Od redakcji 5/2020

ELektroinstalator5 2020 okl internet1Szanowni Państwo,

Łazienki i prysznice to obszary wysokiego ryzyka, dlatego wymagane środki ostrożności są odpowiednio rygorystyczne, a przepisy surowsze niż te dotyczące większości innych pomieszczeń. Środki ostrożności stosowane w łazienkach są oparte na: wytyczeniu stref, w których umieszczenie sprzętu elektrycznego jest ograniczone lub zabronione, ścisłym przestrzeganiu wymagań określonych dla każdej strefy, ustanowieniu połączenia ekwipotencjalnego między wszystkimi zewnętrznymi częściami metalowymi w danych strefach.

Więcej…

III Kongres Elektryki Polskiej

IMG 1612 maleZ udziałem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskieg oraz prof. Andrzeja Zybertowicza rozpoczął się w dniu 2 kwietnia 2019 r. w Warszawie III Kongres Elektryki Polskiej. Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) to największe i jedno z najstarszych stowarzyszeń naukowo-technicznych sfederowanych w Naczelnej Organizacji Technicznej, które w 2019 r. obchodzi 100-lecie działalności. III Kongres Elektryki Polskiej, który odbywa się pod hasłem „Elektryka. Edukacja. Przemysł, Stowarzyszenie”, to jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych w roku 100-lecia SEP.

Po powitaniach i wystąpieniu ministra K. Tchórzewskiego, który przedstawił najważniejsze problemy i wyzwania stojące przez polską energetyką, wykład „Polska w obliczu cyfrowego wyścigu zbrojeń” wygłosił prof. A. Zybertowicz. Następnie Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, przedstawił, dzieląc się z uczestnikami Kongresu swoimi refleksjami, prezentację „Rozwój elektroenergetyki w perspektywie do 2040 r.”. Z kolei „Stowarzyszenie Elektryków Polskich w okresie 100 lat działalności – wkład w rozwój nauki, techniki i gospodarki” było tematem wystąpienia prezesa SEP dr inż. Piotra Szymczaka.

„JIMG 1565 maleednym z głównych celów Kongresu jest sformułowanie diagnozy i prognozy rozwoju polskiego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki oraz dziedzin pokrewnych w perspektywie do 2040 r. Pragniemy by raport pokongresowy mógł służyć pomocą organom decyzyjnym Państwa w zapewnieniu bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Ten cel – zapisany w znowelizowanym w 2017 r. statucie SEP – jest wart wielkiego wysiłku. Wspólnie bierzemy odpowiedzialność za przyszłość Polski. Dołóżmy więc starań, aby była ona nowoczesna, silna i bezpieczna. Chcielibyśmy w ten sposób wypełnić misję naszego Stowarzyszenia – służenia społeczeństwu, nawiązując tym samym do korzeni SEP-u z okresu jego powołania. Dziękuję organizatorom, współorganizatorom i partnerom wydarzenia. Dziękuję członkom Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia SEP z jego Przewodniczącym – Krzysztofem Tchórzewskim, Ministrem Energii. Dziękuję także członkom Komitetu Sterującego III KEP – wybitnym specjalistom z naszego Stowarzyszenia, Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, jak i bratnich organizacji, a także wielu reprezentantom środowisk nauki i gospodarki kraju za trud włożony w przygotowanie Kongresu. Specjalne podziękowania kieruję pod adresem partnerów wydarzenia, bez których organizacja III KEP nie byłaby możliwa. Szanowni Państwo, zachęcam do aktywnego udziału w III KEP, a także życzę wszystkim uczestnikom owocnych obrad oraz satysfakcji z udziału w szerokiej debacie na temat wyzwań jakie stoją przed polską elektryką” – Piotr Szymczak, prezes SEP.

KEP plakat malePo sesji plenarnej uczestnicy Kongresu przystąpili do prac w sesjach tematycznych, toczących się wokół problematyki:

  • przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka,
  • inżynieria elektryczna w transporcie,
  • elektronika, telekomunikacja i informatyka,
  • kształcenie kadr elektryków oraz rola SEP w tym procesie,
  • historia elektryki i SEP.

Kongres potrwa dwa dni. Wnioski i stanowiska eksperckie Kongresu, po ich opracowaniu zostaną wydane w formie raportu, który zostanie przedłożony wszystkim decydentom, a także podmiotom mającym wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej w szeroko rozumianym zakresie elektryki: energetyki, elektroniki elektrotechniki, telekomunikacji i informatyki.

Posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia SEP

W dniu 1 kwietnia br. z udziałem podsekretarza stanu Tadeusza Skobla, pod nieobecność Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, odbyło się w siedzibie Ministerstwa inauguracyjne posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (fot). Minister Tchórzewski przyjął godność Przewodniczącego Komitetu.

BogaIMG 1581 malety program obchodów 100-lecia SEP przedstawił prezes Stowarzyszenia dr inż. Piotr Szymczak. Po prezentacji programu odbyła się merytoryczna dyskusja, w której poruszano sprawy zarówno jubileuszu, jak i programu III Kongresu Elektryki Polskiej. Wskazywano i podkreślano konieczność wyeksponowania podczas jego obrad niektórych tematów, takich jak pozyskiwanie młodzieży i kształcenie elektryków, etos inżyniera – elektryka, a także niektórych problemów ściśle branżowych oraz ustosunkowanie się do bogatego dorobku II Kongresu, który odbył się w 2016 r. i pozostawił Raport „Energia elektryczna dla pokoleń”.

Na zakończenie prezes SEP podziękował ministrowi K. Tchórzewskiemu za przyjęcie godności Przewodniczącego Komitetu Honorowemu Obchodów 100-lecia SEP i prosił wiceministra T. Skobla o przekazanie Ministrowi informacji o spotkaniu. Podziękował także zabierającym głos za wypowiedzi oraz zgłoszone propozycje i wnioski.

Program obchodów jubileuszu 100-lecia SEP

Uroczystości główne odbędą się w 6–7 czerwca 2019 r. w Warszawie. Poprzedzi je Msza św. w intencji elektryków i Stowarzyszenia w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Następnie, w Małej Auli Politechniki Warszawskiej, odbędą się obrady jubileuszowego XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP, zwołanego z okazji 100-lecia Stowarzyszenia. W programie Zjazdu, na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej, zostanie odsłonięty pomnik – ławeczka pierwszego prezesa SEP, prof. Mieczysława Pożaryskiego.

We wrześniu (26–28.09.2019 r.) odbędą się uroczystości jubileuszowe we Lwowie – mieście, w którym zrodziła się polska elektrotechnika. W programie tych obchodów zostaną złożone wieńce na grobach zasłużonych ludzi dla elektryki i Stowarzyszenia Oddziału Lwowskiego i Wołyńskiego. Planuje się odsłonięcie tablicy pamiątkowej w języku polskim i ukraińskim na Politechnice Lwowskiej oraz w siedzibie Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Na Politechnice Lwowskiej odbędzie się także seminarium naukowe „Początki rozwoju elektryki i SEP we Lwowie oraz kierunki współpracy elektryków polskich i ukraińskich”.

W październiku uroczystości jubileuszowe z okazji 100-lecia SEP przeniosą się do Wilna (18–19.10.2019 r.), gdzie również zostaną złożone wieńce na grobach zasłużonych ludzi dla elektryki i Stowarzyszenia Oddziału Wileńskiego. W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się seminarium naukowe „Rozwój elektryki i SEP w Wilnie oraz propozycje współpracy elektryków polskich i litewskich”.

Ważnym celem działalności Stowarzyszenia jest koleżeńska integracja środowiska elektryków wszystkich branż i specjalności. Program obchodów rocznicy obejmuje także bal z okazji 100-lecia SEP na Politechnice Warszawskiej w listopadzie. Obchody jubileuszu zakończą się podczas spotkania świąteczno-noworocznego w grudniu.

Więcej informacji: http://3kep.sep.com.pl/program.php

Źródło: SEP

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem