Od redakcji 6/2018

okladkaWedług statystyk Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, przypuszczalnymi przyczynami blisko 4000 pożarów (w tym 2700 w obiektach mieszkalnych) powstających każdego roku w obiektach budowlanych są wady instalacji elektrycznych i elektrycznych urządzeń grzejnych, nieprawidłowa ich eksploatacja oraz elektryczność statyczna.

Więcej…

Pomocnicze

Polityka prywatności i zasady wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Expert Media Sp z o.o.

I. Zagadnienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności i zasady wykorzystywania plików cookies (dalej: „Polityka”) zostały stworzone i przyjęte przez wydawnictwo Expert Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-777), al. Komisji Edukacji Narodowej 95, klatka 18b, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 528868, NIP 9512384971, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,- PLN (dalej: Expert Media”) i dotyczą następujących stron, domen i serwisów:

  1. www.elektroinstalator.com.pl
  2. www.polskiinstalator.com.pl
  3. www.e-czasopismo.pl
  4. www.automotoserwis.com.pl
  5. www.magazyn-online.com
  6. www.expert-media.pl (zwane dalej łącznie: „Stronami”).
 2. Niniejsza Polityka:

  1. określa zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach korzystających ze Stron, także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie Newsletterów bądź udostępnianie ogłoszeń o pracę.
  2. udziela użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

II. Podstawowe cele przyjętej przez Expert Media Sp. z o.o. polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies

 1. Celem Expret Media jest ochrona prywatności użytkowników Stron na poziomie co najmniej ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 2. Na stronach mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Expert Media nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Rekomenduje się zapoznanie z polityką prywatności i zasadami korzystania z plików cookies tych stron internetowych.

 3. W ramach Stron Expert Media wynajmuje podmiotom trzecim miejsca na zamieszczanie reklam i nie ma wpływu na prowadzoną przez te podmioty politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Rekomenduje się zapoznanie z polityką prywatności i zasadami korzystania z plików cookies tych podmiotów.

III. Zakres informacji gromadzonych przez Strony

 1. Zasadniczo dane zbierane przez Strony są wykorzystywane aby usługi były realizowane na właściwym poziomie. Jedynie po wyrażeniu zgody wprost dane mogą zostać wykorzystane do innych celów np. marketingowych czy przesyłaniu informacji handlowej.

 2. Na stronach www.polskiinstalator.com.pl, www.automotoserwis.com.pl oraz www.elektroinstalator.com.pl istnieje możliwość zamówienia Newslettera – w tym celu należy podać adres e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej.

 3. Na stronie www.polskiinstalator.com.pl możliwe jest zamieszczenie ogłoszenia o pracę bądź współpracę - w tym celu niezbędne jest podanie danych umożliwiających zamieszczenie ogłoszenia. Zostają one umieszczone w bazie danych prowadzonej przez Expert Media.

 4. Na stronie internetowej www.e-czasopismo.pl istnieje możliwość zamówienia czasopism wydawanych przez Expert Media – w tym celu niezbędne jest podanie danych umożliwiających realizację zamówienia i w tym zakresie są one wykorzystywane. Zostają one umieszczone w bazie danych prowadzonej przez Expert Media.

 5. Informacje kontaktowe użytkowników są także wykorzystywane do nawiązywania niezbędnego kontaktu np. w celu potwierdzenia zamówienia.

 6. Możliwe jest także podanie przez użytkownika Stron, a w szczególności przez subskrybenta Newslettera innych danych np. wykonywany zawód, dane firmy, województwo. Zostają one umieszczone w bazie danych prowadzonej przez Expert Media.

 7. Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych Expert Media może powierzyć przetwarzanie danych innemu podmiotowi.

 8. Użytkownicy Stron www.polskiinstalator.com.pl, www.automotoserwis.com.pl oraz www.elektroinstalator.com.pl, którzy zamówili Newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania poprzez kliknięcie w odnośnik znajdujący się w wiadomości z newsletterem.

 9. Inne informacje służą do ustalania profilu osób korzystających ze Stron oraz zamawiających Newslettery. Przetwarzanie tych informacji zawsze odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

IV. Logi dostępowe

 1. Zbieranie informacji dotyczących korzystania ze Stron oraz adresów IP użytkowników odbywa się w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są do zarządzania Stronami, funkcjonowania serwera, spraw ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a adres IP jest wykorzystywany również w celach statystycznych. Otrzymane informacje nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Stron.

 2. Na podstawie uzyskanych informacji mogą być sporządzane zbiorcze zestawienia statystyczne dotyczące głównie oglądalności Stron. Mogą być one udostępniane osobom trzecim.

 3. Expert Media może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Stron na żądanie uprawnionych organów państwowych.

V. Pliki cookies

Expert Media na swoich stronach wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka, http cookies) – małe pliki tekstowe, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki i które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę.

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania Stron. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez stronę www.e-czasopismo.pl
 • monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania ze Stron, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 • ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;
 • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

Media Expert korzysta też z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Stron i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW.
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • płatności internetowe.

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

 • Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);
 • Gemius (więcej informacji na stronie: www.gemius.pl);

Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców tj reklamodawców reklam znajdujących się na Stronach, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Strony lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej, w sposób następujący:

Google Chrom

 • Rozwiń menu główne przeglądarki
 • Wybierz "Ustawienia"
 • Kliknij "Pokaż ustawienia zaawansowane..."
 • W sekcji "Prywatność" wybierz "Ustawienia treści"
 • Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji "Pliki cookie" wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)”
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” zaznacz „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn”.
 • Dodatkowe informacje dotyczące zarządzania plikami cookie można znaleźć na oficjalnej stronie producenta przeglądarki Chrome - firmy Google.

Microsoft Internet Explorer 7.0 i nowsze

 • Rozwiń menu „Narzędzia” a następnie wybierz „Opcje internetowe”
 • Dalej przejdź do zakładki „Prywatność”
 • Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej aby włączyć obsługę plików "cookie"
 • Ustaw suwak na najwyższy poziom zabezpieczeń w celu blokowania wszystkich plików "cookie"
 • Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies w przeglądarkach z rodziny Internet Explorer można znaleźć w oficjalnej stronie producenta przeglądarki Internet Explorer - firmy Microsoft.

Mozilla Firefox

 • Z menu głównego wybierz „Opcje”
 • Przejdź do panelu „Prywatność”
 • W sekcji „Historia” należy odszukać opcję „Program Firefox:”, a następnie wybrać z listy rozwijalnej pozycję „będzie używał ustawień użytkownika”
 • Należy zaznaczyć opcję „Akceptuj ciasteczka” oraz opcję „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane” aby włączyć obsługę cookie.
 • W celu wyłączenia obsługi plików "cookie" należy odznaczyć opcję „Akceptuj ciasteczka”
 • Więcej informacji dotyczących ustawień obsługi plików "cookie" w przeglądarkach z rodziny Firefox można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Fundacji Mozilla.

Opera

 • Z menu przeglądarki należy wybrać „Ustawienia”, a dalej „Preferencje”
 • W oknie „Preferencje” należy przejść do zakładki „Zaawansowane”
 • Następnie należy wybrać z menu pozycję „Ciasteczka”
 • Należy wybrać opcję „Akceptuj ciasteczka” aby włączyć obsługę "cookie"
 • Należy wybrać opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek” aby wyłączyć obsługę plików "cookie"
 • Więcej informacji dotyczących ustawień plików "cookie" w przeglądarce internetowej Opera można znaleźć na oficjalnych stronach firmy Opera Software.

Safari

 • Z menu głównego, należy wybrać „Preferencje”
 • Należy odszukać i przejść do zakładki „Prywatność”
 • Należy ustawić opcję „Blokuj pliki cookie:” na „Nigdy” aby włączyć obsługę plików "cookie"
 • Należy ustawić opcję „Blokuj pliki cookie:” na „Zawsze” aby całkowicie wyłączyć obsługę plików "cookie"
 • Więcej informacji dotyczących ustawień cookies w przeglądarce internetowej Safari można znaleźć na oficjalnych stronach firmy Apple.

Wszystkie pozostałe przeglądarki

W celu uzyskania informacji na temat zarządzania opcjami plików "cookie" należy przeczytać oficjalną dokumentację przeglądarki lub skontaktować się z jej producentem.

Expert Media zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez Strony mogą nie działać prawidłowo.

VI. Kontakt

W sprawach związanych z ochroną prywatności kontakt z Expert Media możliwy jest przez:

 • Telefon: 022 678 38 05 (w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00) - opłata za połączenia telefoniczne liczona jest według stawek operatora użytkownika.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Expert Media Sp. z o.o. poprzez stronę internetową www.elektroinstalator.com.pl

I. Zagadnienia ogólne

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Expert Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KEN 95, klatka 18b, 02-777 Warszawa (dalej: „Expert Media”) ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”).

 2. Usługi uregulowane niniejszym Regulaminem świadczone są przez Expert Media.

 3. egulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.elektroinstalator.com.pl, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 5. Do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną niezbędne jest, aby Usługobiorca posiadał dostęp do sieci Internet, do witryn WWW, a do odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - konto email.

 6. Zakazane jest przesyłanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, tj. mogących wprowadzić w błąd, obraźliwych, naruszających normy społeczne, mogących uszkodzić systemy komputerowe.

 7. Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Expert Media jest Newsletter wysyłany poprzez moduł mailingowy dostępny dla wszystkich użytkowników Internetu.

 8. Usługobiorca musi być świadomy, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z różnymi zagrożeniami, takimi jak wirusy komputerowe, tzw. trojany czy robaki (worms), jak również można być narażonym na działania tzw. hackerów.

II. Podstawowe pojęcia

 1. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

 2. Expert Media - Expert Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KEN 95, klatka 18b, 02-777 Warszawa.

 3. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Expert Media Sp. z o.o., który jest stroną umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 4. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach.

III. Usługa

 1. Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Expert Media poprzez stronę internetową: www.elektroinstalator.com.pl jest Newsletter wysyłany poprzez moduł mailingowy dostępny dla wszystkich użytkowników Internetu.

 2. Usługa ma charakter informacyjny i jest bezpłatna. Informacje zawarte w Newsletterze dotyczą: branży elektroinstalacyjnej, w tym produktów, technologii, realizacji, wydarzeń, firm i stowarzyszeń związanych z branżą.

 3. Newsletter może zawierać również informację handlową dotyczącą działalności Expert Media, w szczególności dotyczącą wydawanych przez Expert Media czasopism, organizowanych imprez, konferencji, warsztatów bądź informację handlową, reklamę dotyczącą innych podmiotów bądź ich produktów. Zamówienie Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wyżej wskazanej informacji handlowej.

IV. Zawarcie i odstąpienie od Umowy

 1. Zamówienie Usługi Newsletter następuje poprzez podanie przez Usługobiorcę adresu e-mail na odpowiednim formularzu zamówienia znajdującym się na stronie: http://www.elektroinstalator.com.pl/ oraz naciśnięcie przycisku „zamów”. Następnie na adres podany przez Usługobiorcę zostanie przesłany wygenerowany automatycznie e-mail w celu potwierdzenia zamówienia Newslettera.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na link zawarty w mailu, o którym mowa w punkcie powyżej.

 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 4. Zamówiony Newsletter przesyłany jest na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.

 5. Usługobiorca rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia Usługi Newslettera poprzez zgłoszenie żądania zaprzestania wysyłania Newslettera. Expert Media usunie podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny ze swojej bazy wysyłkowej w terminie: 14 dni.

V. Inne postanowienia

 1. Expert Media nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności gdy brak dostępu do Usługi wynika z błędnej rejestracji Usługobiorcy.

 2. Expert Media zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej dla dokonania koniecznych prac konserwatorskich.

 3. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi w przypadku usługi Newsletter może dotyczyć: adresów e-mail oraz innych danych podanych przez Usługobiorcę podczas rejestracji.

 4. Expert Media będzie korzystać z podanych przez Usługobiorcę, będącego osobą fizyczną, danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania Usługi, chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych także w innych celach.

 5. Expert Media zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi. O zamiarze zaprzestania świadczenia Usług bądź Usługi poinformuje Usługobiorcę z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie informacji na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę podczas zamawiania Usługi.

 6. Expert Media zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług wobec Usługobiorcy, którego działania będą szkodliwe dla Expert Media.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Usługi, w szczególności niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, Usługobiorca może złożyć reklamację.

 2. Usługobiorca składa reklamację za pomocą listu elektronicznego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu oraz adres elektroniczny Usługobiorcy, jeżeli została wysłana z innego adresu niż podany uprzednio.

 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Expert Media powiadamia w tym terminie reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana Usługobiorcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach: http://www.elektroinstalator.com.pl/ i stanowi integralną część zawieranej z Usługobiorcą umowy.

 2. Expert Media może zmienić Regulamin w każdym czasie. Usługobiorca powiadamiany jest każdorazowo o zmianie Regulaminu e-mailem. Zmieniony Regulamin będzie wiążący dla Usługobiorcy, o ile w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o zmianie nie zrezygnuje z Usługi.

 

Podkategorie

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem