Od redakcji 7-8/2017

Szanowni Państwo,Okladka
Od nowego roku czasopismo „Elektroinstalator” będzie miało nowego wydawcę. Opiekuńcze skrzydła nad tym najstarszym w branży elektroinstalacyjnej tytułem roztoczyło Wydawnictwo SIGMA-NOT.

Więcej…

Automatyka

Wielofunkcyjny moduł czasowy od PHOENIX CONTACT

20130813phoenix2 160RIF-T3-24UC to wielofunkcyjny, wtykowy moduł czasowy, który umożliwia „przekształcenie" przekaźnika z serii Rifline w przekaźnik czasowy. Moduł oferuje trzy funkcje czasowe: opóźnione załączenie, odmierzanie nastawionego czasu działania i generatora impulsów.

Ponadto został wyposażony w 4 zakresy czasowe między 0,5 s i 100 min. Wybór podstawowego zakresu czasowego i funkcji czasowej umożliwiają przełączniki DIP, a dokładne ustawienie realizowane jest potencjometrem. Monitorowania stanu łączeniowego i wskazanie nieprawidłowych ustawień umożliwia dioda LED. We wtykowy moduł czasowy, pracujący z napięciem wejściowym 24 V AC/DC mogą być wyposażone gniazda przekaźnikowe od RIF-1 do RIF-4 nowego systemu przekaźników Rifline.
(PHOENIX CONTACT)

Sterownik GSM GRM-10

2013-06-53Sterownik GSM GRM-10 umożliwia bezpieczne i komfortowe sterowanie automatyką zainstalowaną w budynku za pomocą telefonu komórkowego. Jest on elementem systemu bezprzewodowego sterowania EXTA FREE, pozwalającego na realizację nowoczesnych instalacji elektrycznych niskim kosztem. Dzięki bezprzewodowej strukturze, system można zainstalować niemalże w każdym budynku bez konieczności modyfikacji istniejącego okablowania.

Więcej...

Przełącznik ethernetowy zgodny z IEC 61850

20130618phoenixswitch160Firma PHOENIX CONTACT oferuje nowy przełącznik ethernetowy zgodny z normą IEC 61850 i IEEE 1613. Niezarządzalny przełącznik FL SWITCH 1008E wyposażono w 8 portów z gniazdem RJ45 i prędkością transmisji 10/100 Mbps.
Dodatkowe funkcje jak autokrosowanie, redundantne zasilanie, styk alarmowy, temperatura pracy od -40 do 70ºC sprawiają, że urządzenie można stosować w wymagających instalacjach. Dzięki wysokiej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, zgodne z normą IEC 61850, przełącznik przeznaczony jest do komunikacji pomiędzy urządzeniami w systemach elektroenergetycznych.

(PHOENIX CONTACT)

Lean Automation – koncepcja, która zmienia świat

     Trzonem fi lozofi i Lean jest identyfi kacja i eliminacja każdej formy marnotrawstwa. Przez marnotrawstwo należy rozumieć każdą czynność, która jest wykonywana podczas produkcji, a która nie przynosi użytecznego wkładu. Rozróżniana jest tutaj nadmierna obróbka, zbędny ruch i transport, oczekiwanie, nadprodukcja, wady oraz niewykorzystany potencjał.

 

 

2013-04-42-1

 

 

     Obszar zasilania w energię elektryczną w sektorze budowy maszyn ma olbrzymi potencjał do optymalizacji, a tym samym oszczędności, które fi rma EATON zidentyfi kowała oraz przeanalizowała wspólnie ze swoimi partnerami.

     Wynikiem prac badawczych jest wytyczający nowe standardy kierunek rozwoju – od zoptymalizowania łączenia komponentów do zoptymalizowanej automatyki (ang. „From Lean Connectivity to Lean Automation”). Firma EATON już dzisiaj odnotowuje sukcesy w obszarach wdrażania koncepcji Lean Automation. Pozytywne efekty uzyskane dzięki integracji nowych technologii są widoczne w całym łańcuchu produkcyjnym – od decyzji o rozpoczęciu inwestycji, poprzez planowanie, prace projektowo-badawcze, produkcję, uruchomienie aż po bezawaryjne użytkowanie i serwis. Oferowana przez fi rmę EATON technologia jest otwarta i pozwala na korzystanie z szerokiej gamy produktów fi rm partnerskich.

 

 

2013-04-42-2

Rys. 1. Uzyskane oszczędności przy wykorzystaniu koncepcji Lean Automation

 

 

Lean Automation

     Koncepcja Lean Automation wykorzystuje metodologię Lean w zakresie inżynierii i automatyzacji procesów. Zgodnie z tą ideą tradycyjne rozbudowane oprzewodowanie szafy sterowniczej zostało zastąpione taśmą łączeniową. Dodatkowo standardowe komponenty szaf sterowniczych zostały wyposażone w elementy sztucznej inteligencji, dzięki czemu zyskały zdolność diagnostyki i komunikacji. Pozwoliło to wyeliminować zbędne komponenty, takie jak choćby moduły we/wy czy moduły styków pomocniczych, jednocześnie zmniejszając koszty wytwarzania i utrzymania ruchu. Stało się to możliwe dzięki dwóm technologiom opracowanym przez fi rmę EATON: SmartWire-DT oraz HMI/PLC.

     SmartWire-DT to nowe podejście do budowania szaf sterowniczych. Pozwala ono na zastąpienie oprzewodowania poszczególnych elementów szafy, umożliwiając bezpośrednie połączenie pomiędzy sterownikiem głównym, a wykonawczymi elementami układu. Dzięki technologii HMI/PLC fi rma EATON łączy w jednym panelu operatorskim funkcje wizualizacyjne, funkcje sterowania aplikacją oraz zintegrowany interfejs do SmartWire-DT.

 

 

2013-04-43-1

Rys. 2. Klasyczny sterownik PLC został zastąpiony panelem dotykowym z wbudowanym sterownikiem PLC. Moduł gateway nie jest już potrzebny, gdyż linia SmartWire-DT jest podłączona bezpośrednio do HMI/ PLC. Dane procesowe pochodzące z rozruszników silnikowych, takie jak prąd silnika, obciążenie termiczne silnika, stany łączeniowe i przyczyny wyzwolenia są przekazywane do HMI/PLC za pomocą SmartWire-DT. Serwonapędy, przemienniki częstotliwości oraz komponenty hydrauliczne są zintegrowane poprzez sieć przemysłową. Elastyczna architektura redukuje zarówno przestoje jak i czasy napraw.

 

 

     (...)

 

Jacek Zarzycki
Product Manager
EATON ELECTRIC Sp. z o.o.

 

Pełna wersja artykułu w 05/2013

 

Mikromaszyny w automatyce (2)

     W drugiej części artykułu o stosowanych w automatyce mikromaszynach opisujemy pozostałe elektryczne maszynowe elementy automatyki – silniki. Zalicza się je do przetworników energii. Można w nich wyróżnić silniki wykonawcze, sterowane częstotliwościowo silniki synchroniczne czy też silniki krokowe.

Więcej...

MB Diode i MB Redundancy Balance – profilaktyka nieplanowanych przestojów

37Nieplanowany postój maszyn wiąże się często ze znacznymi kosztami. Konstruktorzy starają się zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, korzystając z rozwiązań, które podnoszą bezpieczeństwo i produktywność maszyn i urządzeń. Jednym z takich rozwiązań jest oferowany przez MURRELEKTRONIK redundantny modułMB Diode.

MB Diode odseparowuje i uniezależnia poszczególne źródła zasilania. Moduł ten zapewnia w przypadku awarii jednego zasilacza automatyczne i bezprzerwowe włączenie zasilania rezerwowego bez zakłócenia toku produkcji. W myśl zasady redundancji wszystkie zasilacze połączone są za pomocą jednego lub kilku modułów MB Diode w jeden system zasilania energią elektryczną. Redundantne moduły MURRELEKTRONIK troszczą się nie tylko o natychmiastowe uruchomienie zasilania rezerwowego, ale także informują o awarii poprzez zintegrowane styki bezpośrednio do urządzenia sterującego. Diody LED również wskazują wystąpienie awarii. MB Diode umieszczony jest w kompaktowej obudowie. Podobne obudowy stosowane są także w systemie inteligentnego rozdziału energii elektrycznej MICO. Poprzez system mostków połączyć można ze sobą kilka modułów redundantnych, jak również moduły MICO. Redukuje to znacznie wysiłek i koszty związane z okablowaniem. Złączki zaciskowe umożliwiają łatwe połączenie przewodów o dużych przekrojach.

Nowością jest moduł MB Redundancy Balance, który zapewnia automatyczne równoważenie 50:50 mocy pomiędzy dwoma zasilaczami. Na przykład, jeśli wymagany jest prąd obciążenia 10 A, to moduł zapewnia, że oba zasilacze generują na wyjściu prąd 5 A każdy. Jeśli w jednym ze źródeł zasilania nastąpi awaria, drugie może nadal działać. Jedynym warunkiem jest możliwość dostarczenia prądu znamionowego 10 A przez każdą z jednostek.

W MB Redundancy Balance zastosowano nowoczesną technologię wykorzystującą układy MOSFET. W zależności od prądu wyjściowego i różnicy napięcia wejściowego, zużycie energii jest do 87% mniejsze, niż w przypadku konwencjonalnych układów diodowych.

Zalety rozwiązania MURR ELEK TRO NIK:

  • automatyczne balansowanie obciążenia 50:50;
  • styk sygnałowy dla każdego wejścia;
  • sygnalizacja stanu pracy diodami LED;
  • bardzo małe straty mocy;
  • możliwość mostkowania modułów lub podłączenia ich do MICO;
  • zaciski sprężynowe – szybki montaż;
  • temperatura pracy od -25 do 60°C.

 

Na podstawie materiałów firmy MURRELEKTRONIK

Mikromaszynyw automatyce (1)

Przez pojęcie mikromaszyny rozumie się maszyny elektryczne o mocy znamionowej nie przekraczającej 1100 W przy prędkości obrotowej 1500 obr./min. Wyjątek stanowią silniki tarczowe, niektóre jednofazowe silniki indukcyjne, jednofazowe silniki komutatorowe lub bezstykowe maszyny prądu stałego o mocach przekraczających umowny próg 1100 W. W pierwszej części artykułu opisujemy przetworniki informacji stosowane w automatyce.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem