Od redakcji 6/2018

okladkaWedług statystyk Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, przypuszczalnymi przyczynami blisko 4000 pożarów (w tym 2700 w obiektach mieszkalnych) powstających każdego roku w obiektach budowlanych są wady instalacji elektrycznych i elektrycznych urządzeń grzejnych, nieprawidłowa ich eksploatacja oraz elektryczność statyczna.

Więcej…

Aparatura łączeniowa

Nowa generacja wyłączników powietrznych IZMX do 4000 A fi rmy EATON

W tym roku firma EATON planuje wprowadzić do sprzedaży dwa nowe wyłączniki powietrzne serii IZMX zgodne z normą IEC/EN 60947 – IZMX16 do 1600 A oraz IZMX40 do 4000 A. Największą zaletą nowego rozwiązania są niewielkie wymiary przy zachowaniu bardzo wysokich parametrów, tj. prądów znamionowych i wytrzymałości zwarciowej oraz – dzięki rozbudowanym możliwościom komunikacyjnym – przekazywanie wszelkich informacji dotyczących stanu wyłącznika przez protokoły Profibus, Modbus oraz nowość – moduł Ethernet.

 

12Rys. 1. Nowa generacja wyłączników IZMX16 i IZMX40 (seria IZMX)

 

Wyłączniki w nowej serii mają dwa wykonania w zależności od zakresu prądów znamionowych. Pierwszym z nich jest IZMX16 – aparat o prądzie znamionowym od 630 do 1600 A, maksymalnej zdolności łączeniowej Icu przy 440 V AC od 42 do 65 kA i znamionowej odporności na prąd krótkotrwały Icw1sek 42 kA (tablica). Front wyłącznika jest nieznacznie większy od arkusza papieru rozmiaru A4, co umożliwia znaczną redukcję szerokości rozdzielnicy oraz ilości miedzi niezbędnej do oszynowania aparatu. Nowością w ofercie jest drugi w serii wyłącznik IZMX40 o prądzie znamionowym od 800 do 4000 A w rozmiarze standardowych aparatów o prądzie znamionowym do 3200 A. Zdolność łączeniowa wyłącznika IZMX40 to od 66 do 105 kA, przy Icw1sek od 66 do 85 kA (tablica). Oba aparaty dostępne będą w wersjach 3- i 4-biegunowych, w wykonaniu stacjonarnym i wysuwnym.

 

Więcej...

Leksykon Aparatów Elektrycznych (15)

W ramach kolejnego artykułu z cyklu Leksykon Aparatów Elektrycznych poświęconego łukowi elektrycznemu i łukowym procesom łączeniowym informujemy o rodzajach komór gaszeniowych. Omówiono w nim komory magnetowydmuchowe/płytkowe, olejowe, pneumatyczne i próżniowe.

 

06Rys. D2.2. Wyłącznik budowy zwartej (compact): 1 – zestyk główny,
2 − komora gaszeniowa
płytkowa, 3 – napęd, 4 – wyzwalacz elektromagnesowy

 

D2. Komory gaszeniowe magnetowydmuchowe/płytkowe [1,2,6]
Komory gaszeniowe płytkowe stosuje się powszechnie w budowie łączników prądu przemiennego niskiego napięcia – w wyłącznikach, rozłącznikach, w tym w stycznikach.
Zwraca się uwagę, że przy płytkach prostych odcinki podzielonego łuku mogą wędrować z różnymi prędkościami i wzajemnie się hamować w wyniku oddziaływań elektrodynamicznych (rys. D2.1a). Ten niekorzystny efekt można wyeliminować stosując płytki w kształcie litery V (rys. D2.1b).
Na kolejnych rysunkach D2.2 i D2.3 podano dalsze przykłady stosowania komór płytkowych w budowie łączników niskonapięciowych: wyłącznika budowy zwartej (tj. typu compact) oraz stycznika elektromagnetycznego. Ten ostatni ma typową budowę współcześnie produkowanych styczników lekkich i średnich. Inne typowe konfiguracje układów zestyków styczników oraz ich elektromagnesów napędowych pokazano na rys. D2.4.
Od styczników wymaga się wysokiej, często wielomilionowej trwałości manewrowej. Uzyskuje się ją stosując m.in. wkładki amortyzujące lub amortyzatory rozpraszające nadmiar energii kinetycznej podczas przestawiania stycznika. Schemat przykładowej zabudowy amortyzatorów podano na rys. D2.5.

 

Więcej...

Automatyczne przełączniki zasilania produkcji ABB

Pewność zasilania jest jednym z najistotniejszych czynników w procesach przemysłowych. Niespodziewana przerwa w zasilaniu może spowodować uszkodzenie urządzeń i wiąże się z kosztami przestojów i ewentualnych remontów. Automatyczne przełączniki zasilania są stosowane w celu wyboru jednego z dwóch źródeł zasilania i przełączania między nimi w przypadku awarii, przeciążenia lub konieczności wykonania konserwacji zasilanych urządzeń.

 

12

 

Automatyczny przełącznik zasilania składa się z przełącznika, napędu silnikowego i sterownika. W przypadku zaburzenia napięcia zasilania podstawowego, po upływie nastawionego opóźnienia linia jest rozłączana. Następnie odbywa się rozruch generatora awaryjnego i po ustabilizowaniu się napięcia w linii rezerwowej załączone zostaje zasilanie rezerwowe. Po powrocie napięcia do wartości znamionowej w linii zasilania podstawowego procedura przełączania również przeprowadzana jest automatycznie.

Od lutego bieżącego roku automatyczne przełączniki zasilania produkcji ABB oferowane są na dwa sposoby. Aparaty na prądy 160-2500 A można kupić w wersji kompletnej okablowanej ze sterownikiem lub (np. w przypadku niejednoczesnego zakupu) przełącznik z napędem silnikowym i sterownik do automatycznego przełączania jako osobne produkty. W przypadku aparatów mniejszych na zakres prądowy 40-125 A możliwy jest tyko drugi wariant zakupu – przełącznik z napędem silnikowym, sterownik i akcesoria łączeniowe jako oddzielne produkty.

W ofercie ABB znajdują się sterowniki w trzech wersjach: OMD200, OMD300 i OMD800 – z wyświetlaczem LCD. Sterowniki OMD mierzą: napięcie w liniach 3-fazowych i 1-fazowych oraz częstotliwość Linii 1 i Linii 2. Sterowniki monitorują: brak napięcia, nadmierne obniżenie lub podwyższenie napięcia, brak fazy, niesymetrię napięć i niewłaściwą częstotliwość. Sterownik OMD800 dodatkowo wykrywa niewłaściwą kolejność faz.

Więcej...

Leksykon Aparatów Elektrycznych (14)

W ramach Leksykonu Aparatów Elektrycznych przedstawiamy kolejny cykl artykułów, tym razem poświęcony łukowi elektrycznemu i łukowym procesom łączeniowym. Poniżej o gaszeniu łuku elektrycznego.

 

07

 

D. Łuk elektryczny i łukowe procesy łączeniowe
D1. Gaszenie łuku elektrycznego [1,2,3,4]

Proces gaszenia łuku elektrycznego prądu przemiennego (na podstawie przebiegu pokazanego na rys D1.1) powinien zachodzić zgodnie z zasadą, wg której należy intensywnie odbierać ciepło od kanału łukowego przed przejściem prądu łuku przez zero, a następnie po przejściu prądu przez zero zapewnić warunki możliwie skutecznej dejonizacji kanału połukowego dla uzyskania dostatecznie szybkiego narastania wytrzymałości powrotnej (napięcia zapłonowego).

Istotne znaczenie w procesie wyłączania prądu przemiennego ma wymuszone przyśpieszenie przechodzenia prądu przez zero w wyniku zaistnienia napięcia łuku różnego od zera oraz bocznikowania przerwy z łukiem przez pojemność zastępczą obwodu.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem