elektroinstalator.com.pl

Sieci 5G dla przemysłu 4.0

2W dniach 4–5 marca 2019 r. w Warszawie odbyło się 11 Forum Gospodarcze TIME. Ponad 700 uczestników, w tym liderzy rynku ICT, ministrowie, przedstawiciele izb gospodarczych, instytucji naukowych, badawczych, jak i kadry zarządzającej największych firm branży ICT debatowało na temat warunków oraz koniecznych zmian dla rozwoju sieci 5G i przemysłu 4.0.

Wszyscy są zgodni, że postęp techniczny i technologiczny wymaga przyspieszenia ujednolicania prawa gospodarczego istotnego dla harmonijnej cyfryzacji europejskiego obszaru gospodarczego. Szczególne znaczenie w tym procesie ma włączenie w rozwój przemysłu i gospodarki 4.0 małych i średnich przedsiębiorstw, które ostatecznie zdecydują o tempie i skali transformacji.

4Bez sieci 5G trudno mówić o przyspieszeniu rozwoju nowych technologii cyfrowych, a więc również przemysłu 4.0, przemysłowego internetu rzeczy (IoT) i technologii smart city. Jak podkreślił Stefan Kamiński, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji: „Nie będzie Przemysłu 4.0 jeśli nie będzie sieci 5G. Współpraca w tym obszarze jest niezbędna. Dlatego tak ważny jest dialog, który pozwoli na skuteczniejsze działania i na wygaszanie źródeł konfliktów interesów. Cieszymy się, że po raz kolejny udaje się nam zorganizować forum w tak szerokim gronie przedsiębiorstw, zrzeszeń i organizacji przemysłu ICT w Polsce. Ustalając wspólnie plan działania, możemy następnie zwrócić się do władzy ustawodawczej i wykonawczej przedstawiając konkretne propozycje oraz rozwiązania z naszej strony”.

7W tym kontekście zupełnie nowego znaczenia nabiera potrzeba ustanowienia programu budowy odpowiednio gęstej europejskiej sieci światłowodowej, będącej fundamentem sieci 5G. Marek Zagórski, minister Cyfryzacji, podczas otwarcia 11 Forum Gospodarczego TIME zadeklarował, że trwają prace nad rozwiązaniami, które pozwolą szybko i sprawnie wdrożyć sieć 5G w Polsce.

Analiza modeli biznesowych budowy i funkcjonowania sieci światłowodowych powinna być punktem wyjścia do reform, które pozwolą na uruchomienie niezbędnych środków inwestycyjnych. Weryfikacji wymagają wszystkie aspekty budowy i współużytkowania powszechnej sieci światłowodowej. Reorganizacja tego rynku, poczynając od prawa budowlanego, poprzez ekosystem prawny określający prawa i obowiązki wszystkich uczestników rynku, a kończąc na analizie końcowych beneficjentów – to warunki konieczne utrzymania krajów UE w awangardzie przemian technologicznych.

3Z kolei Jadwiga Emilewicz, minister Przedsiębiorczości i Technologii, podczas drugiego dnia Forum TIME zapowiedziała utworzenie Platformy Przemysłu Przyszłości, która ma pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w szybkim tempie przejść transformację cyfrową. Platforma ma budować dobre partnerstwo publiczno-prywatne, będzie integratorem oraz inicjatorem działań na rzecz transformacji przemysłu. Dla jej powołania uchwalono specjalną ustawę, która weszła w życie 9 marca 2019 roku.

Screenshot 2019-03-13 Fotorelacja2019 - 11 Forum Gospodarcze TIME2Ważnym wydarzeniem 11 Forum Gospodarczego TIME było również podpisanie Porozumienia na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie cyfryzacji i nowoczesnych technologii oraz promocji Polski, jako centrum światowych cyfrowych innowacji w ramach inicjatywy Digital Week (Cyfrowy Tydzień). Porozumienie podpisali: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE), Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE), Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Fundacja Digital Poland oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Tworzenie i wykorzystywanie nowoczesnych technik i technologii w życiu oraz biznesie, jak również społeczeństwo posiadające odpowiednie kompetencje cyfrowe to dzisiaj kluczowe elementy innowacyjnej gospodarki. To one stanowią o konkurencyjności państwa na arenie międzynarodowej.

Dyskusje prowadzone w gronie przedsiębiorców przemysłu cyfrowego prowadzą do następujących wniosków:

  • rozwój gospodarczy w najbliższych latach będzie kształtowany przez komercjalizację oprogramowania bazującego na osiągnięciach sztucznej inteligencji i robotyki, co ogólniej można określić jako wejście w epokę technologii „myślenia”,
  • cyfrowa transformacja w produkcji i w obszarze B2B otwiera olbrzymi potencjał dla budowy globalnej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw europejskich, wytwarzających sprzęt umożliwiający cyfryzację i budowę IoT,
  • usieciowienie i oprogramowanie produktów materialnych będzie ulegać dalszemu pogłębianiu i upowszechnianiu, zatem konieczne jest budowanie warunków zapewniających ich interoperacyjność,
  • wzrost znaczenia powiązań sieciowych powoduje, że regulacje prawne mają coraz większy wpływ na kształt rynku oraz tempo rozwoju technicznego i społecznego,
  • rośnie znaczenie gospodarcze tzw. ekonomii skali, co przekłada się na konieczność tworzenia zunifikowanego prawa w ramach dużych obszarów gospodarczych,
  • rosnąca rola innowacyjności i wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym, spowoduje głębokie zmiany w strukturze zatrudnienia, wymagające innowacyjnych polityk europejskich.

Nagrody 11 Forum GospodarczegoTIME

1Podczas uroczystej Gali 11 Forum GospodarczegoTIME w dniu 4 marca zostały przyznane nagrody dla firm i osób, które szczególnie angażują się w rozwój rynku telekomunikacyjnego, elektronicznego i energetycznego w Polsce i na świecie.

Wśród laureatów firm są: Synerise i Microsoft. Tytuł Ambasadora w obszarze nauki i edukacji otrzymał prof. dr hab. inż. Józef Modelski.

Nagroda Forum Gospodarczego TIME to wyróżnienie przyznawane firmom i osobom, które swoją postawą, pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju rynku ICT. Promują wdrażanie nowoczesnych technologii, wpływają na podnoszenia standardów i jakości oferowanych produktów i usług oraz wspierają innowacyjną transformację branży cyfrowej.

Screenshot 2019-03-13 Fotorelacja2019 - 11 Forum Gospodarcze TIME3Laureaci Nagrody 11 Forum Gospodarczego TIME:

  • W kategorii Polska Firma Roku ICT nagrodę otrzymała firma Synerise za wdrożenie innowacyjnego programu edukacyjnego opartego na sztucznej inteligencji. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały firmy: Atende Software oraz INEA.
  • W kategorii Międzynarodowa Firma Roku ICT nagrodę otrzymała firma Microsoft za rozwój ekosystemu partnerów wdrażających rozwiązania oparte o chmurę obliczeniową. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały firmy: Orange, UPC oraz Siemens.

Tytuł Ambasadora ICT w obszarze nauki i edukacji otrzymał prof. dr hab. inż. Józef Modelski – wybitny specjalista w zakresie radiotechniki, zaangażowany we współpracę przy budowie sieci telefoniki komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych wszystkich generacji. Prof. Modelski brał czynny udział w cyfryzacji sieci szerokopasmowych w Polsce i na świecie. Ma istotny wkład w rozwój telekomunikacji satelitarnej. Posiada tytuł członka Fellow Institute of Electrical and Electronics Engineers. Od 2007 roku jest członkiem korespondentem PAN. Przez 20 lat był dyrektorem Instytutu Radioelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Stworzona przez prof. Modelskiego Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych obchodzi w tym roku 20-lecie.


Organizatorami 11 Forum Gospodarczego TIME wydarzenia są największe izby samorządu gospodarczego – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Digital Poland, Krajowa IzbaKomunikacji Ethernetowej, Fundacja „Teraz Polska”, Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI.

Patronat honorowy nad 11 Forum Gospodarczym TIME objęło Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Digital Europe.

Źródło: KIGEiT


AcyMailing Module