elektroinstalator.com.pl

Biblioteka i archiwum SEP otwarte!

SEPW dniu 11 stycznia 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie uroczyście otwarto Centralną Bibliotekę SEP i Centralne Archiwum SEP.

Pierwsza biblioteka SEP powstała w roku 1934 r. w II Rzeczypospolitej. W marcu 1939 r. pożar w Pałacu Kronenberga, gdzie wówczas mieściła się siedziba SEP i biblioteka, oraz późniejsze zniszczenia wojenne spowodowały utratę większości zbiorów. Po wojnie bibliotekę i archiwum stowarzyszenia odtwarzano, głównie dzięki darom prywatnym członków SEP, ale zalanie piwnic Warszawskiego Domu Technika NOT w 2002 r., gdzie mieściły się zbiory, doprowadziło do kolejnej utraty większości zgromadzonych archiwów. Z kolejną inicjatywą utworzenia zbiorów bibliotecznych SEP w kwietniu 2015 r. wystąpił prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak. Zarząd główny stowarzyszenia podjął tę inicjatywę, doprowadzając ją po trzech latach do pomyślnego finału.

Na otwraciu po przedstawieniu historycznych losów obu instytucji wręczono nominacje członkom Rady Programowej Archiwum, której przewodniczył Jerzy Kuciński. Po wręczeniu nominacji prezes SEP zaprosił do wspólnego przecięcia wstęgi prof. Bolesława Orłowskiego, członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej, pracownika naukowego Instytutu Historii Nauki PAN oraz prof. Jerzego Hickiewicza – kierownika Pracowni Historycznej w Opolu.

SEP2Uczestnicy uroczystości zwiedzili pomieszczenia obu instytucji, a następnie wniesiono tort przygotowany specjalnie na tę okazję i wzniesiono okolicznościowy toast z życzeniem, aby tym razem żaden kataklizm nie zakłócił funkcjonowania archiwum i biblioteki stowarzyszenia.

Źródło: SEP

Fot. Krzysztof Woliński


AcyMailing Module