Od redakcji 7-8/2017

Szanowni Państwo,Okladka
Od nowego roku czasopismo „Elektroinstalator” będzie miało nowego wydawcę. Opiekuńcze skrzydła nad tym najstarszym w branży elektroinstalacyjnej tytułem roztoczyło Wydawnictwo SIGMA-NOT.

Więcej…

Nowa seria ograniczników przepięć firmy ETI Polam

1Jedną z nowości jakie firma ETI Polam zaprezentowała na zeszłorocznych targach ENERGETAB, były modułowe kombinowane ograniczniki przepięć o fabrycznej nazwie ETITEC S B. Są to ograniczniki warystorowe zawierające element ucinający napięcie – iskiernik.

Współczesne rozbudowane instalacje elektroenergetyczne powinny dostarczać odbiorcom energię elektryczną o ustalonych parametrach w sposób niezawodny i całkowicie bezpieczny. Rozwój cywilizacyjny powoduje, że społeczeństwo coraz bardziej jest uzależnione od urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których napięcie znamionowe jest coraz niższe, a ich odporność na gwałtowny wzrost napięcia – przepięcie jest niewielka.

Przepięcia w instalacji zasilającej mogą być skutkiem:

  • załączania i wyłączania odbiorników o dużej mocy – zwłaszcza o charakterze indukcyjnym i pojemnościowym (tzw. przepięcia łączeniowe zwane również wewnętrznymi),
  • wyładowania atmosferycznego do sieci zasilającej obiektu, albo w bliskiej odległości od obiektu (tzw. przepięcia atmosferyczne).

W przypadku bezpośredniego trafienia przez piorun w obiekt, wartości szczytowe napięć indukowanych w niektórych przewodach instalacji ułożonych wewnątrz budynku mogą osiągnąć wartości od kilku do kilkudziesięciu kV, podczas gdy odporność na przepięcia nowoczesnych urządzeń elektronicznych nie przekracza zwykle 1,5 kV.

Tak więc posiadacze kosztownego sprzętu np. systemu informatycznego muszą być świadomi istniejącego zagrożenia i powinni stosować techniczne środki zaradcze. Takimi aparatami modułowymi służącymi do ochrony instalacji elektroenergetycznych przed skutkami przepięć zarówno wewnętrznych jak i atmosferycznych są ograniczniki przepięć – nowej serii ETITEC S B (rys. 1).

Uwzględniając występujące zagrożenia oraz wymagane poziomy ochrony przepięciowej, ograniczniki przeznaczone do montażu w instalacji elektrycznej o napięciu do 1000 V, 50/60 Hz, podzielono na kilka typów (klas próby).

Przeznaczenie ograniczników przepięć poszczególnych typów oraz miejsca ich montażu zestawiono w tablicy 1.

2
W normie PN-EN 61643-11: 2013-06 - wersja angielska – (Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia – Wymagania i metody badań) zdefiniowano próby (testy), jakim poddawane są ograniczniki przepięć na trzy klasy jako próby klasy I, II i III. Próby te polegają na testowaniu ograniczników przez producentów lub przez jednostki badawcze odpowiednią wartością prądu wyładowczego i odpowiednio zdefiniowanym kształcie impulsu testującego lub odpowiednio zdefiniowanym impulsem napięciowym. I tak ograniczniki przepięć:

  • typ 1 podlegają testowi klasy I– tzn. prądem wyładowczym impulsowym Iimp o kształcie udaru 10/350 µs (odpowiada to bezpośredniemu oddziaływaniu prądu piorunowego),
  • typ 2 podlegają testowi klasy II – tzn. prądem wyładowczym Imax o kształcie 8/20 µs (odpowiada to pośredniemu oddziaływaniu prądu piorunowego, lub obniżonego za pomocą ograniczników Typ 1) lub przepięciom łączeniowym,
  • typ 3 podlegają testowi klasy III – tzn. takim samym prądem In o kształcie 8/20 µs co ograniczniki Typ 2 (klasy II) oraz dodatkowo impulsowi napięciowemu U o kształcie 1,2/50 µs.

Graniczny prąd udarowy Imax i Iimp – są to maksymalne wartości prądu udarowego, który może być odprowadzony do uziemienia przez ogranicznik przepięć w czasie jego zadziałania:

  • Imax – oznacza maksymalną wartość prądu wyładowczego o kształcie 8/20 µs i ma zastosowanie do ograniczników klasy II – Typ 2,
  • Iimp – oznacza maksymalną wartość prądu udarowego o kształcie 10/350 µs i ma zastosowanie do ograniczników klasy I – Typ 1.

(...)

Roman Kłopocki
Product manager ETI Polam Sp. z o.o.


Pełna wersja artykułu w EI 3/2016 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem