elektroinstalator.com.pl

Dehn Polska zaprasza na szkolenia

dehnguard-aci 0Firma DEHN POLSKA, specjalizująca się w ochronie odgromowej i przepięciowej, zaprasza na nowy cykl bezpłatnych szkoleń, które odbywają się w jej siedzibie przy ul. Wołoskiej 16 w Warszawie. Tematyka szkoleń dotyczy ochrony odgromowej i przepięciowej.

 

TEMATYKA SZKOLEŃ:

Piorunowe połączenia wyrównawcze – SPD typu 1

 • Wymagania dotyczące piorunowych połączeń wyrównawczych wg PN-EN 62305.
 • Wymagania norm serii PN HD 60364 dotyczące doboru i montażu SPD.
 • Kombinowane SPD typu 1 w ofercie firmy DEHN – przegląd oferty.
 • Dobezpieczanie SDP – wymagania w zakresie stosowania zabezpieczeń nadprądowych.
 • Przykłady zastosowań SPD typu 1 do realizacji piorunowych połączeń wyrównawczych (DEHNventil, DEHNbloc, DEHNshield).

dsh-zpSeparowane urządzenie piorunochronne – ochrona nadbudówek dachowych

 • Zapisy normy PN-EN 62305-3 w zakresie rodzajów LPS.
 • Zasady obliczanie odstępów separujących – metoda uproszczona, metoda dokładna.
 • Wykorzystanie modułu DEHN Distance Tool do określania odstępów separujących.
 • Rozmieszczenie i wymiarowanie zwodów pionowych – wykorzystanie modułu DEHN Air-Termination Tool.
 • Przykłady wykonania separowanego LPS z wykorzystaniem systemu DEHNiso-Combi oraz przewodów HVI.

Analiza ryzyka w ochronie odgromowej

 • Wybór klasy ochrony odgromowej w oparciu o zapisy PN-EN 62305.
 • Analiza ryzyka – omówienie zapisów PN EN 62305-2:2009
 • Zmiany wprowadzone przez nową edycję normy PN EN 62305-2:2012.
 • Prezentacja możliwości wykorzystania programu DEHNsupport do analizy ryzyka.

Ochrona odgromowa i przepięciowa mikroinstalacji PV

 • Zagrożenia mikroinstalacji PV: wyładowania piorunowe, przepięcia łączeniowe, przepięcia o częstotliwości sieciowej, zagrożenie pożarowe.
 • Normy i przepisy dotyczące ochrony instalacji PV: strefowa koncepcja ochrony, normy dotyczące ochrony odgromowej serii PN-EN 62305, normy instalacyjne serii 60364, wymagania ubezpieczycieli, zalecenia i wymagania w innych krajach..
 • Ochrona odgromowa w instalacjach PV: analiza ryzyka – wybór klasy LPS, ochrona przed trafieniem bezpośrednim – zwody pionowe, piorunowe połączenia wyrównawcze, przewody odprowadzające – odstęp izolacyjny, uziomy.
 • Ochrona przed przepięciami: strona AC, strona DC, linie przesyłu sygnałów.

Clipboard01Projektowanie i wykonywanie ochrony odgromowej obiektów budowlanych

 • PN-EN 62305-3 – omówienie ogólnych zasad wykonywania urządzeń piorunochronnych.
 • Wymagania normy PN-EN 62561 dotyczące materiałów oraz jakości stosowanych elementów stosowanych do budowy LPS (testy laboratoryjne).
 • Wykonywanie LPS – rozwiązania zawarte w katalogu EB firmy DEHN: oferta uchwytów na dachy różnego rodzaju, oferta uchwytów na ściany, uziomy pionowe i zaciski do uziomów.
 • Zasady kontroli LPS – zapisy PN-EN 62305-3.
 • Najczęstsze błędy projektowe i montażowe związane z wykonywaniem LPS.

Clipboard02Wielostopniowa ochrona przepięciowa w instalacjach elektrycznych nn

 • Strefowa koncepcja ochrony wg zapisów normy PN-EN 62305.
 • Wymagania norm serii PN-HD 60364 dotyczące stosowania SPD w instalacjach elektrycznych nn.
 • Koordynacja energetyczna poszczególnych stopni ochrony (technologia iskiernikowa – współpraca z warystorem).
 • Ochrona urządzeń elektronicznych w budynkach mieszkalnych i biurowych: kryteria doboru i montażu kolejnych stopni SPD, zastosowanie SPD typu 2 i 3.

Zasady ochrony odgromowej i przepięciowej farm fotowoltaicznych

 • Zagrożenia dla instalacji PV spowodowane przez: wyładowania piorunowe, przepięcia łączeniowe, zagrożenie pożarowe.
 • Ochrona paneli PV przed trafieniem bezpośrednim: maszty odgromowe i zwody separowane, wykorzystanie elementów naturalnych.
 • Dobór ograniczników do ochrony obwodów AC i DC, połączenia wyrównawcze.
 • Ochrona przepięciowa obwodów przesyłu sygnałów: zasady doboru ograniczników przepięć do torów sygnałowych, system Life Check – zdalna kontrola stanu SPD.

Więcej informacji

 Źródło: DEHN POLSKA


AcyMailing Module