elektroinstalator.com.pl

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA

Zakończenie 20. Edycji

EUROELEKTRA 20.03.2017

W dniu 20 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA.

Od 20 lat Stowarzyszenie Elektryków Polskich organizuje dla młodzieży szkół średnich Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA. Olimpiada znajduje się w rejestrze olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej. Za organizację Olimpiady odpowiedzialny jest Komitet Główny Olimpiady powoływany przez Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Komitet Główny Olimpiady tworzą głównie nauczyciele akademiccy, między innymi z następujących uczelni: Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz inni specjaliści związani zawodowo z przemysłem elektrotechnicznym. Siedzibą Komitetu Głównego Olimpiady jest Oddział Bydgoski Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Olimpiada jest organizowana jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim. Zawody I stopnia odbywają się w szkołach, zawody II stopnia – w 12 okręgach, a zawody trzeciego stopnień (centralne) to finał olimpiady. Do zawodów I stopnia przystępuje każdego roku ponad 2000 uczniów z ponad 100 szkół z całej Polski.

DSC09287Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA została powołana w 1998 r. na zapotrzebowanie dyrekcji, nauczycieli i uczniów średnich szkół technicznych o profilu elektrycznym i elektronicznym. Przez 12 lat olimpiada rozgrywana była w dwóch grupach tematycznych: elektrycznej i elektronicznej. Od kilku lat, w związku z rozwojem nowych technologii oraz pragnąc zaspokoić oczekiwania uczestników olimpiady, wprowadzono trzecią grupę tematyczną: teleinformatykę. Laureaci i finaliści olimpiady przyjmowani są na wyższe uczelnie techniczne z pominięciem zwykłego postępowania kwalifikacyjnego. Poza tym otrzymują nagrody rzeczowych oraz zaświadczenia zwalniające ich z części pisemnej egzaminu zawodowego kończącego naukę w szkole średniej.

Celem olimpiady jest pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów w dziedzinie elektryki, elektroniki i teleinformatyki oraz lepsze przygotowanie do dalszej nauki w szkołach wyższego stopnia i pracy zawodowej. Olimpiada umożliwia wyłanianie najbardziej uzdolnionej młodzieży i wspieranie jej w dalszym rozwoju zawodowym. Olimpiada sprzyja nawiązywaniu współpracy oraz wymianie doświadczeń między nauczycielami, pracownikami naukowo-dydaktycznymi wyższych uczelni technicznych oraz pracownikami przemysłu.

Podczas trwania olimpiady organizowane się imprezy dodatkowe zwiększające walory merytoryczne olimpiady. Są to prezentacje firm sponsorskich, odczyty tematyczne związane z profilem olimpiady itp. W ostatnich latach uczniowie i nauczyciele mieli okazją zapoznania się z działalnością i produkcją takich firm, jak: Apator Toruń SA, Pojazdy Szynowe PESA SA w Bydgoszczy, Telefonika Kable Sp. z o.o. Zakład w Bydgoszczy, Elektrownie Wodne Sp. z o.o. oraz iQor Global Services Poland Sp. z o.o. W dniu uroczystego zakończenia tegorocznej edycji olimpiady laureaci i finaliści wraz z nauczycielami będą mieli okazje zwiedzić firmę naszego Partnera Branżowego – iQor Global Services Poland.

W tym roku szkolnym poszczególne etapy olimpiady odbyły się w następujących terminach:

8 listopada 2017 r. – zawody szkolne I stopnia,

8 stycznia 2018 r. – zawody okręgowe II stopnia,

16 marca 2018 r.  finał olimpiady zawody III stopnia.

Do pierwszego stopnia olimpiady przystąpiło 2163 uczniów ze 109 szkół z całej Polski. Do drugiego stopnia zakwalifikowało się 561 uczestników (190 w grupie elektrycznej, 224 w grupie elektronicznej i 138 w grupie teleinformatycznej. Miejscem organizacji zawodów okręgowych były następujące miasta:

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Nowy Sącz, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław.

Do finału zakwalifikowano 41 uczniów, w tym 12 w grupie elektrycznej, 14 w grupie elektronicznej i 15 w grupie teleinformatycznej. Tytuł laureata otrzymało 18, a finalisty 10 uczestników olimpiady.

Olimpiada finansowana jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz przez sponsorów i partnerów branżowych.

Źródło: www.euroelektra.edu.pl


AcyMailing Module