Od redakcji 7-8/2017

Szanowni Państwo,Okladka
Od nowego roku czasopismo „Elektroinstalator” będzie miało nowego wydawcę. Opiekuńcze skrzydła nad tym najstarszym w branży elektroinstalacyjnej tytułem roztoczyło Wydawnictwo SIGMA-NOT.

Więcej…

Aparatura łączeniowa

Styczniki firmy CHINT

     Styczniki fi rmy CHINT, podobnie jak i inne produkty tej fi rmy, przebadane zostały przez czołowe światowe laboratoria, uzyskując odpowiednie certyfi katy. Kontrola procesu produkcyjnego, stosowanych materiałów, współpraca z renomowanymi dostawcami surowców na całym świecie oraz szczególna dbałość o walory konstrukcyjne gwarantują niezawodną pracę i wysoką jakość wyrobów.

Więcej...

Leksykon aparatów elektrycznych (26)

     Poniżej publikujemy ostatni artykuł z cyklu poświęconego klasyfi kacji, badaniom i diagnozowaniu stanu oraz niezawodności aparatów elektrycznych. Także podstawom projektowania i ich doboru, łukowym procesom łączeniowym i właściwościom konstrukcyjnym tych urządzeń. W niniejszym artykule zamieszczono informację o pneumatycznych, próżniowych i sześciofl uorkowych wyłącznikach SN.

Więcej...

Wyłączniki nadprądowe NOARK Electric

Oferta wyłączników nadprądowych firmy NOARK Electric składa się z aparatów przeznaczonych dla aplikacji prądu przemiennego typu Ex9BN (o znamionowej zwarciowej zdolności łączeniowej Icn=6 kA) oraz typu Ex9BH (Icn=10 kA). Rozszerzeniem oferty są aparaty prądu stałego typu Ex9BD (Icu=10 kA)oraz specjalne wyłączniki niespolaryzowane typu Ex9BP (–H, Icu=10 kAoraz –N, Icu=6 kA) przeznaczone dla fotowoltaiki. Do wszystkich typów aparatów dostępne są wspólne akcesoria, takie jak: styki pomocnicze, styki wyzwolenia oraz wyzwalacze napięciowe.


Wyłącznik – zgodnie z definicją – jest łącznikiem elektrycznym przystosowanym do załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w normalnych warunkach pracy obwodu oraz prądu przetężeniowego. Wbudowany wyzwalacz termiczny jest dostosowany do ochrony instalacji przed przeciążeniem, wyzwalacz elektro-magnetyczny zapewnia ochronę przed skutkami zwarcia oraz ochronę ludzi przed porażeniem. Aparaty te, zbudowane zgodnie z normą IEC/EN 60898-1 są przeznaczone do zabezpieczania instalacji domowych, biur i budynków użytku publicznego, czyli miejsc gdzie do obsługi instalacji nie jest wymagana wykwalifikowana osoba. Norma dla takich urządzeń wprowadza pewne ograniczenia techniczne, takie jak maksymalny prąd znamionowy do 125 A, czy też zdolność zwarciowa do 25 kA. Wyłączniki w pozycji wyłączonej zapewniają odpowiednią izolację, umożliwiając bezpieczną pracę np. przy modernizacji instalacji. Przywołana wcześniej norma stawia przed tymi zabezpieczeniami wyjątkowo trudne kryteria testów i badań. Aparaty te, właśnie ze względu na możliwość użytkowania przez osoby niepoinstruowane, muszą być odporne na zachowania nie zawsze do końca zgodne z „elektryczną logiką”. Przykładowo dla zbadania znamionowej zwarciowej zdolności łączeniowej, aparat załącza się na zwarcie kilkukrotnie, bez przerw, symulując w ten sposób próby załączenia aparatu na zwarcie przez nieuświadomionych użytkowników.

14

Rys.1

 

Charakterystyki wyłączników nadprądowych

Jednym z podstawowych parametrów określających wyłączniki nadprądowe jest ich typ charakterystyki wyzwalania (rys. 1). Wyzwalacz termiczny dla każdej z charakterystyk jest identyczny, natomiast wyzwalacze zwarciowe dla odpowiednich typów B, C, D cechują różne krotności zadziałania, przy czym wyróżnia się zawsze dwie krotności prądu znamionowego: niezadziałania i zadziałania.

Dla wyzwalacza termicznego (termobimetalowego) wynoszą one odpowiednio 1,13 oraz 1,45xIn, na osi czasu przecinają się z wartością 60 min. Oznacza to, że dla przeciążeń mniejszych niż 1,13xIn i trwających krócej niż 60 min nie przewiduje się wyłączenia obwodu przez wyłącznik. W przypadku przeciążenia trwającego odpowiednio długo i o wartość większą niż 1,45xIn, wyłącznik powinien zareagować i wyłączyć obwód. Ma to głównie znaczenie z punktu widzenia eksploatacji, gdyż w przypadku krótkich przeciążeń np. załączenie czajnika elektrycznego, wyłącznik nie zareaguje, umożliwiając zagotowanie wody. Natomiast gdyby przeciążenie trwało dłużej albo miało większą wartość, wyłącznik automatycznie wyłączy przepływ prądu. Wyzwalacz termiczny ma za zadanie chronić izolację przewodów. Nadmierny przyrost temperatury żyły przewodów powoduje szybkie starzenie się izolacji, co w przyszłości może doprowadzić do jej zniszczenia, a w konsekwencji do wystąpienia pożaru.

15

1. Producent, 2. Typ serii, 3. Typ charakterystyki i prąd znamionowy, 4. Napięcie łączeniowe, 5. Zgodność z normą dla inst. w bud. publicznym i mieszkaniowym, 6. Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa, 7. Najwyższa klasa ograniczania energii, 8. Numer katalogowy, 9. Szczelne okienko, sygnalizacja stanu styków, 10. Symbol jednokreskowy, 11. Dźwignia aparatu, 12. Przetłoczenia zwiększające wytrzymałość mech. tworzywa, 13. Zacisk windowy do 35 mm2, 14. Zacisk pod szynę grzebieniową, 15. Stabilny klips montażowy (przy zasilaniu szyną grzebieniową od dołu, możliwość łatwego wypięcia wyłącznika, bez konieczności wypinania sąsiednich aparatów), 16a. Certyfi kowane przez Instytut Testów Elektrotech. w Pradze, 16b. Oznaczenie CE (deklaracje dostępne w języku polskim), 17a. Szczelna osłona miejsca montażu akcesoriów, 17b. Miejsce na przeklejenie osłony, 18. Nity w pobliżu terminali zwiększają wytrzymałość mech., 19. Instrukcja odizolowania przewodu, 20. Możliwość zaplombowania w stanie załączonym i wyłączonym, 21. Specjalne przetłoczenie na obudowie zwiększające wytrzymałość mech. i poprawiające warunki odprowadzania ciepła, 22. Otwory do montażu akcesoriów pomocniczych.

 

Wyzwalacz zwarciowy (elektromagnetyczny) dla charakterystyki wyzwalania typu B, cechuje krotność prądu niezadziałania o wartości 3, natomiast prądu zadziałania o wartości 5xIn. Oznacza to, dla np. wyłącznika o prądzie znamionowym 10 A, brak natychmiastowej reakcji na chwilowy wzrost wartości prądu o wartości poniżej 30 A, powyżej tej wartości wyłącznik może wyłączyć natychmiast, a po przekroczeniu 50 A musi zadziałać bezzwłocznie. Żaden z aparatów zabezpieczających nie wyłącza w czasie 0 s. By wyzwalacz elektromagnetyczny mógł zadziałać, musi przez niego przepłynąć prąd. Wyłączniki nadprądowe, po przekroczeniu wartości prądu zadziałania wyzwalacza bezzwłocznego wyłączają zwarcie w czasie ok. 10 ms. Można więc określić je jako aparaty ograniczające skutki zwarcia. Na obudowie aparatu można znaleźć symbol cyfry 3, zapisanej w kwadracie, co oznacza, że energia przenoszona przez wyłącznik jest ograniczona maksymalnie do 55 000 A2s.Oferta firmy NOARK Electric zapewnia kompleksowe rozwiązania nie tylko dla aplikacji prądu przemiennego, ale również dla prądu stałego, w tym dla bardzo wymagających aplikacji fotowoltaicznych, w których istnieje konieczność stosowania wyłączników niespolaryzowanych.

 

...pełna wersja artykułu w EI 03/2013

Zabezpieczenia serii Micrologic E w wyłącznikach kompaktowych NSX, NS>630 A oraz wyłącznikach powietrznych Masterpact NT/NW

Wraz z rozwojem techniki zmieniały się urządzenia wykorzystywane do zabezpieczania instalacji elektrycznych. Najpopularniejszymi aparatami służącymi do ochrony przed prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi są wszelkiego rodzaju wyłączniki. W przypadku doboru aparatów niskiego napięcia, niezależnie od tego czy mamy do czynienia z modułowymi wyłącznikami nadprądowymi, wyłącznikami kompaktowymi czy też dużymi wyłącznikami powietrznymi, zawsze priorytetem będzie bezpieczeństwo obwodów oraz selektywność ich działania.

12

 

Rys. 1. Wyłącznik kompaktowy NSX wyposażony w wyzwalacz Micrologic 5.2E

 

Najważniejszym elementem każdego wyłącznika determinującym sposób jego pracy jest wyzwalacz prądowy – przeciążeniowy i zwarciowy. To od niego zależy charakterystyka czasowo-prądowa urządzenia, czyli zdolność reagowania na prądy przetężeniowe. Im bardziej zaawansowana technologicznie konstrukcja tym większy wpływ mamy na dobór określonych parametrów pracy danego aparatu. Najlepiej widać to na przykładzie wyłączników kompaktowych oraz wyłączników powietrznych, gdzie ustawiane przez użytkownika parametry pozwalają na optymalne dopasowanie do potrzeb każdej aplikacji. W dzisiejszych aparatach elektrycznych obok gwarancji bezpieczeństwa coraz silniejszy nacisk jest kładziony również na ich jak najefektywniejsze wykorzystywanie pod kątem energetycznym. A efektywność energetyczna to świadomość tego, ile energii zużywamy i jaka jest jej jakość. Właśnie w tym celu firma SCHNEIDER ELECTRIC stworzyła elektroniczne wyzwalacze serii Micrologic E, które łączą w sobie pewność i wysoką dokładność działania oraz zaawansowane funkcje pomiarowe w przystępnej cenie.

Wyzwalacze serii Micrologic 5E niezależenie od tego, czy zostaną zastosowane w wyłącznikach kompaktowych NSX, czy wyłącznikach powietrznych Masterpact NT/NW − stanowią właściwe połączenie zabezpieczenia selektywnego oraz zaawansowanego analizatora parametrów sieci. Pod względem ochrony naszego układu możemy dobierać takie parametry pracy, jak wartości prądu przeciążeniowego (Ir), zwarciowego krótko zwłocznego (Isd) i bezzwłocznego (Ii) oraz czasów zwłoki dla członu przeciążeniowego (tr) i zwarciowego krótkozwłocznego (tsd). W przypadku pomiarów na bieżąco mamy dostęp do aktualnych (i średnich) wartości prądu, napięcia, częstotliwości, mocy czynnej i biernej, energii oraz cosφ, THD. Możliwość tworzenia alarmów pozawala na ciągłe monitorowanie systemu i informowanie o ewentualnych stanach zagrożenia. Do tego podręczna pamięć, w której przechowywana jest historia 10 ostatnich zdarzeń oraz rozbudowane opcje diagnostyczne sprawiają, że wyłączniki wyposażone w wyzwalacze Micrologic typ E są bezkonkurencyjnymi rozwiązaniami na rynku. Wbudowane w wyzwalaczu przekładniki prądowe maksymalnie upraszczają cały układ i znacząco przyspieszają czas instalacji takiego wyłącznika w rozdzielnicy. Bardzo ciekawą opcją zwłaszcza dla aplikacji, gdzie utrzymanie ruchu ma zasadnicze znaczenie jest informacja podawana przez aparat o stanie zużycia styków głównych. Dzięki temu zawsze wiadomo, kiedy dany wyłącznik należy wymienić.

 

 

13

Rys. 2. Wyzwalacz elektroniczny Micrologic 5.2E do wyłączników kompaktowych NSX

 

 ...pełna wersja artykułu w EI 03/2013

Wyłączniki powietrzne IZMXdo 4000 A firmy EATON

Najważniejszym zabezpieczeniem w każdej rozdzielnicy głównej jest wyłącznik powietrzny. Dzięki zachowaniu wyjątkowo małych gabarytów wyłączniki IZMX16 oraz IZMX40 pasują do każdego projektu do 4000 A, zapewniając zachowanie bardzo wysokich parametrów technicznych oraz zmniejszając szerokość rozdzielnicy, a co za tym idzie ograniczając koszt całej aplikacji. Wszechstronność zastosowań potwierdza integracja z systemami rozdzielnic xEnergy oraz Modan.

 

9a

Rys. 1. Seria IZMX – IZMX16 do 1600 A i IZMX40 do 4000 A

 

9b

Rys. 2. Blok zabezpieczeń Digtrip w IZMX40 z kolorowym wyświetlaczem LCD

 

 


Dobór aparatu

Dobierając aparat do aplikacji, trzeba przede wszystkim zdecydować, czy ma on pełnić funkcję zabezpieczenia przed skutkami prądów przeciążeniowych i zwarciowych, czy wyłącznie rozłączać prądy robocze. W pierwszym przypadku wykorzystuje się wyłączniki powietrzne IZMX16 o zakresie prądów znamionowych 630-1600 Alub IZMX40 w zakresie 800-4000 A, wyposażone w standardzie w blok zabezpieczeń Digitrip. W drugim przypadku dobiera się rozłącznik powietrzny INX16 lub INX40 o prądach znamionowych identycznych jak dla wyłączników. Wszystkie aparaty testowane są zgodnie z normą IEC/EN 60947.Po dobraniu wyłącznika należy określić poziom zaawansowania ochrony bloku zabezpieczeń. Wyzwalacze elektroniczne Digitrip dzielą się na cztery rodzaje w zależności od wymagań kształtowania charakterystyki czasowo-prądowej i uzyskania selektywności z innymi zabezpieczeniami oraz możliwości odczytu prądów, napięć czy możliwości komunikacyjnych:

  • ochrona instalacji – A,
  • ochrona selektywna – V,
  • ochrona uniwersalna – U,
  • możliwości komunikacji

 

10a

 

10b

Rys. 3. Akcesoria wspólne i dedykowane do wyłączników IZMX16 i IZMX40

 

Profibus, Modbus, Ethernet (czteroznakowy wyświetlacz LCD z odczytem prądów),ochrona profesjonalna – P, możliwości komunikacji Profibus, Modbus, Ethernet (kolorowy wyświetlacz LCD, odczyt prądów, napięć, mocy, harmonicznych, itp.).Kolejnym krokiem jest dobór odpowiedniego znamionowego wyłączalnego prądu zwarciowego dla odpowiedniego napięcia łączeniowego Ue. IZMX16 ma zdolności łączeniowe Icu przy 440 V AC od 42 do 65 kA przy stałej znamionowej odporności na prąd krótkotrwały Icw1sek 42 kA. Zdolność łączeniowa wyłącznika IZMX40 wynosi od 66 do 105 kA przy Icw1sek od 66 do 85 kA w zależności od wykonania. Parametry te przedstawiono w tablicy.

Ostatnim etapem przy wyborze wyłącznika jest określenie liczby biegunów (3- lub 4-biegunowy) oraz rodzaju jego zabudowy. Aparaty mogą być montowane stacjonarnie lub w kasecie dla wersji wysuwnej. Niezależnie od sposobu zabudowy, każdy rodzaj aparatu należy dodatkowo doposażyć w odpowiednie przyłącza tylne, które nie są dostarczane w standardzie....pełna wersja artykułu w EI 03/2013

Leksykon aparatów elektrycznych (25)

Rozwiązania konstrukcyjne i własności aparatów elektrycznych są przedmiotem kolejnego artykułu z cyklu Leksykon aparatów elektrycznych. Omówiono w nim generatorowe, magnetowydmuchowe i pełno- oraz małoolejowe wyłączniki średniego napięcia.

Więcej...

Moduł kontroli styczników CMD firmy EATON ELECTRIC

Firma EATON znana jest od lat z produkcji komponentów mających na celu zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa procesów produkcyjnych.W ostatnim czasie rozszerzyła ofertę o moduł do kontroli styczników CMD.

 

12bRys. 1. Moduł do kontroli styczników CMD

 

 

12a

Rys. 2. Sygnalizacja stanów w module CMD

 

 

 

Zasada działania

Moduł CMD (rys. 1) monitoruje stan torów głównych stycznika serii DIL. Dzięki zastosowaniu tego aparatu możliwe jest sprawdzenie, czy styki nie „skleiły się”. Moduł CMD porównuje napięcie na cewce sterującej kontrolowanego stycznika ze stanem torów głównych (rys. 2).Wskazuje również ich niezawodność oraz zgodność ze stykami lustrzanymi, według EN 60947-4-1, arkusz F.W przypadku gdy cewka stycznika nie jest zasilana, a stycznik mimo tego nie „odpuścił”, moduł CMD zamyka styk na swoim wyjściu, powodując wyzwolenie wyłącznika silnikowego, zabezpieczającego obwód silnika. Następuje to poprzez dobudowany do wyłącznika wyzwalacz podnapięciowy.

Moduł CMD dokonuje również samokontroli swoich styków wewnętrznych, wykorzystując styki pomocnicze monitorowanego stycznika. Zachowane jest również wymuszone prowadzenie styków NO i NC, zgodnie z EN 60947-4-1, załącznik L. Styk NC jest przewidziany jako styk lustrzany.

 

Niezawodność układów łączeniowych

Żeby zapewnić niezawodność funkcjonowania całego zestawu, w którego skład wchodzi jeden stycznik i wyłącznik silnikowy, moduł (rys. 3) jest przystosowany jedynie do współpracy z określonymi rodzajami aparatów. CMD może być wykorzystany jedynie w układach ze stycznikami z serii DILEM oraz DILM7 do DILMH2000. Wszystkie styki pomocnicze NC wymienionych styczników są zaprojektowane jako styki lustrzane i mogą być wykorzystany do funkcji monitorujących. Wyłączniki kompaktowe NZM1 do NZM4 lub N1 do N4 mogą być także wykorzystane do ochrony układu, ale pod warunkiem, że wyposaży się je w wyzwalacz podnapięciowy NZM…-XUVL.


...pełna wersja artykułu w EI 03/2013

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem