Spis treści 5/2020

RAPORT

WYDARZENIA

NOWE PRODUKTY

RYNEK

Ceny materiałów i robót elektroinstalacyjnych – kwiecień 2020 r.

NAUKA

TECHNOLOGIE

3 życia” baterii do samochodów elektrycznych

TRENDY

Inteligentne sieci to miliardy euro oszczędności

INSTALACJE I SYSTEMY ELEKTRYCZNE

Instalacja elektryczna w łazience

FTTH, czyli szerokopasmowy Internet dla domu z wykorzystaniem włókna światłowodowego – Prosper Biernacki, Akademia Światłowodowa

Instalacje hybrydowe – Wojciech Grzesiak, Instytut Technologii Elektronowej

Fotowoltaika: bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz błędy projektowe, montażowe i eksploatacyjne – Anna Biłek-Gorzkiewicz

APARATURA MODUŁOWA

Stacje ładowania AC i DC – PRO-MAC

METROLOGIA

Zasady pomiaru impedancji pętli zwarcia w sieciach TN

Zenon Bartyński, Remigiusz Mydlikowski

Tester diod bocznikujących FT4310 – Leszek Halicki, Labimed Electronics

MASZYNY I URZĄDZENIA

Integracja źródeł energii odnawialnej z zastosowaniem inwerterów – Szymon Piasecki, ZE TWERD

NORMY I PRZEPISY

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)