elektroinstalator.com.pl

innogy Polska z udziałem ekspertów w VI edycji Akademii Energii im. Lesława Pagi

20170330InnogyAkademia Energii to projekt edukacyjny zainicjowany przez Fundację im. Lesława Pagi, skierowany do młodych osób wiążących swoją przyszłość z branżą energetyczną. Podczas cyklu wykładów, kilkudziesięciu absolwentów i studentów kierunków technicznych, ekonomii, prawa oraz finansów, poznaje praktyczne aspekty funkcjonowania branży energetycznej.

26 marca odbył się jeden z wykładów, zatytułowany „Energia ze słońca - technologia przyszłości", który poprowadził Michał Skorupa, szef projektów fotowoltaicznych w innogy Polska.

4 kwietnia, w ramach uroczystego podsumowania VI edycji Akademii Energii, odbędzie się debata zatytułowana „Przemysł 4.0 w energetyce – szanse i zagrożenia", której jednym z gości będzie Janusz Moroz, Członek Zarządu innogy Polska S.A. ds. Handlu.

Dodatkowo innogy wystawia na giełdzie pracy, w ramach tegorocznej edycji Programu, oferty dostępnych w tym roku staży.

To już trzecia edycja Akademii Energii, w którą wcześniej jako RWE angażuje się innogy Polska. Wierzymy, że nasz czynny udział w tym ważnym przedsięwzięciu przyczyni się do jeszcze lepszego zrozumienia branży, wymiany wiedzy eksperckiej i do zdobywania doświadczenia przez młodych ludzi, którzy wkrótce zasilą kadry sektora energetycznego." – komentuje Janusz Moroz, Członek Zarządu w innogy Polska.

Już po raz trzeci mamy przyjemność współpracować z innogy Polska przy naszym projekcie Akademia Energii. Niezwykle cenimy sobie zaangażowanie i wsparcie ekspertów firmy, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem z młodymi, ambitnymi ludźmi, inspirują ich do poszukiwań innowacyjnych rozwiązań dla rynku energii i oferują zdobycie praktycznych umiejętności w swojej firmie. Mamy nadzieję na dalszą, równie owocną współpracę z innogy Polska – firmą, z którą łączy nas idea ukierunkowania młodego pokolenia na budowę przyszłości gospodarki i tworzenie odpowiedzialnego biznesu" - podkreśla Ewa Paga Prezes Fundacji im. Lesława Pagi.

W Akademii Energii szkolą się studenci trzeciego, czwartego, piątego roku studiów lub absolwenci w wieku do 27 lat. Eksperci dzielący się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem w Akademii Energii, uczestniczą również w spotkaniach, debatach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację Lesława Pagi.

VI edycja Akademii Energii została objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Energii i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Współorganizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych.

 

Informacja prasowa innogy Polska


AcyMailing Module