elektroinstalator.com.pl

Stacja wysokich napięć w Czosnowie

PGE Dystrybucja oddała do użytkowania nową stację110/15 kV w Czosnowie. Koszt jej wybudowaniawyniósł 18 mln zł. Nowo powstała stacja w Czosnowie wraz z infrastrukturą sieciową tworzą nowoczesny układ, który znacznie poprawi bezpieczeństwo dostaw energii na całym terenie na północ od Warszawy, a przede wszystkim umożliwi przyłączanie nowych obiektów w tym rejonie.PGE

Węzeł Czosnów to najdroższa i największa inwestycja sieciowa na Mazowszu. PGE Dystrybucja Oddział Warszawa w 2016 r. rozpoczęła budowę Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) Czosnów oraz dwutorowej linii kablowej 110 kV Łomianki-Czosnów, jednotorowej linii kablowej 15 kV i traktu światłowodowego. Dwutorowa linia kablowa 110 kV o długości 14,8 km łączy istniejący GPZ Łomianki z nową stacją w Czosnowie i jest najdłuższym kablem wysokiego napięcia w całym majątku PGE Dystrybucja. Stacja w Czosnowie i odcinek linii kablowej 110 kV do Łomianek to w sumie koszt ok. 69 mln zł, w tym 51 mln zł to koszt linii kablowej. Kolejnym etapem inwestycji w tzw. węźle Czosnów będzie budowa linii wysokiego napięcia z miejscowości Mościska do stacji Łomianki i z Nowego Dworu Mazowieckiego do stacji Czosnów. Szacowana wartość wszystkich planowanych inwestycji związanych z węzłem Czosnów wyniesie ok. 130 mln zł.
W 2017 r. PGE Dystrybucja Oddział Warszawa zrealizuje na Mazowszu zadania inwestycyjne na kwotę ponad 430 mln zł. Z tego na rozbudowę i modernizację sieci oraz przyłączenia nowych obiektów przeznaczy ponad 410 mln zł. Na całym terenie działalności PGE Dystrybucja wyda na programy inwestycyjne w latach 2016–2019 kwotę ok. 7 mld zł.


PGE


AcyMailing Module