Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

Do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Audytor energetyczny pomoże obniżyć koszty prowadzenia firmy

Z roku na rok rośnie liczba przedsiębiorców korzystających z audytów energetycznych. Firma może zaoszczędzić nawet do 25% kosztów na audycie i nowej umowie na zakup energii.

Audyt energetyczny polega na szczegółowej analizie gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie, dzięki której można zaplanować działania zwiększające efektywność energetyczną firmy i obniżające rachunki. Sama procedura składa się z kilku etapów, podczas których bada się wiele aspektów struktury energetycznej działalności firmy. Na podstawie wyników audytu ekspert planuje odpowiednie modernizacje i określa czas zwrotu kosztów inwestycji.

 

Okiem eksperta
Profesjonalny audyt energetyczny przeprowadza osoba, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego opisuje Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 43, poz. 346). Osoba przeprowadzająca audyt, poza zbadaniem zużycia energii elektrycznej, określa także dokładnie właściwości cieplne budynku i tworzy charakterystykę energetyczną zabudowań.

Dokładnej eksploracji podlegają: użycie mediów energetycznych, opłat i dobranych taryf, instalacje wewnętrzne (elektryczne, cieplne, chłodnicze, gazowe, wentylacyjne), sieci (elektryczna, cieplna, gazowa), oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, stan posiadanych maszyn i urządzeń, ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wentylacja i klimatyzacja. Dodatkowo bada się możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii przy przebudowie systemu energetycznego.

„Pierwszym zadaniem audytora jest przygotowanie odpowiedniego pakietu badań i analiz w zależności od profilu działalności i wielkości przedsiębiorstwa. Musi on więc posiadać rozległą wiedzę o funkcjonowaniu danej firmy" – tłumaczy Marcin Bukacz, ekspert Energii dla Firm. – „W przypadku zakładu przemysłowego lub nawet niewielkiej produkcji ogromnie ważne jest wzięcie pod uwagę procesów technologicznych zachodzących w przedsiębiorstwie".

 

Analiza oszczędności
Czas trwania audytu zależy nie tylko od wielkości firmy, lecz także od stosowanych urządzeń, procesów i założeń przyjętych przez klienta składającego zamówienie na usługę. W pierwszym etapie audytor zbiera szczegółowe informacje, zapoznaje się z istniejącymi w firmie systemami i technologiami energetycznymi. Gromadzi też informacje o ochronie cieplnej budynku, systemie ogrzewania wnętrza budynku i wody, a także systemie chłodzenia i wentylacji. Analizuje system oświetlenia, zużycie paliw w procesach produkcyjnych i pojazdach należących do przedsiębiorstwa. Potem bada zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną.

W drugim etapie przechodzi do oceny funkcjonowania całości i propozycji przebudowy systemu. Ekspert przygotowuje projekt rozwiązań optymalizujących zużycie energii w firmie. Ważne jest uwzględnienie korelacji systemów i wzajemnego oddziaływania różnych urządzeń. W przypadku dużych przedsiębiorstw produkcyjnych analizuje się redukcję mocy biernej. Należy też sprawdzić dopasowanie mocy umownej i taryfy, ponieważ jej przekroczenie spowoduje naliczenie kary, zaś zbyt duża moc umowna będzie generowała niepotrzebne dodatkowe koszty.

 

Opłacalne rozwiązania
Najważniejsza w audycie jest kalkulacja kosztów inwestycji i wykazanie czasu zwrotu – to pokaże, ile dokładnie możemy zaoszczędzić. – „Przykładowo: w pewnym zakładzie do ogrzewania budynku biurowego wykorzystuje się kocioł na olej opałowy. Koszt wytworzenia ciepła to 13 325,6 zł/ rok. Obliczono go na podstawie ceny i ilości oleju podanej przez zakład. Zaproponowano dwa inne źródła ciepła – kocioł opalany biomasą. Jako biomasę w analizie wybrano pelety drzewne. Koszt zakupu kotła na biomasę wraz z osprzętem wynosi ok. 9500 zł. Przewidywane oszczędności mogą wynosić 2560 zł/rok, więc inwestycja powinna się zwrócić w niecałe 4 lata, jeśli zużycie oleju opałowego będzie co roku na podobnym poziomie jak podano" – wylicza Marcin Bukacz z Energii dla Firm. – „Dodatkowo, jeśli zostaną wprowadzone opłaty za emisję CO2, szacowane na ok. 150 zł/t, inwestycja po wprowadzeniu opłat będzie wykazywała się jeszcze większą opłacalnością. Oszczędności będą wtedy wynosiły ok. 9500 zł, a prosty czas zwrotu wyniesie 1 rok" – dodaje Bukacz.

(Energia dla firm)

Wyszukiwarka

Prenumerata

 

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem