Od redakcji 2/2018

I okladkaSzanowni Państwo,

W dniu 18 lutego br. obchodziliśmy Dzień Baterii. Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej pokonały w swym rozwoju długą drogę. Począwszy od starożytnych narzędzi dla złotników, poprzez zasilanie podzespołów samochodów, na aparaturze medycznej skończywszy.

Więcej…

Aparatura łączeniowa

Nowe wyłączniki i rozłączniki kompaktowe NOARK Electric

Firma NOARK Electric rozszerza ofertę wyłączników kompaktowych do 800 A. Do sprzedaży wprowadzone będą dwie nowe serie: wielkość M4 do 630 A oraz wielkość M5 do 800 A. Dla wszystkich wyłączników prąd wyłączalny zwarciowy ICS jest równy ICU i w zależności od typu aparatu wynosi od 36 do 150 kA. Kolejną nowością są rozłączniki kompaktowe serii M1 do 125 A, M2 do 250 A oraz M3 do 400 A wykonane zgodnie z normą 60947-3.

 

2013-06-12

 

Nowe wyłączniki kompaktowe wykonane są zgodnie z normą 60947-2 i mają odpowiednie deklaracje zgodności, karty katalogowe oraz instrukcje w języku polskim. Akcesoria dodatkowe, takie jak: napędy obrotowe bezpośrednie, do montażu na elewacji oraz napędy silnikowe dostępne są dla każdej wersji.

Więcej...

Wyłączniki silnikowe serii NS2 firmy CHINT

2013-06-10-1Seria wyłączników silnikowych NS2 to kolejny produkt aparatów niskiego napięcia, wprowadzony przez firmę CHINT Poland na rynek polski. Aparaty NS2 są certyfikowane przez wiodące światowe laboratoria. Ich wysoką jakość zapewnia ścisła kontrola każdego etapu produkcji, a także dostaw surowców.

Wyłączniki silnikowe firmy CHINT to aparaty niskiego napięcia przeznaczone do sterowania oraz zabezpieczenia przed skutkami zwarć i przeciążeń. Są one produkowane na napięcia znamionowe do 690 V. Wszystkie wykonania wyłącznika są zgodne ze stopniem ochrony IP20.

Więcej...

Elastyczność rozwiązań i bezpieczeństwo w rozdzielnicach nn z rozłącznikami SASILplus

Firma JEAN MÜLLER jest od ponad 20 lat producentem rozłączników z bezpiecznikami typu SASIL, a od 2 lat oferuje coraz szerszy program aparatów nowej generacji SASILplus. Rozłączniki te znalazły już zastosowanie w tysiącach rozdzielnic na całym świecie, głównie w takich obiektach jak biurowce, centra handlowe, szpitale, hotele, elektrownie, lotniska, jak też w najróżniejszych gałęziach przemysłu – zwłaszcza w branży chemicznej, motoryzacyjnej i maszynowej. W Polsce przez ostanie kilkanaście lat zainstalowano rozłączniki SASIL w ponad 200 obiektach i zakładach. Rozdzielnice z rozłącznikami SASILplus oferują wiele zalet, których często brakuje przy zastosowaniu innych aparatów.

 

2013-06-06Rozłączniki z bezpiecznikami typu SASILplus

 

Więcej...

Styczniki firmy CHINT

     Styczniki fi rmy CHINT, podobnie jak i inne produkty tej fi rmy, przebadane zostały przez czołowe światowe laboratoria, uzyskując odpowiednie certyfi katy. Kontrola procesu produkcyjnego, stosowanych materiałów, współpraca z renomowanymi dostawcami surowców na całym świecie oraz szczególna dbałość o walory konstrukcyjne gwarantują niezawodną pracę i wysoką jakość wyrobów.

Więcej...

Leksykon aparatów elektrycznych (26)

     Poniżej publikujemy ostatni artykuł z cyklu poświęconego klasyfi kacji, badaniom i diagnozowaniu stanu oraz niezawodności aparatów elektrycznych. Także podstawom projektowania i ich doboru, łukowym procesom łączeniowym i właściwościom konstrukcyjnym tych urządzeń. W niniejszym artykule zamieszczono informację o pneumatycznych, próżniowych i sześciofl uorkowych wyłącznikach SN.

Więcej...

Wyłączniki nadprądowe NOARK Electric

Oferta wyłączników nadprądowych firmy NOARK Electric składa się z aparatów przeznaczonych dla aplikacji prądu przemiennego typu Ex9BN (o znamionowej zwarciowej zdolności łączeniowej Icn=6 kA) oraz typu Ex9BH (Icn=10 kA). Rozszerzeniem oferty są aparaty prądu stałego typu Ex9BD (Icu=10 kA)oraz specjalne wyłączniki niespolaryzowane typu Ex9BP (–H, Icu=10 kAoraz –N, Icu=6 kA) przeznaczone dla fotowoltaiki. Do wszystkich typów aparatów dostępne są wspólne akcesoria, takie jak: styki pomocnicze, styki wyzwolenia oraz wyzwalacze napięciowe.


Wyłącznik – zgodnie z definicją – jest łącznikiem elektrycznym przystosowanym do załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w normalnych warunkach pracy obwodu oraz prądu przetężeniowego. Wbudowany wyzwalacz termiczny jest dostosowany do ochrony instalacji przed przeciążeniem, wyzwalacz elektro-magnetyczny zapewnia ochronę przed skutkami zwarcia oraz ochronę ludzi przed porażeniem. Aparaty te, zbudowane zgodnie z normą IEC/EN 60898-1 są przeznaczone do zabezpieczania instalacji domowych, biur i budynków użytku publicznego, czyli miejsc gdzie do obsługi instalacji nie jest wymagana wykwalifikowana osoba. Norma dla takich urządzeń wprowadza pewne ograniczenia techniczne, takie jak maksymalny prąd znamionowy do 125 A, czy też zdolność zwarciowa do 25 kA. Wyłączniki w pozycji wyłączonej zapewniają odpowiednią izolację, umożliwiając bezpieczną pracę np. przy modernizacji instalacji. Przywołana wcześniej norma stawia przed tymi zabezpieczeniami wyjątkowo trudne kryteria testów i badań. Aparaty te, właśnie ze względu na możliwość użytkowania przez osoby niepoinstruowane, muszą być odporne na zachowania nie zawsze do końca zgodne z „elektryczną logiką”. Przykładowo dla zbadania znamionowej zwarciowej zdolności łączeniowej, aparat załącza się na zwarcie kilkukrotnie, bez przerw, symulując w ten sposób próby załączenia aparatu na zwarcie przez nieuświadomionych użytkowników.

14

Rys.1

 

Charakterystyki wyłączników nadprądowych

Jednym z podstawowych parametrów określających wyłączniki nadprądowe jest ich typ charakterystyki wyzwalania (rys. 1). Wyzwalacz termiczny dla każdej z charakterystyk jest identyczny, natomiast wyzwalacze zwarciowe dla odpowiednich typów B, C, D cechują różne krotności zadziałania, przy czym wyróżnia się zawsze dwie krotności prądu znamionowego: niezadziałania i zadziałania.

Dla wyzwalacza termicznego (termobimetalowego) wynoszą one odpowiednio 1,13 oraz 1,45xIn, na osi czasu przecinają się z wartością 60 min. Oznacza to, że dla przeciążeń mniejszych niż 1,13xIn i trwających krócej niż 60 min nie przewiduje się wyłączenia obwodu przez wyłącznik. W przypadku przeciążenia trwającego odpowiednio długo i o wartość większą niż 1,45xIn, wyłącznik powinien zareagować i wyłączyć obwód. Ma to głównie znaczenie z punktu widzenia eksploatacji, gdyż w przypadku krótkich przeciążeń np. załączenie czajnika elektrycznego, wyłącznik nie zareaguje, umożliwiając zagotowanie wody. Natomiast gdyby przeciążenie trwało dłużej albo miało większą wartość, wyłącznik automatycznie wyłączy przepływ prądu. Wyzwalacz termiczny ma za zadanie chronić izolację przewodów. Nadmierny przyrost temperatury żyły przewodów powoduje szybkie starzenie się izolacji, co w przyszłości może doprowadzić do jej zniszczenia, a w konsekwencji do wystąpienia pożaru.

15

1. Producent, 2. Typ serii, 3. Typ charakterystyki i prąd znamionowy, 4. Napięcie łączeniowe, 5. Zgodność z normą dla inst. w bud. publicznym i mieszkaniowym, 6. Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa, 7. Najwyższa klasa ograniczania energii, 8. Numer katalogowy, 9. Szczelne okienko, sygnalizacja stanu styków, 10. Symbol jednokreskowy, 11. Dźwignia aparatu, 12. Przetłoczenia zwiększające wytrzymałość mech. tworzywa, 13. Zacisk windowy do 35 mm2, 14. Zacisk pod szynę grzebieniową, 15. Stabilny klips montażowy (przy zasilaniu szyną grzebieniową od dołu, możliwość łatwego wypięcia wyłącznika, bez konieczności wypinania sąsiednich aparatów), 16a. Certyfi kowane przez Instytut Testów Elektrotech. w Pradze, 16b. Oznaczenie CE (deklaracje dostępne w języku polskim), 17a. Szczelna osłona miejsca montażu akcesoriów, 17b. Miejsce na przeklejenie osłony, 18. Nity w pobliżu terminali zwiększają wytrzymałość mech., 19. Instrukcja odizolowania przewodu, 20. Możliwość zaplombowania w stanie załączonym i wyłączonym, 21. Specjalne przetłoczenie na obudowie zwiększające wytrzymałość mech. i poprawiające warunki odprowadzania ciepła, 22. Otwory do montażu akcesoriów pomocniczych.

 

Wyzwalacz zwarciowy (elektromagnetyczny) dla charakterystyki wyzwalania typu B, cechuje krotność prądu niezadziałania o wartości 3, natomiast prądu zadziałania o wartości 5xIn. Oznacza to, dla np. wyłącznika o prądzie znamionowym 10 A, brak natychmiastowej reakcji na chwilowy wzrost wartości prądu o wartości poniżej 30 A, powyżej tej wartości wyłącznik może wyłączyć natychmiast, a po przekroczeniu 50 A musi zadziałać bezzwłocznie. Żaden z aparatów zabezpieczających nie wyłącza w czasie 0 s. By wyzwalacz elektromagnetyczny mógł zadziałać, musi przez niego przepłynąć prąd. Wyłączniki nadprądowe, po przekroczeniu wartości prądu zadziałania wyzwalacza bezzwłocznego wyłączają zwarcie w czasie ok. 10 ms. Można więc określić je jako aparaty ograniczające skutki zwarcia. Na obudowie aparatu można znaleźć symbol cyfry 3, zapisanej w kwadracie, co oznacza, że energia przenoszona przez wyłącznik jest ograniczona maksymalnie do 55 000 A2s.Oferta firmy NOARK Electric zapewnia kompleksowe rozwiązania nie tylko dla aplikacji prądu przemiennego, ale również dla prądu stałego, w tym dla bardzo wymagających aplikacji fotowoltaicznych, w których istnieje konieczność stosowania wyłączników niespolaryzowanych.

 

...pełna wersja artykułu w EI 03/2013

Zabezpieczenia serii Micrologic E w wyłącznikach kompaktowych NSX, NS>630 A oraz wyłącznikach powietrznych Masterpact NT/NW

Wraz z rozwojem techniki zmieniały się urządzenia wykorzystywane do zabezpieczania instalacji elektrycznych. Najpopularniejszymi aparatami służącymi do ochrony przed prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi są wszelkiego rodzaju wyłączniki. W przypadku doboru aparatów niskiego napięcia, niezależnie od tego czy mamy do czynienia z modułowymi wyłącznikami nadprądowymi, wyłącznikami kompaktowymi czy też dużymi wyłącznikami powietrznymi, zawsze priorytetem będzie bezpieczeństwo obwodów oraz selektywność ich działania.

12

 

Rys. 1. Wyłącznik kompaktowy NSX wyposażony w wyzwalacz Micrologic 5.2E

 

Najważniejszym elementem każdego wyłącznika determinującym sposób jego pracy jest wyzwalacz prądowy – przeciążeniowy i zwarciowy. To od niego zależy charakterystyka czasowo-prądowa urządzenia, czyli zdolność reagowania na prądy przetężeniowe. Im bardziej zaawansowana technologicznie konstrukcja tym większy wpływ mamy na dobór określonych parametrów pracy danego aparatu. Najlepiej widać to na przykładzie wyłączników kompaktowych oraz wyłączników powietrznych, gdzie ustawiane przez użytkownika parametry pozwalają na optymalne dopasowanie do potrzeb każdej aplikacji. W dzisiejszych aparatach elektrycznych obok gwarancji bezpieczeństwa coraz silniejszy nacisk jest kładziony również na ich jak najefektywniejsze wykorzystywanie pod kątem energetycznym. A efektywność energetyczna to świadomość tego, ile energii zużywamy i jaka jest jej jakość. Właśnie w tym celu firma SCHNEIDER ELECTRIC stworzyła elektroniczne wyzwalacze serii Micrologic E, które łączą w sobie pewność i wysoką dokładność działania oraz zaawansowane funkcje pomiarowe w przystępnej cenie.

Wyzwalacze serii Micrologic 5E niezależenie od tego, czy zostaną zastosowane w wyłącznikach kompaktowych NSX, czy wyłącznikach powietrznych Masterpact NT/NW − stanowią właściwe połączenie zabezpieczenia selektywnego oraz zaawansowanego analizatora parametrów sieci. Pod względem ochrony naszego układu możemy dobierać takie parametry pracy, jak wartości prądu przeciążeniowego (Ir), zwarciowego krótko zwłocznego (Isd) i bezzwłocznego (Ii) oraz czasów zwłoki dla członu przeciążeniowego (tr) i zwarciowego krótkozwłocznego (tsd). W przypadku pomiarów na bieżąco mamy dostęp do aktualnych (i średnich) wartości prądu, napięcia, częstotliwości, mocy czynnej i biernej, energii oraz cosφ, THD. Możliwość tworzenia alarmów pozawala na ciągłe monitorowanie systemu i informowanie o ewentualnych stanach zagrożenia. Do tego podręczna pamięć, w której przechowywana jest historia 10 ostatnich zdarzeń oraz rozbudowane opcje diagnostyczne sprawiają, że wyłączniki wyposażone w wyzwalacze Micrologic typ E są bezkonkurencyjnymi rozwiązaniami na rynku. Wbudowane w wyzwalaczu przekładniki prądowe maksymalnie upraszczają cały układ i znacząco przyspieszają czas instalacji takiego wyłącznika w rozdzielnicy. Bardzo ciekawą opcją zwłaszcza dla aplikacji, gdzie utrzymanie ruchu ma zasadnicze znaczenie jest informacja podawana przez aparat o stanie zużycia styków głównych. Dzięki temu zawsze wiadomo, kiedy dany wyłącznik należy wymienić.

 

 

13

Rys. 2. Wyzwalacz elektroniczny Micrologic 5.2E do wyłączników kompaktowych NSX

 

 ...pełna wersja artykułu w EI 03/2013

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem