Spis treści 3/2021

1 OD REDAKCJI

2 SPIS TREŚCI

3 WYDARZENIA

5 RYNEK

Ceny materiałów i robót elektroinstalacyjnych – styczeń/luty 2020 r.

6 ENERGETYKA

8 PRODUKTY

10 NAUKA

11 ELEKTROMOBILNOŚĆ

12 TECHNOLOGIE

14 VARIA

16 INSTALACJE I SYSTEMY ELEKTRYCZNE

Funkcjonalność stacji elektroenergetycznych w dystrybucji energii elektrycznej w nowym polskim systemie elektroenergetycznym przy braku paliw kopalnych – Sławomir Cieślik

KABLE I PRZEWODY ELEKTRYCZNE

24 Niskostratne zamienniki przewodów tradycyjnych w napowietrznych sieciach elektroenergetycznych

28 Jak dobrać przewody do instalacji fotowoltaicznej? – Helukabel

30 Funkcja żyły powrotnej w cross-bondingu

34 Dobór przekroju kabli i przewodów

38 Efekty naskórkowy i zbliżeniowy w przewodach zasilających

METROLOGIA

41 Tester akumulatorów BT3561A – Leszek Halicki, LABIMED