Od redakcji 10/2020

El 10 2020 okladka 1Szanowni Państwo,

We wrześniu Komisja Europejska ogłosiła nowy plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 55% do 2030 r., a Parlament Europejski w październiku poparł jeszcze bardziej ambitny cel podnosząc tę wartość do 60%. Unijny scenariusz wynika z faktu, że obecny poziom redukcji na poziomie 40% nie wystarczy do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Realizacja propozycji wiąże się z czynnikami, takimi, jak sytuacja społeczno-polityczna. Podjęcie decyzji dotyczącej redukcji emisji będzie poprzedzone długimi negocjacjami państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego.

Więcej…

WLZ w budynkach wielorodzinnych i blokach mieszkaniowych

W skład instalacji elektrycznej typowego budynku wchodzi kilka podstawowych elementów, do których należą przyłącze, złącze, wewnętrzne linie zasilające, instalacje w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia, odbiorcze i w poszczególnych mieszkaniach. Zastosowane rozwiązania zależą od rodzaju budynku, jego wielkości, usytuowania i stopnia wyposażenia w urządzenia elektryczne. Niewątpliwie instalacje zawsze muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami bezpieczeństwa. W artykule opisano i przedstawiono podstawowe funkcje, jakie pełni wewnętrzna linia zasilająca (WLZ).

Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) jest zespołem elementów instalacji elektrycznej łączących złącze z licznikiem energii elektrycznej odbiorcy. Wielkość budynku i liczba mieszkań warunkują wielkość i złożoność wewnętrznej linii zasilającej. W skład WLZ mogą wchodzić również rozdzielnice główne budynku.

Pojęcie wewnętrznej linii zasilającej pojawiło się w literaturze technicznej i przepisach około lat 60. i w pewnym stopniu zastąpiło wcześniej używany termin pion elektryczny.

Wewnętrzne linie zasilające w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz ze swoimi rozgałęzieniami stanowią układ zasilający w energię poszczególne mieszkania.

Na rys. 1 przedstawiono schemat elektryczny budynku wielorodzinnego, na którym zaznaczono podstawowe elementy instalacji elektrycznej, w tym także WLZ.

Elementy instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Wewnętrzna linia zasilająca w budynku mieszkalnym może być:

  • obwodem instalacji elektrycznej od złącza elektroenergetycznego do tablicy licznikowej, czyli rozdzielnicy elektrycznej (domy jednorodzinne);
  • obwodem instalacji elektrycznej od tablicy licznikowej do piętrowych tablic rozdzielczych;
  • linią kablową niskiego napięcia od szafki pomiarowej usytuowanej na granicy posesji obok złącza do rozdzielnicy mieszkaniowej (domy jednorodzinne).

WLZ w budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej należy prowadzić poza mieszkaniami i pomieszczeniami, w których przebywają ludzie, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. Zaleca się prowadzenie wewnętrznych linii zasilających w specjalnie do tego celu wykonywanych kanałach, tzw. ZELP-ach (np. ZELP-90) lub innych tego typu rozwiązaniach. Kanały do prowadzenia wewnętrznych linii zasilających należy także wykorzystywać do prowadzenia innych instalacji elektrycznych lub telekomunikacyjnych.

Jeśli budynek mieszkalny charakteryzuje się niewielką liczbą mieszkań na jedną klatkę schodową, to do ich zasilania wystarczy z reguły jedna WLZ. Natomiast dla budynków wysokich, o dużej liczbie mieszkań lub dla budynków, gdzie liczba mieszkań jest niewielka, ale występuje duży pobór mocy, może okazać się, że należy zastosować większą liczbę WLZ zasilających mieszkania w jednej klatce schodowej. W takim przypadku za złączem należy zastosować rozdzielnice główną i z niej wyprowadzić odpowiednią liczbę wewnętrznych linii zasilających.

(...)

Robert Gabrysiak

Pełna wersja artykułu w EI 1/2015 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem