Od redakcji 8/2019

EL8 2019 okaldka internetSzanowni Państwo,

Odbiorniki nieliniowe są źródłem harmonicznych prądów i napięcia. Harmoniczne są jednym z najstarszych zaburzeń systemów energoelektronicznych. Powodują spadek napięcia na transformatorze i indukują odkształcone napięcie, które zasila odbiorniki w układzie elektrycznym. Najefektywniejszą metodą radzenia sobie z tym zjawiskiem jest filtracja aktywna. Filtry aktywne mogą kompensować harmoniczne prądu, napięcia i moc bierną, dokonywać symetryzacji obciążenia oraz eliminować zjawisko migotania światła. Odsyłam do artykułu o prądach wyższych harmonicznych i metodach walki z nimi.

Więcej…

Elektrotechnika a gospodarka

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych we wrześniu i w III kwartale 2013 r. (121)

Drugi kwartał 2013 roku zamknął się niewielkim spadkiem cen hurtowych.

 

W przedostatnim kwartale 2013 roku nie zachodziły większe zmiany cen na dystrybucyjnym rynku elektrotechniki.

Więcej...

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w sierpniu 2013 r. (120)

Sierpień był miesiącem spadku cen wyrobów kablowych co znalazło odbicie w obrazie całego rynku.

 

Wyroby elektrotechniczne

Na rys. 1 pokazane są indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w sierpniu 2013 r. Zgodnie, w granicach półtora procenta, potaniały wszystkie wyroby kablowe. Na drugim biegunie zmian znalazły się dwa wyroby osprzętowe: jednofazowe gniazdo podtynkowe oraz przenośna wtyczka trójfazowa 32 A – oba artykuły podrożały ponad pół procenta.

Więcej...

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w lipcu 2013 r. (119)

Drugi kwartał 2013 roku zamknął się niewielkim spadkiem cen hurtowych.

 

2013-09-102-1

Rys. 1. Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w lipcu 2013 r.: a – przewód YDY 3x1,5 mm2, b – przewód AsXSn 3x35 mm2, c – kabel YKY 5x10 mm2, d – wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy 40/0,03 A, e – wyłącznik nadprądowy 16 A o charakterystyce B, f – obudowa rozdzielnicy nn podtynkowej 2x12 modułów, g – gniazdo podtynkowe 16 A ze stykiem ochronnym, h – wtyczka przenośna trójfazowa (3P+N+Z), 32 A/400 V w obudowie izolacyjnej, i – łącznik natynkowy pojedynczy (IP44)

 

Wyroby elektrotechniczne

Lipcowe indeksy cen wyrobów na głównej części rynku przedstawiono na rys. 1. Najmocniej (o 1,6%) staniał popularny przewód instalacyjny YDY 3x1,5 mm2, a jednocześnie, co może być pewnym zaskoczeniem w tej samej grupie wyrobów, dość mocno (0,7%) zwyżkowała cena „warkocza” AsXSn 4x35 mm2. Pozostałe wyroby zmieniły swe ceny w niewielkim stopniu.

 

2013-09-102-2

Rys. 2. Indeksy cen wyrobów oświetleniowych w lipcu 2013 r.: A – źródło światła LED 3 W, E27, ciepłobiałe, B – oprawa świetlówkowa szczelna (IP65) z kloszem poliwęglanowym zwykłym, 2x36 W, C – oprawa z rastrem prostym do sufitów podwieszanych, 4x18 W, wymiary 600x600 mm, D – świetlówka 36 W trójpasmowa o barwie światła 840, E – świetlówka kompaktowa 20 W/230 V

 

Artykuły oświetleniowe

Dynamikę cen wyrobów oświetleniowych w pierwszym miesiącu II półrocza 2013 r. podano na rys. 2. Niejako tradycyjnie w tej grupie wyrobów obserwuje się znaczne zróżnicowanie tendencji cenowych. O ponad 5% zdrożała typowa świetlówka kompaktowa 20 W. Nie jest wykluczone, że ta korekta ceny jest skutkiem definitywnego zastępowania na rynku dawnego odpowiednika – klasycznej żarówki. Oba pozostałe źródła światła zgodnie potaniały.

 

2013-09-102-3

Rys. 3. Indeksy cen grup wyrobów w lipcu 2013 r.

 

Lipcowe indeksy grupowe

Rys. 3 obrazuje indeksy cen 4 grup wyrobów w lipcu 2013 r. Średnio o ponad pół procenta staniały wyroby przemysłu kabli i przewodów. Nie jest wykluczone, że w nadchodzących miesiącach wcześniejsza długotrwała tendencja spadkowa cen kabli zostanie zahamowana za sprawą wzrostu cen miedzi na światowym rynku surowcowym. Pozostałe indeksy grupowe miały wartość zbliżoną do zera.

 

2013-09-102-4

Rys. 4. Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w II kwartale 2013 r.

 

II kwartał 2013 r.

Na rys. 4 przedstawiono indeksy cen wyrobów z głównego sektora dystrybucyjnego rynku elektrotechniki w II kwartale 2013 r. Zgodnie, w dość znacznym wymiarze potaniały wszystkie wyroby kablowe. Na drugim biegunie zmian znalazł się typowy wyrób z grupy osprzętu elektrotechnicznego – jednobiegunowy łącznik natynkowy.

 

2013-09-103-1

Rys. 5. Indeksy cen wyrobów oświetleniowych w II kwartale 2013 r.

 

Na rys. 5 pokazano kwartalne indeksy cen artykułów stosowanych w technice oświetleniowej. Można zaobserwować ciekawą sytuację, gdy na przeciwległych biegunach zmian znalazły się dwa nowoczesne źródła światła: lampa LED 3 W staniała ponad 5%, a świetlówka kompaktowa 20 W podrożała o prawie 3%. Inne artykuły w tej grupie zmieniły swe ceny w tym kwartale nieznacznie.

 

2013-09-103-2

Rys. 6. Indeksy cen grup wyrobów w II kwartale 2013 r.

 

Na rys. 6 znajdują się uśrednione wskaźniki cen 4 grup wyrobów w II kwartale 2013 roku. Swoistą dominantę stanowi trzyprocentowy spadek wskaźnika w przypadku wyrobów przemysłu kablowego. Warto dodać, że w pierwszym kwartale tego roku indeks ten także był ujemny i wyniósł 2,1%.

 

Witold Cyranowicz

 

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w maju 2013 r. (118)

Podobnie jak w marcu i w kwietniu tego roku, także majowe ceny wykazywały tendencję zniżkową.

 

2013-07-79-1

Rys. 1. Indeksy cen wyrobów ogólnoelektrotechnicznych w maju 2013 r.: a – przewód YDY 3x1,5 mm2, b – przewód AsXSn 3x35 mm2, c – kabel YKY 5x10 mm2, d – wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy 40/0,03 A, e – wyłącznik nadprądowy 16 A o charakterystyce B, f – obudowa rozdzielnicy nn podtynkowej 2x12 modułów, g – gniazdo podtynkowe 16 A ze stykiem ochronnym, h – wtyczka przenośna trójfazowa (3P+N+Z), 32 A/400 V w obudowie izolacyjnej, i – łącznik natynkowy pojedynczy (IP44)

 

Sektor elektrotechniczny

Rys. 1 obrazuje dynamikę cen 9 reprezentatywnych wyrobów na podstawowej części dystrybucyjnego rynku elektrotechnicznego w maju 2013 r. Mocno potaniały dwa wyroby przemysłu kablowego, z czego – co jest pewnym novum – najmocniej „warkocz” AsXSn 4x35 mm2, o prawie 3%.

Nie można wskazać jednocześnie asortymentu o wyraźnie dodatniej dynamice ceny.

 

2013-07-79-2

Rys. 2. Indeksy cen wyrobów oświetleniowych w maju 2013 r.: A – źródło światła LED 3 W, E27, ciepłobiałe, B – oprawa świetlówkowa szczelna (IP65) z kloszem poliwęglanowym zwykłym, 2x36 W, C – oprawa z rastrem prostym do sufitów podwieszanych, 4x18 W, wymiary 600x600 mm, D – świetlówka 36 W trójpasmowa o barwie światła 840, E – świetlówka kompaktowa 20 W/230 V

 

Branża techniki oświetleniowej

Majowe indeksy cen „oświetleniówki” pokazane są na rys. 2. Niejako tradycyjnie, zmienność cen na tej części rynku hurtowego jest wyraźnie większa, niż we wcześniej opisanym sektorze ogólnym.

Znacznie staniała świetlówka kompaktowa (o 2,4%), podczas gdy inne źródło światła, typowa świetlówka trójpasmowa, podrożała o prawie 2%. Był to jednocześnie jedyny artykuł oświetleniowy drożejący w tym miesiącu.

 

2013-07-79-3

Rys. 3. Indeksy cen grup wyrobów w maju 2013 r.

 

Indeksy średnie

Rys. 3 obrazuje uśrednione indeksy cen grup wyrobów elektrotechnicznych w maju 2013 r. Tendencja jest identyczna jak w marcu i kwietniu tego roku. Jest nieco taniej, przy czym najmocniej tanieją wyroby przemysłu kabli i przewodów – o prawie 1,5%. Niska cena miedzi może nadal utrzymywać tę tendencję.

Cały rynek elektrotechniki w tym miesiącu potaniał o ok. 0,5%.

 

Witold Cyranowicz

 

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w kwietniu 2013 r. (117)

Podobnie jak w marcu 2013 r., ceny hurtowe wyrobów elektrotechnicznych w kolejnym miesiącu lekko zniżkowały.

 

2013-06-83-1

Rys. 1. Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w kwietniu 2013 r.: a – przewód YDY 3x1,5 mm2, b – przewód AsXSn 3x35 mm2, c – kabel YKY 5x10 mm2, d – wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy 40/0,03 A, e – wyłącznik nadprądowy 16 A o charakterystyce B, f – obudowa rozdzielnicy nn podtynkowej 2x12 modułów, g – gniazdo podtynkowe 16 A ze stykiem ochronnym, h – wtyczka przenośna trójfazowa (3P+N+Z), 32 A/400 V w obudowie izolacyjnej, i – łącznik natynkowy pojedynczy (IP44)

 

Więcej...

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w marcu 2013 r. (116)

     Dalsze spadki – pierwszy kwartał 2013 roku to czas obniżek cen.

 

Na zasadniczej części rynku

     Dynamika cen wyrobów elektrotechnicznych na głównej części rynku pokazana jest na rys. 1. Prócz dwóch artykułów z grupy osprzętu obraz rynku jest jednoznaczny – taniej.

 

 

2013-04-82-1

Więcej...

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w lutym 2013 r. (115)

 

69a

Rys. 1. Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w lutym 2013 r.: a – przewód YDY 3x1,5 mm2, b – przewód AsXSn 3x35 mm2, c – kabel YKY 5x10 mm2, d – wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy 40/0,03 A, e – wyłącznik nadprądowy 16 A o charakterystyce B, f – obudowa rozdzielnicy nn podtynkowej 2x12 modułów g – gniazdo podtynkowe 16 A ze stykiem ochronnym, h – wtyczka przenośna trójfazowa (3P+N+Z), 32 A/400 V w obudowie izolacyjnej, i – łącznik natynkowy pojedynczy (IP44)=

 

69b

Rys. 2. Indeksy cen wyrobów oświetleniowych w lutym 2013 r.: A – źródło światła LED 3 W, E27, ciepłobiałe, B – oprawa świetlówkowa szczelna (IP65) z kloszem poliwęglanowym zwykłym, 2x36 W, C – oprawa z rastrem prostym do sufi tów podwieszanych, 4x18 W, wymiary 600x600 mm, D – świetlówka 36 W trójpasmowa o barwie światła 840, E – świetlówka kompaktowa 20 W/230 V

69c

Rys. 3. Indeksy cen grup wyrobów w lutym 2013 r.

 

 

Kolejny miesiąc przynosi spadki cen na dystrybucyjnym rynku elektrotechniki.

Główna część rynku

Rysunek 1. obrazuje indeksy cen wyrobów w lutym 2013 r. na podstawowej części rynku hurtowego elektrotechniki. Podobnie jak w styczniu, dość wyraźnie widać tendencję spadkową. Potaniały wyroby kablowe, pośród których popularny „warkocz” AsXSn 4x35 mm2 staniał o półtora procenta. Jeszcze mocnej potaniały dwa artykuły osprzętowe – typowe gniazdo podtynkowe i trójfazowa wtyczka 32 A. Dla odmiany najsilniej drożejącym (o prawie 2%) wyrobem był popularny wyłącznik różnicowoprądowy 40 A.


Wyroby oświetleniowe

Lutową dynamikę cen „oświetleniówki” pokazano na rys. 2. Jak widać, potaniały źródła światła, a – niejako dla równowagi – podrożały oprawy. Nie należy z tego faktu wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Sektor artykułów oświetleniowych charakteryzuje się bowiem bardzo dużą zmiennością cen.


Indeksy grupowe

Uśrednione grupowe indeksy cen (rys. 3) są odbiciem powyższych analiz. W lutym 2013 r. dominowały spadki cen, a jedyną grupą, której wyroby podrożały była grupa aparatów elektrotechnicznych.

 

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem