Od redakcji 3/2018

I oklSzanowni Państwo,

zachęcam do sięgnięcia po 3. numer „Elektroinstalatora”. Przygotowaliśmy w nim wiele ciekawych informacji.

Pojęcie wewnętrzna linia zasilająca (wlz) pojawiło się w polskich przepisach i literaturze ponad 50 lat temu.

Więcej…

Aparatura łączeniowa

Leksykon Aparatów Elektrycznych (15)

W ramach kolejnego artykułu z cyklu Leksykon Aparatów Elektrycznych poświęconego łukowi elektrycznemu i łukowym procesom łączeniowym informujemy o rodzajach komór gaszeniowych. Omówiono w nim komory magnetowydmuchowe/płytkowe, olejowe, pneumatyczne i próżniowe.

 

06Rys. D2.2. Wyłącznik budowy zwartej (compact): 1 – zestyk główny,
2 − komora gaszeniowa
płytkowa, 3 – napęd, 4 – wyzwalacz elektromagnesowy

 

D2. Komory gaszeniowe magnetowydmuchowe/płytkowe [1,2,6]
Komory gaszeniowe płytkowe stosuje się powszechnie w budowie łączników prądu przemiennego niskiego napięcia – w wyłącznikach, rozłącznikach, w tym w stycznikach.
Zwraca się uwagę, że przy płytkach prostych odcinki podzielonego łuku mogą wędrować z różnymi prędkościami i wzajemnie się hamować w wyniku oddziaływań elektrodynamicznych (rys. D2.1a). Ten niekorzystny efekt można wyeliminować stosując płytki w kształcie litery V (rys. D2.1b).
Na kolejnych rysunkach D2.2 i D2.3 podano dalsze przykłady stosowania komór płytkowych w budowie łączników niskonapięciowych: wyłącznika budowy zwartej (tj. typu compact) oraz stycznika elektromagnetycznego. Ten ostatni ma typową budowę współcześnie produkowanych styczników lekkich i średnich. Inne typowe konfiguracje układów zestyków styczników oraz ich elektromagnesów napędowych pokazano na rys. D2.4.
Od styczników wymaga się wysokiej, często wielomilionowej trwałości manewrowej. Uzyskuje się ją stosując m.in. wkładki amortyzujące lub amortyzatory rozpraszające nadmiar energii kinetycznej podczas przestawiania stycznika. Schemat przykładowej zabudowy amortyzatorów podano na rys. D2.5.

 

Więcej...

Automatyczne przełączniki zasilania produkcji ABB

Pewność zasilania jest jednym z najistotniejszych czynników w procesach przemysłowych. Niespodziewana przerwa w zasilaniu może spowodować uszkodzenie urządzeń i wiąże się z kosztami przestojów i ewentualnych remontów. Automatyczne przełączniki zasilania są stosowane w celu wyboru jednego z dwóch źródeł zasilania i przełączania między nimi w przypadku awarii, przeciążenia lub konieczności wykonania konserwacji zasilanych urządzeń.

 

12

 

Automatyczny przełącznik zasilania składa się z przełącznika, napędu silnikowego i sterownika. W przypadku zaburzenia napięcia zasilania podstawowego, po upływie nastawionego opóźnienia linia jest rozłączana. Następnie odbywa się rozruch generatora awaryjnego i po ustabilizowaniu się napięcia w linii rezerwowej załączone zostaje zasilanie rezerwowe. Po powrocie napięcia do wartości znamionowej w linii zasilania podstawowego procedura przełączania również przeprowadzana jest automatycznie.

Od lutego bieżącego roku automatyczne przełączniki zasilania produkcji ABB oferowane są na dwa sposoby. Aparaty na prądy 160-2500 A można kupić w wersji kompletnej okablowanej ze sterownikiem lub (np. w przypadku niejednoczesnego zakupu) przełącznik z napędem silnikowym i sterownik do automatycznego przełączania jako osobne produkty. W przypadku aparatów mniejszych na zakres prądowy 40-125 A możliwy jest tyko drugi wariant zakupu – przełącznik z napędem silnikowym, sterownik i akcesoria łączeniowe jako oddzielne produkty.

W ofercie ABB znajdują się sterowniki w trzech wersjach: OMD200, OMD300 i OMD800 – z wyświetlaczem LCD. Sterowniki OMD mierzą: napięcie w liniach 3-fazowych i 1-fazowych oraz częstotliwość Linii 1 i Linii 2. Sterowniki monitorują: brak napięcia, nadmierne obniżenie lub podwyższenie napięcia, brak fazy, niesymetrię napięć i niewłaściwą częstotliwość. Sterownik OMD800 dodatkowo wykrywa niewłaściwą kolejność faz.

Więcej...

Leksykon Aparatów Elektrycznych (14)

W ramach Leksykonu Aparatów Elektrycznych przedstawiamy kolejny cykl artykułów, tym razem poświęcony łukowi elektrycznemu i łukowym procesom łączeniowym. Poniżej o gaszeniu łuku elektrycznego.

 

07

 

D. Łuk elektryczny i łukowe procesy łączeniowe
D1. Gaszenie łuku elektrycznego [1,2,3,4]

Proces gaszenia łuku elektrycznego prądu przemiennego (na podstawie przebiegu pokazanego na rys D1.1) powinien zachodzić zgodnie z zasadą, wg której należy intensywnie odbierać ciepło od kanału łukowego przed przejściem prądu łuku przez zero, a następnie po przejściu prądu przez zero zapewnić warunki możliwie skutecznej dejonizacji kanału połukowego dla uzyskania dostatecznie szybkiego narastania wytrzymałości powrotnej (napięcia zapłonowego).

Istotne znaczenie w procesie wyłączania prądu przemiennego ma wymuszone przyśpieszenie przechodzenia prądu przez zero w wyniku zaistnienia napięcia łuku różnego od zera oraz bocznikowania przerwy z łukiem przez pojemność zastępczą obwodu.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem