elektroinstalator.com.pl

6 spotkanie branży fotowoltaicznej w ramach RENEXPO Poland

W dniu 19 października, w ramach Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland odbędzie się organizowana wraz z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki 6. Międzynarodowa Konferencja Fotwoltaiki w Polsce.

20161005renexpoPodczas tegorocznej konferencji będziemy mieli zaszczyt gościć wybitnych ekspertów z branży PV, a w tym m.in.
dr Oliver Schäfer, Prezes SolarPower Europe, (poprzednio EPIA);
dr Pierre Dechamps, Komisja Europejska;
Adrian Kocan, Hanwha Q CELLS GmbH;
dr Henryk Majchrzak, Przewodniczący Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej; Prezes PSE (2010 – 2016);
Mieczysław Koch, Prezes PGE EO;
Artur Michalski, Zastępca Prezesa NFOŚiGW.

Wśród moderatorów konferencji będą redaktorzy najbardziej znanych portali poświęconym m.in. zagadnieniom fotowoltaiki - Bartłomiej Derski, portal wysokienapięcie.pl, Piotr Pająk, portal gramwzielone.pl.

PROGRAM

09:00 – 09:15 Otwarcie Konferencji:

 • Małgorzata Bartkowski, REECO Poland
 • dr Stanisław M. Pietruszko, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PV POLAND)
 • A. Kaźmierski, Dyrektor DEO, Ministerstwo Energii (do potwierdzenia)

09:15 – 11:00 Sesja I. Przyszłość fotowoltaiki. Przewodniczący sesji: dr Stanisław M. Pietruszko

 • Polityka Unii Europejskiej dotycząca odnawialnych źródeł energii, Pierre Dechamps, Komisja Europejska
 • Sytuacja PV w Europie i na świecie dr Oliver Schafer, President of SolarPower Europe, (poprzednio EPIA); również Director for Market Development and Policy firmy SunPower Corporation
 • Rola OZE w bilansowaniu mocy szczytowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), dr Henryk Majchrzak, Przewodniczący Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (WEC); Prezes PSE (2010 – 2015)
 • Ustawa o OZE z 22 czerwca 2016: niejasności i wyzwania, mec. Weronika Pelc, Kancelaria Prawna Wardyński i Wspólnicy
 • Strategia odpowiedzialnego rozwoju a polityka klimatyczna, Dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • Nowelizacja Ustawy o OZE z dn. 22 czerwca 2016, przedstawiciel Ministerstwa Energii (do potwierdzenia)


11:00 – 11:30 Ceremonia otwarcia Targów RENEXPO 2016
11:30 – 13:00 Sesja II. Wspieranie rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Przewodniczący sesji: Piotr Pająk, portal gramwzielone.pl

 • Inwestowanie w PV w świetle znowelizowanej Ustawy o OZE, dr Janusz Teneta, AGH, PV Poland
 • Finansowanie bankowe instalacji PV na przykładzie oferty BOŚ, Anna Żyła, Główny Ekolog BOŚ, Departament Ekologii
 • Net-metering: zasady rozliczania, opomiarowania, obowiązki sprawozdawcze prosumenckich systemów PV. dr Janusz Teneta, AGH, PV Poland
 • Optymalizacja mocy – nowy trend rozwoju instalacji fotowoltaicznych, Michał Marona, SolarEdge
 • Rozwój rynku PV i Microgeneration Certification Scheme w Wielkiej Brytanii, Jonathan Selwyn, President, Solar Trade Association (STA).


13:00 - 14:00 Przerwa - lunch
14:00 – 15:45 Sesja III. Dążenie do zrównoważonego rozwoju rynku PV w Polsce.  Przewodniczący sesji: dr Janusz Teneta, AGH, PV Poland; dr Tadeusz Żdanowicz, Politechnika Warszawska, PV Poland

 • Niezawodność: kluczowe zagadnienie dla bezpiecznego inwestowania w fotowoltaikę, Adrian Kocan Hanwha Q CELLS GmbH
 • Systemy PV – zagrożenia związane z brakiem poprawnego wykonania i konserwacji instalacji, Emil Cwalina, Eco Technologies
 • Odbiór i konserwacja systemów fotowoltaicznych przyłączonych do sieci energetycznej. Prezentacja protokołu odbioru, Tadeusz Żdanowicz, Politechnika Wrocławska; PV Poland
 • Certyfikacja instalatorów systemów OZE i akredytacja ośrodków szkoleniowych, Paweł Smoliński, Urząd Dozoru Technicznego
 • Korzyści wynikające z monitoringu instalacji fotowoltaicznych, Paweł Jeliński, SolarLog
 • Program Certyfikowania Mikroźródeł OZE (PCM) gwarancją jakości i bezpieczeństwa pracy systemów PV, dr S. M. Pietruszko, PV POLAND

15:45 – 17:00 Panel dyskusyjny - Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Moderator: Bartłomiej Derski, portal wysokienapięcie.pl,

 

Zapraszamy serdecznie!


AcyMailing Module