy. Założeniem systemu wprowadzonego rynkiem mocy jest wynagrodzenie wypłacane wytwórcom energii elektrycznej z tytułu gotowości zarówno do dostarczenia mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), jak i do zaniechania bądź redukcji poboru (usługa DSR).

Więcej…

Rozdzielnice niskich napięć

Rozdzielnice niskiego napięcia należą do grupy najważniejszych elementów instalacji elektroenergetycznych w obiektach: energetyki zawodowej, przemysłowych, handlowych, usługowych, biurowych i użyteczności publicznej.

Rozdzielnice cechuje duża różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych oraz sposobu wykonania osłon części będących pod napięciem. To sprawia, że można je klasyfikować pod kątem różnych kryteriów. W zależności od przeznaczenia i zastosowania wyróżnia się rozdzielnice: energetyczno-dystrybucyjne, przemysłowe, mieszkaniowe, budowlane i słupowe [1]. W zależności od funkcji pełnionej w sieci dystrybucyjnej wyróżnia się rozdzielnice: główne, oddziałowe lub manewrowo-stycznikowe. Natomiast z punktu widzenia zasady konstrukcji wyróżnia się rozdzielnice: tablicowe, skrzynkowe i szafowe [1].

Widok rozdzielnicy nn typu MNS z systemem INSUM firmy ABB [6]

Obecnie na rynku krajowym jest dostępnych bardzo wiele typów rozdzielnic niskiego napięcia opartych na rozwiązaniach krajowych lub stanowiących wersje licencyjne rozdzielnic produkowanych przez największe koncerny branży elektrotechnicznej. Scharakteryzowano je w formie skrótowej w artykule.

Rozdzielnice tablicowe
Rozdzielnice tablicowe są budowane na niewielkie prądy, nieprzekraczające wartości 100 A. Powszechnie stosuje się je w obiektach nieprzemysłowych, takich jak budynki mieszkalne, szkoły, sklepy i inne, dla stosunkowo niewielkiej liczby odbiorów.

W rozdzielnicy tablicowej wszystkie aparaty (liczniki, wyłączniki instalacyjne, wyłączniki różnicowoprądowe, bezpieczniki itp.) są montowane na tablicy izolowanej, z wyprowadzeniem zacisków aparatów na listwy zaciskowe, a wzajemne połączenia są wykonywane przewodami o żyłach co najmniej 2,5 mm2 [1]. Tablica powinna być zakotwiona w ścianie i w miarę możliwości umieszczona w skrzynce lub we wnęce z zamykanymi drzwiczkami w celu ograniczenia dostępu do części będących pod napięciem. W nowoczesnych konstrukcjach rozdzielnic tablicowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa porażeniowego i niezawodności stosuje się obudowy szafek z materiału nieprzewodzącego, systemy osłon zacisków oraz zastępuje bezpieczniki wyłącznikami instalacyjnymi.

Rozdzielnice skrzynkowe
Rozdzielnice skrzynkowe są budowane na większe wartości prądów niż tablicowe. Powszechnie stosuje się je w układach niskiego napięcia prądu przemiennego, a zwłaszcza w obiektach przemysłowych i w stacjach elektroenergetycznych. Powszechność stosowania tego typu rozdzielnic wynika z ich zalet. Należą do nich: prostota konstrukcji, zwiększone bezpieczeństwo obsługi, niewielkie wymiary, łatwość montażu i ewentualnej rozbudowy, duża odporność na narażenia mechaniczne i środowiskowe oraz możliwość stosowania w pomieszczeniach ogólnodostępnych [1].

W rozdzielnicach skrzynkowych aparatura elektryczna jest montowana w skrzynkach o znormalizowanych wymiarach. Skrzynki są następnie łączone między sobą za pomocą śrub lub klinów i montowane na ramie metalowej, która może być na stałe zakotwiona w ścianie pomieszczenia lub stanowić konstrukcję ruchomą.

Skrzynki mogą być wykonywane z blachy lub tworzyw sztucznych. Producenci rozdzielnic skrzynkowych oferują w katalogach skrzynki puste, przystosowane do zabudowy różnych aparatów lub kompletne z zabudowaną aparaturą elektryczną (np. skrzynki bezpiecznikowe, wyłącznikowe, stycznikowe, szynowe i inne) oraz osprzęt potrzebny do skompletowania rozdzielnicy (mufy kablowe, dławice, pokrywy, wsporniki itd.). Zastosowanie skrzynek z wyposażeniem upraszcza w pewnym stopniu projektowanie rozdzielnicy.

W obecnie stosowanych rozwiązaniach skrzynki są wykonywane najczęściej z izolacyjnych, wysokoudarowych i niepalnych termoplastycznych tworzyw sztucznych. W rozdzielnicach tych istnieje możliwość zastosowania na zawiasach uchylnych przeźroczystych pokryw. Dzięki temu znacznie ułatwiona jest kontrola i obsługa aparatury elektrycznej znajdującej się w skrzynkach. Rozdzielnice z tworzyw sztucznych mogą mieć bardzo wysoki poziom ochrony (IP65), uzyskany przez zastosowanie specjalnych maskownic, tj. osłon izolacyjnych zacisków elektrycznych aparatów [1]. Zwiększa się przez to bezpieczeństwo porażeniowe.

Możliwość wyposażenia skrzynek w różnorodną aparaturę i o różnych prądach znamionowych pozwala na budowę rozdzielnic o pożądanych właściwościach i przeznaczeniu.

 

(...)

 

dr hab. inż. Waldemar Dołęga,
Politechnika Wrocławska

Pełna wersja artykułu w EI 6/2015 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem