Od redakcji 10/2023

el 10 2023 okladkainternetSzanowni Państwo,

We wrześniu br. Instytut Energetyki obchodził jubileusz 70-lecia swej działalności. Jest to jeden z największych w Polsce instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych, nowoczesne centrum badawczo-wdrożeniowym podległe Ministerstwu Klimatu i Środowiska. Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane przyszłościowe technologie generacji energii, jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i OZE.

Więcej…

Od redakcji 6/2023

el6 2023 okladka  internetSzanowni Państwo,

W dniu 26 maja br. Sejm uchwalił reformę planowania przestrzennego przygotowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Będzie to największa reforma w tej dziedzinie od 2003 r. Projekt dotyczy uproszczenia, ujednolicenia i przyspieszenia procedur planistycznych w zakresie planowania przestrzennego. Nowela ustawy wprowadza nowe narzędzie planistyczne – plan ogólny, który ma być uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego. Gminy będą miały na to czas do 1 stycznia 2026 r.

Plan ogólny ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jego ustalenia będą podstawą do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Nową formą planu miejscowego będzie zintegrowany plan inwestycyjny sporządzany na wniosek inwestora, docelowo zastępujący tzw. specustawę mieszkaniową. Inwestor będzie mógł np. zobowiązać się do budowy szkoły lub wsparcia takiej inwestycji. W projekcie doprecyzowano przepisy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy, m.in. obszar analizowany ograniczono do 200 m. Ustawa przewiduje ponadto uruchomienie nieodpłatnego i dostępnego dla wszystkich zainteresowanych Rejestru Urbanistycznego prowadzonego online.

Urząd Dozoru Technicznego od dziewięciu już lat wydaje certyfikaty instalatora OZE dla pięciu rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii. Niedawno w mediach pojawiła się informacja, że stan zagrożenia epidemicznego będzie obowiązywał do 30 czerwca 2023 r. Jeśli ta informacja się potwierdzi, przedłużone w wyniku obowiązywania przepisów specjalnych, związanych z epidemią, certyfikaty utracą ważność 29 sierpnia br. O tym, jak można przedłużyć ważność certyfikatu instalatora OZE, przedstawia w swoim artykule Mariusz Ossowski z Urząd Dozoru Technicznego.

Instalacje fotowoltaiczne przeżywają obecnie intensywny rozwój, co prowadzi do wzrostu ich podaży. Taka sytuacja może przyczynić się do spadku jakości komponentów oraz jakości usług montażu instalacji PV. Z tego względu bardzo ważne są testy instalacji PV. Badanie instalacji rozpoczyna się od wizualnych oględzin w celu zweryfikowania poprawności doboru i montażu elementów instalacji, jak również jej zgodności z dokumentacją projektową. Ten etap badań instalacji PV jest niezmiernie ważny, ponieważ dzięki niemu można zapobiec eksploatacji wadliwej instalacji, a także ochronić instalatora wykonującego inspekcję. Po wizualnym sprawdzeniu instalacji PV przeprowadza się odpowiednie pomiary. Przeprowadzenie testów instalacji określa norma PN-EN 62446-1:2016. Przyrządy do pomiarów instalacji muszą spełniać wymagania norm PN-EN 61557 i PN-EN 61010. Powyższą tematykę porusza Mariusz Wasilewski z Urzędu Dozoru Technicznego w drugiej części artykułu o instalacjach fotowoltaicznych. Autor koncentruje się na zagadnieniach dotyczących testów i prób wykonywanych w instalacjach PV. Przedstawia opisy i kryteria dla poszczególnych testów wraz z kolejnością ich przeprowadzania. Odsyłam do tego artykułu.

Przed nami lato, a z nim okres burz i wyładowań atmosferycznych. Ze względu na potężną i niespodziewaną naturę pioruny często powodują duże zniszczenia w instalacjach elektrycznych. Wyładowania piorunowe mogą powodować fizyczne uszkodzenia instalacji elektrycznej lub urządzeń z powodu przepięć pośrednich. Aparatami służącymi do ochrony instalacji elektrycznych i przyłączonych do nich urządzeń przed skutkami przepięć zarówno atmosferycznych, jak i łączeniowych są warystorowe oraz iskiernikowe ograniczniki przepięć. Informacje o udarach, sposobach działania i typach ograniczników Czytelnicy znajdą w pierwszej części artykułu o tych użytecznych urządzeniach.

Wyłączniki różnicowoprądowe odgrywają zasadniczą rolę we wszystkich nowoczesnych instalacjach niskiego napięcia, zapewniając wysoki stopień ochrony przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym i pożaru spowodowanego zwarciami doziemnymi. Najważniejszą cechą tych aparatów jest ich zdolność do ochrony ludzi przed bezpośrednim kontaktem z częściami pod napięciem, albowiem temu poziomowi ochrony nigdy nie dorównują same wyłączniki nadprądowe i bezpieczniki. Zasadę zabezpieczenia różnicowego jako rozwiązanie chroniące w przypadku kontaktu z wysokim napięciem opisano już w 1928 r. Obecnie urządzenia różnicowoprądowe są stosowane we wszystkich instalacjach niskonapięciowych. Ochronie przed prądami różnicowymi poświęcony jest wprowadzający w to zagadnienie artykuł. Miłej lektury.

Tomasz Charążka – redaktor naczelny

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem