Od redakcji 9/2019

okladka 9Szanowni  Panstwo,

Rozwój techniki światłowodowej na świecie powoduje stopniową wymianę instalacji miedzianych na światłowodowe i to w dużym stopniu na odcinkach napowietrznych. Napowietrzne sieci światłowodowe są alternatywą dla tradycyjnych sieci doziemnych. Stosowane są głównie na słabo zurbanizowanych obszarach pozamiejskich oraz na terenach o podłożu trudnym do budowy kanalizacji teletechnicznej. Instalacje podwieszane zapewniają szybki dostęp do linii telekomunikacyjnych i ułatwiają usuwanie usterek oraz dalszą rozbudowę sieci.

Więcej…

Elektrotechnika a gospodarka

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w styczniu 2013 r. (114)

W grudniu 2012 r. wzrosty cen zahamowały. Miesiąc później obraz rynku wyraźnie zdominowały spadki.

78a Rys. 1. Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w styczniu 2013 r.: a – przewód YDY 3x1,5 mm2, b – przewód AsXSn 3x35 mm2, c – kabel YKY 5x10 mm2, d – wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy 40/0,03 A, e – wyłącznik nadprądowy 16 A o charakterystyce
B, f – obudowa rozdzielnicy nn podtynkowej 2x12 modułów, g – gniazdo podtynkowe 16 A ze stykiem ochronnym, h – wtyczka przenośna trójfazowa (3P+N+Z), 32 A/400 V w obudowie izolacyjnej, i – łącznik natynkowy pojedynczy (IP44)
78b Rys. 2. Indeksy cen wyrobów oświetleniowych w styczniu 2013 r.: A – źródło światła LED 3 W, E27, ciepłobiałe, B – oprawa świetlówkowa szczelna (IP65) z kloszem poliwęglanowym zwykłym, 2x36 W, C – oprawa z rastrem prostym do sufi - tów podwieszanych, 4x18 W, wymiary 600x600 mm, D – świetlówka 36 W trójpasmowa o barwie światła 840, E – świetlówka kompaktowa 20 W/230 V
78c Rys. 3. Indeksy cen grup wyrobów w styczniu2013 r.

 

Wyroby elektrotechniczne

Styczniowe indeksy cen wyrobów na głównej części rynku podane są na rys. 1. Obraz niejako mówi sam za siebie – w dół! Nie podrożał właściwie żaden artykuł, a najmocniej, bo o ponad 1% staniała typowa wtyczka trójfazowa 32 A.

Branża oświetleniowa

Dynamikę cen wyrobów oświetleniowych w styczniu 2013 r. pokazano na rys. 2. Zmiany dotyczą tylko źródeł światła, z których podrożało jedno – świetlówka trójpasmowa. Zwraca uwagę stabilizacja cen obu opraw. Indeksy cen „oświetleniówki” w pierwszym miesiącu nowego roku były tradycyjnie wyższe (co do wartości bezwzględnych) w porównaniu z indeksami wyrobów elektrotechnicznych.

Indeksy grupowe
79

Rys. 4. Indeks cen na dystrybucyjnym rynku elektrotechniki w okresie od października 2012 r. do stycznia 2013 r.

Na rys. 3 pokazano uśrednione indeksy cen 4 grup wyrobów na hurtowym rynku elektrotechniki w styczniu 2013 r. W oczy rzuca się prawie 1% spadek cen grupy osprzętowej. Zauważyć można tutaj pewną tendencję. Jeszcze w listopadzie wskaźnik ten wynosił +0,7%, a w grudniu już tylko +0,2%.Ciekawy obraz rynku widoczny jest także na rys. 4. To indeksy cen dla całego rynku w okresie od października 2012 r do stycznia 2013 r. Nasuwa się tylko jedna możliwa uwaga – taniej! Z punktu widzenia inwestorów jest to dobra informacja, jednak w dłuższej perspektywie, dla całej gospodarki może to być sygnał o nadchodzącej stagnacji.

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w grudniu 2012 r. (113)

Rok 2012 jest już za nami. Koniec roku przyniósł − zgodnie z oczekiwaniami – wyraźne wyhamowanie wzrostu cen. W przypadku części wyrobów zanotowano nawet ich spadek.

Więcej...

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w listopadzie 2012 r. (112)

 

 

Listopad 2012 r. przyniósł, podobnie jak październik, spadek cen hurtowych wyrobów elektrotechnicznych.

Główna część rynku

Rys. 1 obrazuje dynamikę cen 9 wyrobów na głównej części dystrybucyjnego rynku elektrotechniki. Spory spadek ceny odnotował kabel YKY 5x10 mm2 taniejący o 1,7%. Z kolei o identyczny wskaźnik podrożała typowa wtyczka trójfazowa 32 A. Średni indeks cen dla całego sektora był zbliżony do zera i wyniósł -0,3%.

Więcej...

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w październiku 2012 r. (111)

O ile we wrześniu 2012 r. mieliśmy do czynienia z umiarkowanym wzrostem cen, o tyle następny miesiąc przyniósł przecenę.

82a

 

Rys. 1. Indeksy cen wyrobów elektrotech-nicznych w październiku 2012 r.: a – przewód YDY 3x1,5 mm2, b – przewód AsXSn 3x35 mm2, c – kabel YKY 5x10 mm2, d – wyłącz-nik różnicowoprądowy trójfazowy 40/0,03 A,e – wyłącznik nadprądowy 16 A o charak-terystyce B, f – obudowa rozdzielnicy nn podtynkowej 2x12 modułów, g – gniazdo podtynkowe 16 A ze stykiem ochronnym, h – wtyczka przenośna trójfazowa (3P+N+Z), 32 A/400 V w obudowie izolacyjnej, i – łącz-nik natynkowy pojedynczy (IP44)Główna część rynku

Więcej...

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w sierpniu 2012 r. (109)

Podobnie jak miesiąc wcześniej, na dystrybucyjnym rynku elektrotechniki staniała większość wyrobów.

 

rys1Rys. 1. Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w sierpniu 2012 r.:
a – przewód
YDY 3x1,5 mm2, b – przewód AsXSn 3x35 mm2,
c – kabel YKY 5x10 mm2, d – wyłącznik
różnicowoprądowy trójfazowy 40/0,03 A,
e – wyłącznik nadprądowy 16 A o charakterystyce B, f – obudowa rozdzielnicy nn
podtynkowej 2x12 modułów, g – gniazdo podtynkowe 16 A ze stykiem ochronnym,
h – wtyczka przenośna trójfazowa (3P+N+Z), 32 A/400 V w obudowie izolacyjnej,
i – łącznik
natynkowy pojedynczy (IP44)

Więcej...

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w II kwartale i w lipcu 2012 r. (108)

Główny sektor rynku
Na rys. 1 podane są lipcowe wskaźniki cen wyrobów elektrotechnicznych. Cały sektor potaniał o ponad pół procenta, do czego w największej mierze przyczyniły się wyroby kablowe.

 

rys1Rys. 1. Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w lipcu 2012 r.: a − przewód YDY 3x1,5 mm2, b − przewód AsXSn 3x35 mm2, c − kabel YKY 5x10 mm2, d − wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy 40/0,03 A, e − wyłącznik nadprądowy 16 A o charakterystyce B, f − obudowa rozdzielnicy nn podtynkowej 2x12 modułów, g − gniazdo podtynkowe 16 A ze stykiem ochronnym, h − wtyczka przenośna trójfazowa (3P+N+Z), 32 A/400 V w obudowie izolacyjnej, i − łącznik natynkowy pojedynczy (IP44)


rys2
Rys. 2. Indeksy cen wyrobów oświetleniowych w lipcu 2012 r.: A − źródło światła LED 3 W, E27,  ciepłobiałe, B − oprawa świetlówkowa szczelna (IP65) z kloszem poliwęglanowym zwykłym, 2x36 W, C − oprawa z rastrem prostym do sufitów podwieszanych, 4x18 W, wymiary 600x600 mm, D − świetlówka 36 W trójpasmowa o barwie światła 840, E – świetlówka kompaktowa 20 W/230 V

 

Branża oświetleniowa
Indeksy cen artykułów oświetleniowych były w lipcu − pierwszym miesiącu nowego kwartału w pewnym sensie zgodne (rys. 2). Przecena objęła bowiem 4 spośród 5 artykułów, w tym najsilniej dwa źródła światła: LED i świetlówkę kompaktową. Przypomnij my tutaj, że są to na rynku wyroby stosunkowo nowe. Ich ceny mogą ulegać sporym zmianom.

 

rys3Rys. 3. Indeksy cen grup wyrobów w lipcu 2012 r.


rys4
Rys. 4. Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w II kwartale 2012 r.

 

Grupowe indeksy cen
Na rys. 3 podane są wskaźniki zmian cen 4 grup wyrobów w lipcu br. Obraz całego rynku jest dość jednoznaczny. Za wyjątkiem cen kabli i przewodów, które wyraźnie staniały, nie było większych przewartościowań, a średni indeks wyrobów osprzętowych był zerowy.

 

rys5Rys. 5. Indeksy cen wyrobów oświetleniowych w II kwartale 2012 r.


rys6
Rys. 6. Indeksy cen grup wyrobów w II kwartale 2012 r.

 

Czerwiec – koniec II kwartału
Dla porządku, na rys. 4, 5 i 6 przedstawiono wskaźniki zmian cen w miesiącach kwiecień-czerwiec 2012 r. Wyroby kablowe uległy w tym okresie istotnej przecenie. Inne grupy wyrobów na dystrybucyjnym rynku elektrotechniki drożały powyżej wskaźnika inflacji. Biorąc jednak pod uwagę opisaną tendencję spadkową w pierwszym miesiącu III kwartału można prognozować wyhamowanie znacznych tendencji wzrostu cen w dłuższej perspektywie.

 

ryss

 

rysss

 

■ Witold Cyranowicz

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w maju 2012 r. (107)

Ceny dystrybucyjne elektrotechniki w maju 2012 r. uległy stosunkowo niewielkim zmianom, dotyczyło to szczególnie wyrobów elektrotechnicznych.

 

rys1Rys. 1. Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w maju 2012 r.:
a – przewód YDY 3x1,5 mm2, b – przewód AsXSn 3x35 mm2, c – kabel YKY 5x10 mm2,
d – wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy 40/0,03 A, e – wyłącznik nadprądowy 16 A
o charakterystyce B, f – obudowa rozdzielnicy nn podtynkowej 2x12 modułów,
g – gniazdo podtynkowe 16 A ze stykiem ochronnym, h – wtyczka przenośna trójfazowa
(3P+N+Z), 32 A/400 V w obudowie izolacyjnej, i – łącznik natynkowy pojedynczy (IP44)

 

Podstawowa część rynku
Majowe indeksy cen wyrobów na głównej części rynku znajdują się na rys. 1. Podobnie jak w kwietniu 2012 r. najmocniej potaniał kabel YKY 5x10 mm2. Dla odmiany najbardziej drożał jednofazowy łącznik IP44. Indeks wyniósł tutaj pół procenta. Wskaźnik zmiany cen dla sektora elektrotechnicznego był niewielki i wyniósł +0,1%.

 

rys2Rys. 2. Indeksy cen wyrobów oświetleniowych w maju 2012 r.:
A – źródło światła LED
3 W, E27, ciepłobiałe, B – oprawa świetlówkowa szczelna (IP65)
z kloszem poliwęglanowym
zwykłym, 2x36 W, C – oprawa z rastrem prostym
do sufitów podwieszanych,
4x18 W, wymiary 600x600 mm,  D – świetlówka 36 W
trójpasmowa o barwie światła 840,
E – świetlówka kompaktowa 20 W/230 V

 

Artykuły oświetleniowe
Dynamika cen artykułów tego sektora w maju 2012 r. pokazana jest na rys. 2. Wyraźny jest spory rozrzut indeksów cen. Dotyczy to szczególnie źródeł światła, podczas gdy zmiany cen opraw były relatywnie daleko mniejsze. Generalnie, obraz zmian cen na tym rynku był – jak co miesiąc – bardziej zróżnicowany niż na głównej części dystrybucyjnego rynku elektrotechniki (rys.1).

 

rys3Rys. 3. Indeksy cen grup wyrobów w maju 2012 r.

 

Wskaźniki zbiorcze
Średnie indeksy cen grup wyrobów pokazuje rys. 3. Obraz rynku w maju 2012 r. można określić chyba tylko jednym wyrazem – stabilizacja. Trudno zresztą spodziewać się silniejszych zmian cen w miesiącu, kiedy nie rozpoczyna się dłuższy przedział czasu – na przykład kwartał. Warto jeszcze zwrócić uwagę na rys. 4, który pokazuje ustabilizowanie się ceny miedzi na stosunkowo niskim poziomie. Jeszcze nie tak dawno podstawowa cena miedzi sięgała 10 tys. USD/tonę. Dodajmy jeszcze do tego niski poziom cen ropy – surowca do produkcji tworzyw sztucznych, który ma pewien wpływ na wynikowe ceny wyrobów przemysłu kablowego.

 

rys4Rys. 4. Notowania ceny miedzi (podstawowa cena tego surowca
na londyńskiej giełdzie
metali kolorowych, USD/tonę) od początku II kwartału 2012 r.

 

ryss

 

rysss

 

■ Witold Cyranowicz

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem