Od redakcji 4/2019

EL4 2019 okladka ifaceOd dnia 1 lipca 2017 r. producentów kabli i przewodów z Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy prawne. Określa je rozporządzenie Construction Product Regulation (nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.), w skrócie CPR. Rozporządzenie CPR uchyla dotychczasową Dyrektywę 89/106/EWG* i ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, w tym kabli i przewodów.

Więcej…

Audytor energetyczny pomoże obniżyć koszty prowadzenia firmy

Z roku na rok rośnie liczba przedsiębiorców korzystających z audytów energetycznych. Firma może zaoszczędzić nawet do 25% kosztów na audycie i nowej umowie na zakup energii.

Audyt energetyczny polega na szczegółowej analizie gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie, dzięki której można zaplanować działania zwiększające efektywność energetyczną firmy i obniżające rachunki. Sama procedura składa się z kilku etapów, podczas których bada się wiele aspektów struktury energetycznej działalności firmy. Na podstawie wyników audytu ekspert planuje odpowiednie modernizacje i określa czas zwrotu kosztów inwestycji.

 

Okiem eksperta
Profesjonalny audyt energetyczny przeprowadza osoba, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego opisuje Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 43, poz. 346). Osoba przeprowadzająca audyt, poza zbadaniem zużycia energii elektrycznej, określa także dokładnie właściwości cieplne budynku i tworzy charakterystykę energetyczną zabudowań.

Dokładnej eksploracji podlegają: użycie mediów energetycznych, opłat i dobranych taryf, instalacje wewnętrzne (elektryczne, cieplne, chłodnicze, gazowe, wentylacyjne), sieci (elektryczna, cieplna, gazowa), oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, stan posiadanych maszyn i urządzeń, ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wentylacja i klimatyzacja. Dodatkowo bada się możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii przy przebudowie systemu energetycznego.

„Pierwszym zadaniem audytora jest przygotowanie odpowiedniego pakietu badań i analiz w zależności od profilu działalności i wielkości przedsiębiorstwa. Musi on więc posiadać rozległą wiedzę o funkcjonowaniu danej firmy" – tłumaczy Marcin Bukacz, ekspert Energii dla Firm. – „W przypadku zakładu przemysłowego lub nawet niewielkiej produkcji ogromnie ważne jest wzięcie pod uwagę procesów technologicznych zachodzących w przedsiębiorstwie".

 

Analiza oszczędności
Czas trwania audytu zależy nie tylko od wielkości firmy, lecz także od stosowanych urządzeń, procesów i założeń przyjętych przez klienta składającego zamówienie na usługę. W pierwszym etapie audytor zbiera szczegółowe informacje, zapoznaje się z istniejącymi w firmie systemami i technologiami energetycznymi. Gromadzi też informacje o ochronie cieplnej budynku, systemie ogrzewania wnętrza budynku i wody, a także systemie chłodzenia i wentylacji. Analizuje system oświetlenia, zużycie paliw w procesach produkcyjnych i pojazdach należących do przedsiębiorstwa. Potem bada zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną.

W drugim etapie przechodzi do oceny funkcjonowania całości i propozycji przebudowy systemu. Ekspert przygotowuje projekt rozwiązań optymalizujących zużycie energii w firmie. Ważne jest uwzględnienie korelacji systemów i wzajemnego oddziaływania różnych urządzeń. W przypadku dużych przedsiębiorstw produkcyjnych analizuje się redukcję mocy biernej. Należy też sprawdzić dopasowanie mocy umownej i taryfy, ponieważ jej przekroczenie spowoduje naliczenie kary, zaś zbyt duża moc umowna będzie generowała niepotrzebne dodatkowe koszty.

 

Opłacalne rozwiązania
Najważniejsza w audycie jest kalkulacja kosztów inwestycji i wykazanie czasu zwrotu – to pokaże, ile dokładnie możemy zaoszczędzić. – „Przykładowo: w pewnym zakładzie do ogrzewania budynku biurowego wykorzystuje się kocioł na olej opałowy. Koszt wytworzenia ciepła to 13 325,6 zł/ rok. Obliczono go na podstawie ceny i ilości oleju podanej przez zakład. Zaproponowano dwa inne źródła ciepła – kocioł opalany biomasą. Jako biomasę w analizie wybrano pelety drzewne. Koszt zakupu kotła na biomasę wraz z osprzętem wynosi ok. 9500 zł. Przewidywane oszczędności mogą wynosić 2560 zł/rok, więc inwestycja powinna się zwrócić w niecałe 4 lata, jeśli zużycie oleju opałowego będzie co roku na podobnym poziomie jak podano" – wylicza Marcin Bukacz z Energii dla Firm. – „Dodatkowo, jeśli zostaną wprowadzone opłaty za emisję CO2, szacowane na ok. 150 zł/t, inwestycja po wprowadzeniu opłat będzie wykazywała się jeszcze większą opłacalnością. Oszczędności będą wtedy wynosiły ok. 9500 zł, a prosty czas zwrotu wyniesie 1 rok" – dodaje Bukacz.

(Energia dla firm)

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem