elektroinstalator.com.pl

Kolejne laboratorium sieci EduNet już otwarte

Czwarte laboratorium EduNet w PolsceCzwarte laboratorium EduNet w Polsce zostało uroczyście otwarte na Wojskowej Akademii Technicznej. Jest to kolejna uczelnia w Polsce, gdzie studenci mają możliwość kształcenia się na nowoczesnym sprzęcie dostarczonym przez PHOENIX CONTACT.

Dzięki nawiązanej współpracy Phoenix Contact wyposażyła laboratorium, wspólnie opracowała program nauczania, jak również przeszkoliła kadrę uniwersytecką w centrum kompetencyjnym w Niemczech.

EduNet stanowi platformę, która jest wykorzystywana do przekazywania wiedzy pomiędzy uczestniczącymi w projekcie uniwersytetami i firmą PHOENIX CONTACT. Celem jest prowadzenie wspólnych laboratoriów oraz uproszczenie i promocja wymiany studentów i kadry profesorskiej.

„Urządzenia przekazane w ramach EduNet w znaczący sposób rozszerzają zaplecze sprzętowe Laboratorium Zespołu Mechatroniki z zakresu sterowników PLC, wykorzystywane w nauczaniu przyszłych absolwentów uczelni" – powiedział dziekan wydziału prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński.

Uczestnicy projektu postrzegają inicjatywę jako inwestycję na przyszłość. Uczestnicząc aktywnie w sieci EduNet uniwersytety mają szansę na poprawę swojego wyposażenia i kwalifikacji. Studenci mogą pracować nad wspólnymi projektami podczas studiów za granicą na uniwersytetach partnerskich. Ponadto sieć zapewnia firmie PHOENIX CONTACT możliwość znalezienia nowych partnerów na uniwersytetach i w firmach.

od prawej Dziekan wydziału prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński,  Kierownik Katedry Mechatroniki prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt, Maciej Merek – prezes PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

W uroczystości otwarcia Laboratorium Systemów Sterowania w sieci EduNet wzięli udział przedstawiciele Firmy, władze Uczelni i wykładowcy Wojskowej Akademii Technicznej.

Obecnie PHOENIX CONTACT w ramach projektu EduNet współpracuje z wieloma uczelniami na całym świecie. Wśród krajów, w których EduNet rozpoczął współpracę na uniwersytetach są: Niemcy, Turcja, Węgry, Austria, Chiny, Kanada, Czechy – łącznie 85 członków w 25 krajach.

(PHOENIX CONTACT)


AcyMailing Module